София търси изпълнители за новия облик на пазар "Връбница"

Проектът е един от първите в столицата с финансиране от европейската инициатива JESSICA

Една от най-скъпите части на проекта е масивният навес с фотоволтаични панели, които трябва да осигурят самостоятелно захранване с ток
Една от най-скъпите части на проекта е масивният навес с фотоволтаични панели, които трябва да осигурят самостоятелно захранване с ток    ©  Архитектурно-дизайнерска агенция АДА
Една от най-скъпите части на проекта е масивният навес с фотоволтаични панели, които трябва да осигурят самостоятелно захранване с ток
Една от най-скъпите части на проекта е масивният навес с фотоволтаични панели, които трябва да осигурят самостоятелно захранване с ток    ©  Архитектурно-дизайнерска агенция АДА
1.7 млн. лв. без ДДС е заложената прогнозна стойност за реконструкцията на тържището.

След като в началото на годината Столичният общински съвет даде разрешение на софийското дружество "Пазари Север" да осъществи проекта си за обновяване на пазара "Връбница", сега дружеството започва неговото изпълнение. Обявен е търг за избор на строителни компании за реконструкцията на обекта, заключен между бул. "Ломско шосе" и ул. "Бели Дунав". По думите на изпълнителния директор Райна Александрова в най-добрия случай поръчката ще отнеме около три месеца и ако процедурата мине без обжалвания, строителните дейности ще се изпълняват шест месеца. Това означава, че новият пазар може да отвори врати в началото на 2015 г. Общинското дружество стопанисва пазарите в няколко района на София - "Надежда", "Младост", "Овча купел", Подуяне, "Оборище" и Ботунец.

Финансирано от JESSICA

Изготвеният проект за реконструкцията на тържището е един от първите проекти в столицата, който ще се изпълнява с финансовата подкрепа от европейската инициатива JESSICA. Компанията получи одобрение за финансиране чрез Фонда за градско развитие на София, като по програмата ще бъдат осигурени 80% от средствата, а останалите 20% ще са собствено участие от страна на общинското дружество. Заложената прогнозна стойност за строителните дейности е 1.7 млн. лв. без ДДС.

Финансирането ще осигури обновяването на площ от 1.5 дка, като основната цел на разработената визия от архитектурно-дизайнерската агенция А.Д.А. е мястото да придобие нов изглед, но същевременно да запази своите стари функции. Най-скъпата част от проекта са подмяната на инженерната инфраструктура и масивният навес с фотоволтаични панели, които при бъдещо развитие на проекта ще осигурят самостоятелно захранване с електричество на пазара. Търговските обекти ще бъдат 22 на брой, като са предвидени също кафе, ресторант, амфитеатър и публична сцена за обществени мероприятия. Ще бъдат изградени и елементи от градския дизайн – осветителни тела, маси, пейки, тоалетно помещение, кошчета и места за отдих.

Избор на компании

До 21 юни ще станат ясни потенциалните строители на тържището, когато изтича и срокът за кандидатстване. Право на участие имат фирми и обединения с минимален оборот за последните три години от 2.5 млн. лв. без ДДС. Освен това участниците трябва да представят документи за оборота от строителство, сходен с предмета на поръчката, за същия период. Изборът на изпълнител няма да бъде според икономически най-изгодната оферта, базирана на цена, техническо предложение и срок, а според най-ниската оферта за строителство.

И други два проекта

Цветната борса в жилищен комплекс "Надежда 4" и "Зоопазар Оборище" в квартал Подуяне са другите два проекта, които "Пазари Север" има амбиция да изгради през 2015 г. В момента дружеството подготвя двата проекта. По думите на Райна Александрова столичното дружество има намерение да кандидатства за европейско финансиране и за двата, като за борсата за цветя отново ще се търсят средства по JESSICA, а за животинския пазар - други европейски програми. По предварителни оценки индикативната стойност на проектите ще бъде общо около 6 млн. лв.