Томболите и лотариите ще се облагат като останалия хазарт

Червеният депутат Георги Кадиев предлага пропуските в данъчния режим да се изчистят с нови промени в ресорния закон

"Целта на промените е да не се говори повече за лобизъм.", коментира Георги Кадиев, депутат от "Коалиция за България"
"Целта на промените е да не се говори повече за лобизъм.", коментира Георги Кадиев, депутат от "Коалиция за България"    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
"Целта на промените е да не се говори повече за лобизъм.", коментира Георги Кадиев, депутат от "Коалиция за България"
"Целта на промените е да не се говори повече за лобизъм.", коментира Георги Кадиев, депутат от "Коалиция за България"    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Да се запълнят нормативните празноти, които позволяваха част от хазартната дейност да не се облага, и да се засили контролът върху операторите. Това е целта на проекта за промени в Закона за хазарта, внесен в парламента от депутата Георги Кадиев ("Коалиция за България"). След като управляващите промениха ресорния закон в края на миналата година, се оказа, че в него има пропуски, които позволяват бинго залите, организаторите на томболи и лотарийни игри, както и турнирите с игри на карти да не се облагат със специфичния за дейността данък. Той е 15% върху оборота за наземните оператори и 20% такса върху разликата между получени залози и изплатени печалби за онлайн организаторите на хазарт.

Една почивка и много пропуски

Георги Кадиев обясни как се е стигнало до нормативните празноти в сега действащия Закон за хазарта. По време на обсъжданията в парламента в края на миналата година е била дадена кратка почивка, в която законотворците да включат текстове какви типове хазарт ще се облагат. В бързината обаче много от операторите са пропуснати. Още тогава Министерството на финансите съобщи, че ще проучи възможността за промяна в режима. Законовите поправки, предложени от Кадиев, не са съгласувани с МФ, но според него ще запълнят доста празноти и ще позволят да се увеличи събираемостта от данъци върху тази дейност. Председателят на бюджетната комисия към парламента Йордан Цонев, който бе двигател на промените в облагането на хазарта през есента, не отговори на мобилния си телефон до редакционното приключване на броя.

По същество предложеният от Кадиев проект не предвижда промяна в начина на облагане на онлайн хазарта и на физическия бизнес със залагания. Но с него лотарийните игри ще бъдат изрично вкарани в закона, в частта, в която се описва как точно да се облага оборотът им. Покер турнирите също ще влязат в закона като дейност, върху която ще се дължи специфичният данък.

Лотарийно билетче - бандерол

Друга промяна предвижда билетите за участие в моментни лотарии да са със статут на ценни книжа, издавани от държавата. Според Кадиев така контролът върху оборота от тях ще е по-силен и ще се осъществява по-лесно, подобно на този върху бандеролите. "Целта на промените е да не се говори повече за лобизъм и облекчение в полза на определени лица. Основният смисъл е затягане на режима за контрол", твърди той.

Депутатът предлага да се удължи и срокът за внасяне на годишни вноски в Комисията по хазарта – вместо до 31 март се предвижда той да е до 31 май. Кадиев смята, че така ще се избегне натрупване на много задължения, защото първите три месеца са времето за счетоводни отчети, одити, подаване на данъчни декларации и плащането им.

В мотивите към проекта се посочва, че нов момент в него е по-ясно разписана процедурата и срокове за изключване от забранителния списък на онлайн операторите, които вече имат получен от Комисията по хазарта лиценз. Друга промяна предвижда забрана развлекателно оборудване да се приспособява и използва за хазарт.