Oсновните проблеми на България са корупция и бавно правосъдие

Страналства отнота е изправена пред предизвикатесно правителствената отчетност, регулациите на правоприлагащите органи и наказателното правосъдие, показва изследване на World Justice Project

България се представя сравнително добре в областта на обществения ред и сигурност, както и по отношение на защитата на фундаменталните права и до голяма степен в сферата на гражданското право. Слаби страни обаче са прозрачността на управлението, бавното правосъдие и недостатъците в криминалното правораздаване и особено корупцията. Това показва изследването "Индекс за правовия ред за 2014 г.", изготвен от американската неправителствена организация "Световен проект за справедливост" (World Justice Project).

Изследването се изработва въз основа на над 100 000 битови и 2400 експертни проучвания в 99 страни по света. Придържането към принципите на правовата държава се оценява с помощта на 47 показателя, организирани около осем теми: ограничения върху правителствените сили, липса на корупция, прозрачност на управлението, зачитане на основни права, ред и сигурност, регулация при правоприлагащите органи, гражданско правосъдие и наказателно правосъдие.

В новото издание на доклада са класирани 99 страни, а България е поставена на 44-о място, като малък напредък страната е отбелязала в криминалното правосъдие, а по-съществен в графата "Закон и ред", но за сметка на това се е влошила оценката за прозрачността на управлението.

В зависимост от контекста

Тази година България е поставена в групата на държавите от Западна Европа и Северна Америка, където заема последното 24-о място. В предходното издание на индекса страната бе в групата на държавите от Източна Европа и Централна Азия, като в тази компания се отличаваше като по-успешна.

Освен регионална и глобална класация изследването прави и подредба на страните по доходи. В този контекст България превъзхожда повечето държави в сегмента "Горен среден доход" (тук са страни като Аржентина, Бразилия, Македония, Иран, Колумбия, Румъния, Русия, Турция и др.), по показатели като защитата на сигурността на своите граждани от престъпления и зачитане на свобода на словото, на религията и др., въпреки че все още е на десетки позиции по-ниско от останалите страни от ЕС, показва докладът.

Предизвикателствата

България е изправена пред сериозни предизвикателства относно правителствената отчетност, корупцията и регулациите в правоприлагащата система, където се нарежда съответно на 58-о, 64-о, 57-о място. В системата на наказателното правосъдие нещата се развиват наравно с тези в другите страни в сегмента "Горен среден доход" (15-о място в групата), но значително по-слабо в глобален мащаб, където България е на 56-о място. Основните пропуски тук са ефективното полицейско разследване, корупцията, както и ефективността на наложените наказания. По отношение на регулациите за правоприлагащите органи съществените недостатъци са липсата на гаранция за справедлив процес и неоснователното забавяне на делата. В гражданското право ситуацията е по-добра, но и тук бавното правосъдие е проблем заедно с ефективното изпълнение на съдебните решения.

Най-ниската позиция в глобалната класация, която страната заема, е по отношение на корупцията. Детайлният поглед показва, че най-сериозен е проблемът в законодателната и изпълнителна власт, следвани от съдебната система и полицията. Не са добри и са оценките в сферата на ограниченията върху силите на властта, като тук се отличават липсата на санкции за нарушения на властимащите, прекомерна защита на магистратите и донякъде липса на независим одит.

По отношение на прозрачността на управлението България се намира в средата на глобалната класация (51-во място), а най-добра е оценката по критерия "Закон и ред" и за спазване на основни човешки права (36-а позиция в света и по двата фактора). Изследването обаче показва, че българските медии не могат достатъчно свободно да пишат срещу правителството и местните власти. Оценката по този показател е средна, докато оценките за свободата на протест, сдружаване или организиране на петиции са значително по-високи.