Нация с посребряващи коси

Демографията на страната се влошава, а с нея и перспективите за икономически растеж и по-добър живот

"Запознайте се с Ема. Тя е датчанка, родена е и е отраснала в Дания. Но е направена в... Париж."

Един забавен промоционален клип на датската туристическа агенция Spies Travel получи световна популярност чрез социалните мрежи. По остроумен начин той подканва жителите на северната държава да отидат на романтична ваканция извън страната, за да... правят бебета. "Do it for Denmark!" е слоганът на идейната реклама, в която се посочва, че раждаемостта в Дания е на най-ниските си нива за последните 27 години, а правителството не може да намери решение на проблема.

Този път обаче, ако има нещо гнило, то не е само в Дания. Проблемът е в цяла Европа - тя буквално се превръща в истински стар континент, а България не прави изключение от общата тенденция. Нещо повече - според последния доклад на ООН страната ни е на четвърто място в света по дял на населението над 60-годишна възраст след Япония, Италия и Германия. Място за драматични вестникарски констатации коя година "изчезваме" няма, но прогнозите са през следващите няколко десетилетия българите да продължават да намаляват и застаряват като нация. В общия случай това означава все по-малко работещи – т.е. хората, които създават добавена стойност в икономиката, да издържат все повече пенсионери и социално слаби. Без реформи сега перспективата в бъдеще е ниски доходи, слаб икономически растеж и нужда от все повече публични разходи за пенсии и здравеопазване. В такава среда дори и политическата класа да е на ниво, желанието на българите за еднопосочен билет към обещаваща по-добро бъдеще дестинация ще остане.

По-малко, по-стари, по-бедни

Само за миналата година населението на България е намаляло с почти 40 хил. души, показват наскоро публикувани данни на Националния статистически институт (НСИ). Съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от нея (60 - 64 години) към края на 2013 г., е 62/100. За сравнение – 12 години по-рано всеки 100 човека в пенсионна възраст са били "замествани" от 124 млади хора.

Прогнозите за бъдещето са още по-песимистични. Експерти от Световната банка посочват, че се очаква България да се изправи пред най-големия спад на населението в трудоспособна възраст в световен мащаб. Така през 2050 г. един от всеки трима българи ще е над 65-годишна възраст и само един от всеки двама - в активна (виж графиките). А за най-бедната икономика в ЕС при равни други условия тези данни означават, че тя ще продължи да е на опашката по икономически просперитет. Просто защото делът на работещото население е ключов фактор за нивото на доходите и въобще. А ако те не растат, икономиката също трудно ще върви нагоре и ще обрече на бедност не само тогавашните пенсионери, а и тогавашните работещи. "Заради застаряващото население разходите за здравеопазване, пенсии и дългосрочни грижи може да се увеличат отвъд устойчиво равнище. В същото време приходите от данъци ще намалеят, което може да доведе до увеличаване на дефицита в бюджета", казва Лийв Франсен, която отговаря за социалната политика на стратегията "Европа 2020" в Европейската комисия. За дългосрочни икономически проблеми заради влошаващата се демография предупреждават и експертите от Световната банка. В свой работен доклад от началото на тази година (за макроикономическите и фискалните дисбаланси вследствие на застаряващото население в България) те обръщат внимание, че дори след като страната достигне нива на безработица, които са устойчиво по-ниски от настоящите (13% в края на 2013 г.), броят на работещите ще се свие с 2 млн. души до 2050 г., или с почти 50%. Това ще рефлектира върху икономическия растеж, който ще намалее до близо 1% годишно в дългосрочен план. Което пък ще се отрази и на нивото на държавния дълг и той може да нарасне до 45% от БВП през 2050 г. Изчисленията са направени с икономически модел за въздействието на демографските промени върху икономиката.

Разкъсването на този порочен демографски цикъл е трудно и може да стане единствено с повече млади хора, които обаче трябва или да се произведат, или да се внесат. Но тези две неща (за щастие) не могат да станат насила, а само да им се влияе чрез стимули.

Как се правят повече бебета

Ако искате да спадне раждаемостта, образовайте жените и подарете по един телевизор на всяко младо семейство. Според изследване от 2006 г. двойките, които имат телевизор в спалнята си, си обръщат наполовина по-малко внимание от тези, които не разполагат с такъв. Американският Pew Research Center пък твърди, че по-доброто образование при жените обикновено е свързано с по-малко раждания. Просто защото след като напуснат университета са им нужни десетина години, за да се докажат в кариерата.

Някои наблюдатели предполагат, че бързият спад на нивата на раждаемост в Югоизточна Европа и Япония се дължи на липсата на промяна в очакванията към ролята на жената в семейството, отбелязва The New York Times. В най-общия случай тя продължава да върши по-голямата част от домакинската работа и грижите, свързани с отглеждането на децата, като междувременно трябва да се доказва и в професията. Така или иначе, в световен мащаб тенденцията е броят на децата в едно семейство да намалява от средно 3 -7 на до 1-2. И докато преди години на тях се е гледало повече като на работна ръка, сега - особено по-образованите и с високи доходи двойки, пристъпват към правенето на бебе едва след като се почувстват уверени, че ще могат да му осигурят нужното образование и условия за по-добър начин на живот. Затова колкото и правителствата да се опитват да надничат в спалните на хората, трудно ще ги стимулират да раждат повече с административни мерки. Икономистите са единодушни, че няма връзка между целенасочена демографска политика и увеличение на раждаемостта. Защото решението кога и колко деца зависи предимно от вярата в светлото бъдеще на страната.
"Добре развиващата се икономика може да преобърне тренда на ниска раждаемост", казва Георги Ангелов от "Отворено общество". И дава пример с периода между 1997 до 2007 г., когато икономиката растеше. Тогава раждаемостта също леко се увеличи. "Важна е перспективата. Ако си песимист за бъдещето на страната, а околният свят се подобрява, си по-склонен и да емигрираш", допълва той.

Вярно е обаче и обратното. Ако успееш да изградиш по-добра среда за бизнес и икономиката на страната се развива по динамично от околните, тя може да привлече имигранти и така частично да тушира демографските си проблеми.

Подгответе се за новата реалност

Лошата демография води до по-нисък икономически растеж. Липсата му пък е предпоставка за по-ниска раждаемост и емиграция. Получава се нещо като затворен порочен кръг. И за да се излезе от него, управляващите отсега трябва да помислят за реформи, които да пренастроят обществото и икономиката към новата реалност. В своя доклад за последиците от застаряване на населението експертите от Световната банка се фокусират върху три сектора - пенсионна система (виж другия текст), здравеопазване и образование.

"Засилването на качеството на основното образование ще гарантира, че днешните млади хора ще притежават уменията, от които се нуждаят, за да бъдат продуктивни, когато остареят", посочват анализаторите. Ако иска по-висок икономически растеж, страната ще трябва да увеличи и производителността на труда. Това ще й позволи и да повиши заетостта - чрез привличане на работна ръка от чужбина и чрез ограничаване на емиграцията. За целта обаче са нужни мерки за подобрение на пазара на труда, на образованието, здравните услуги, както по-предвидима бизнес среда, подобряване на иновациите, по-добра пътна инфраструктура и по-ефективна енергетика. Другата препоръка, предвид неустойчивостта на системите за публични трансфери, е увеличаване на спестяванията на населението.
За реформи, предвид лошата демография, говори и Брюксел. "В сравнение с други страни ефективността на българската здравната система изостава. Вероятността български гражданин да умре в сравнение с един испански гражданин е два пъти по-голяма при едни и същи условия. Реформата на здравния сектор е закъсняла и Съветът на министрите дава същото заключение през 2013 г. в своята конкретна препоръка към България. В този контекст структурните и инвестиционни фондове на ЕС осигуряват подкрепа за реформиране на здравната система", казва Лийв Франсен. Тя допълва, че е необходим по-силен акцент върху политиките на пазара на труда, които да подкрепят безработните при намиране на работа. "При тези нива на безработица дори и с лоша демография има хора, които могат да се вкарат на пазара на труда. И въпросът е не дали да харчим пари за тях, а как. По-добре е публичните средства да се насочват към придобиване на някакви базови умения, а не да се дават за метене на улиците", допълва Георги Ангелов. Той дава пример и за неефективна демографска политика - еднократната помощ от 2880 лв. за майки студентки. Много от тях се записват в университет след като разберат, че са бременни и прекъсват веднага след като получат сумата, без някой да им държи сметка дали са завършили. "Има и още един интересен факт – ако човек живее там, където се е родил, ражда повече деца. Като знаеш, че все повече хора се местят към големите градове, това, което можеш да направиш, е да създадеш условия за отгледжане на деца – повече детски градини, ясли", допълва икономистът. Ако попитате създателите на "Do it for Denmark!" как да се реши проблемът с лошата демография на България, сигурно ще изпратят всички двойки на екскурзия. Те твърдят, че датчаните правят с 46% повече секс по време на романтично пътуване в чужбина. Дания обаче е с един от най-високите показатели за БВП на глава от населението в Европа, а гражданите й са най-щастливите хора на света според миналогодишния World Happiness Report на ООН.

Популистки мерки като вдигането на детските надбавки с няколко лева са само за печелене на избори. За България първо е нужен добър икономически фундамент и по-нормални условия за отглеждане на дете. Затова и логичната дългосрочна стратегия на България би трябвало да е да се опита с работещи институции и ниски данъци да създава атрактивна бизнес среда, като междувременно реформира основните системи, преди да се сгромолясат под собствената си неефективност и да изгонят най-активните хора от средната класа към страни с нормално здравеопазване. За съжаление от целия този микс единственото, което присъства, са ниските данъци.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


40 коментара
 • 1
  jorosrabskia avatar :-|
  jorosrabskia

  Добра статия, само 4е пове4ето препоръка са в сферата на нау4ната фантастика

 • 2
  cinik avatar :-|
  cinik

  Според НСИ населението на 18 и повече навършени години към 30.09.2012 година е 6 119 757,

  Източник: http://news.ibox.bg/news/id_1763509317

  Към края на септември НОИ плаща общо 2 672 276 пенсии (б.м. предполагам, че в тази бройка са и инвалидните пенсии).

  Източник: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2457404

  Безработицата в България през ноември е останала на нивото си от предходния месец Броят на безработните се е увеличил с 14 хил. души спрямо година по-рано - до 436 хил. души.

  Източник:http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/08/2216182_broiat_na_bezrabotnite_produljava_da_raste/

  Преди десет години у нас е имало около 225 хил. студенти, докато през учебната 2011/2012 г. техният брой вече е над 280 хиляди, показват данни на националната статистика.

  Източник: http://www.vesti.bg/bulgaria/poveche-studenti-v-bylgariia-otpredi-10-godini-5349971

  За жените в 2 г. и 45 дни отпуск по майчинство не намирам данни, но при 65-70 хиляди набор новородени трябва да са поне 120 хиляди

  12-тия клас, който са 19-годишни и са също пълнолетни - неработещи е поне 50-тина хиляди, след като приспаднем изпадналите от училищната система


  Краен резултат:

  6,119 - 2,672 - 436 - 280 - 120 = 2,561 хил. работещи в най-добрия случай.

  Не сме броили разни категории като "нетърсещите работа" и др. плаващи групи.

  От вече работещите, 0,57 милиона са в обществения сектор, т.е. 2,5 милиона ефективни данъкоплатци носят себе си и още 2 пъти по толкова на гърба си.

  Какъв е крайният резултат? Цялата държава на площ от 110 млн. декара може да се оприличи на едно ромско семейство със 7-8 члена, в което работи само бащата и то каквото дойде. Затова сме свидетели на тази поголовна цигания, циганско облекло и цигански външен вид на населените места.

  Най-лошото е, че доста цигански барони имат полза от това статукво, затова деликатно поощряват развитието на този модел. Е, Корнелия Нинова, Йорданка Фандъкова или Емилия Масларова никога няма да кажат, че точно това целят, но крайният резултат е ето този:

  http://www.blitz.bg/news/article/263577

 • 3
  cinik avatar :-|
  cinik

  Извинете, допуснал съм грешка в мой ущърб. 2,561 хил. работещи - 0,57 хил. бюджетен сектор, дава под 2 млн. ефективни данъкоплатци.

  Ако от тях още 200 хиляди си бият камшика за чужбина, ще се наложат спешни кризисни щабове за компенсиране на 10-те % дефицити по всичките видове бюджети - централни, местни, НОИ, НЗОК и т.н.....

 • 4
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Да, и населението на Япония и Германия застарява. Значи проблемът не е само в това, а в намаляването в абсолютно и относително отношение на работещите.
  Статията дава част от отговорите. Не става дума, обаче, за ниската степен на квалификацията и степента на образованост на все по-голяма част от българското население. Полуграмотни и неспособни да извършват елементарни производствени дейности хора все повече увисват на социалните фондове.
  Перспективата е мрачна.
  Мой колега-кардиолог през 90-те години си опакова багажа и емигрира със семейството си в ЮАР. През лятото се видяхме и ми показа снимки на болницата, в която работи, и на къшата си - опасана с висока 2-3 м каменна ограда, отгоре със спирали бодлива тел. Два добермана в двора и пушка в колата. Обяснението му беше страхотната престъпност сред чернокожите.
  Нещо подобно ни чака и тук.

 • 5
  oziris7 avatar :-|
  oziris

  Това е най-сериозният въпрос за БГ. Икономиката, външният дълг, качество на живот, пенсии -всичко се върти около демографията. За съжаление политиката на БГ правителства не е особено благоприятна за повишаване на раждаемостта. Пречи се на бизнеса, немалка част от образованите младежи емигрират поради липса на всякакви перспективи тук. Остава БГ да се отвори за имигранти, ама кой ще иска да идва в БГ? Немалко страни се конкурират за качествени имигранти. Доста сериозно става положението и политиците не могат повече да заравят глави в пясъка.

 • 6
  cinik avatar :-|
  cinik

  [quote#4:"D-r D"]Да, и населението на Япония и Германия застарява.[/quote]

  Именно. Всъщност няма как с по-голямата продължителност на живота, която е един критерий за хуманно и развито общество, да не се отчете и статистическо "застаряване" на населението. Ако застаряването беше само за себе си проблем, тогава продължителност на живота от 50 години би бил отчетен като грандиозен успех на социалната политика и уникално добра новина за подмлядяването на нацията.

  След като населението живее по-дълго, трябва и да работи по-дълго. А след като деца на 15 години могат да се бият с полицията на мачовете, да правят улични банди, да водят активен полов живот и т.н., значи могат и да поработват. Англосаксонските държави са твърде практични в това отношение. На училище на 5, абитуриент на 16, бакалавър на 19 и на 21 магистър - марш на тръстиката, да пълниш хазната. За майчинските пък има една много прегледна справка, която изобличава като на длан дългогодишните напори за циганизация на структурата на населението, провеждана съвместно от леви и десни партии:

  http://www.abccommunication.eu/St2.html

 • 7
  dimitardm avatar :-|
  mitakadm

  [quote#5:"oziris7"]Немалко страни се конкурират за качествени имигранти.[/quote]
  Ако не се вземат следните няколко мерки, и по-точно: Повишаване нивото на доходите на населението (за да има сигурност в семейното планиране), Тотална промяна на системата на социалните помощи (да не се толерира мързела и циганизацията), Връщане на Българите от чужбина и техните деца обратно в България (докато още помнят че се Българи и преди да бъдат зомбирани), то при нас ще дойдат некачествените емигранти. И няма да си тръгнат, те ще правят деца, ние ще станем малцинство.

 • 8
  haflinger avatar :-|
  Haflinger

  Всичко зависи от медицината, по специално от психиатрията. Ако напредне лечението на клептоманията, най-вече при политиците, нещата са поправими.
  Видяхме, че на Съдебната система не може да се разчита.

 • 9
  cinik avatar :-|
  cinik

  [quote#8:"Haflinger"]Всичко зависи от медицината, по специално от психиатрията. Ако напредне лечението на клептоманията, най-вече при политиците, нещата са поправими. [/quote]

  Надеждата ти е напразна, защото самата система е "фффкарваш неккфффи кинти", купуваш си поста или местата в парламента, и когато се добереш до властта, почваш да "избиваш яко". Това е и причината, толкова дълго време да няма централен кредитени регистър и всички идеи за неговото създаване да бъдат посечени на достатъчно ранен етап. Централният кредитен регистър задължава да се вписват всички задължения на физическите и юридически лица, ако искаш после да имаш претенции за вземанията.

  Ако това стане, ще изплуват куп ипотеки, записи на заповед и др. дългови инструменти, които съдии, прокурори, депутати, кандидат-депутати и др. са вземали от криминални структури, за да си купят мястото в държавното управление с намерението да се издължат десеторно, а за тях да остане още двайсеторно.

  Затова и сега Мая Манолова пише Закон за фалита на частните лица, но отново за кредитени регистър нито дума. Което ще бъде отново уникат в световен мащаб, предвид че за фалита на всяко лице първото нещо е да се извади справка от регистъра какво дължи.

  При такава добре смазана и работеща на пълна пара система, 100 клептомана да останат неизлекувани от психиатрията, точно те ще се покачат скоростно на политическите и управленски върхове.

 • 10
  musashii avatar :-|
  musashii

  Докато не се увеличи заплащането на труда все повече българи ще емигрират,а имигранти няма да пристигат у нас.Единствено ще раждат циганките на което не им пука колко е заплащането,защото така или иначе не работят.А доходите могат да се повишат с привличане на чужди инвеститори.Но те не идват поради факта,че българското население е бедно и пазарът е малък.От друга страна по-лесно е да се инвестира в страни като Словакия или Чехия,които са близо до големите пазари на богатите страни от ЕС.Но има начин да бъдат привлечени чужди инвеститори-с евтин природен газ.Ако си разработим находищата на шистов газ България бързо ще стане привлекателна за инвестиции.За съжаление платените подлоги на Путин никога няма да позволят това да стане.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход