Вход строго разрешен

Вход строго разрешен

В навечерието на приемането на новия Закон за МВР порочните кадрови практики продължават

9556 прочитания

© Георги Кожухаров


Не са много случаите, в които Сергей Станишев говори за МВР и службите за сигурност. Но ето – тази седмица лидерът на БСП обяви проекта за нов закон за МВР за приоритет на управляващите. Причините: "В него има много нови неща, важни за българските полицаи." И уточни, че много ясно са очертани и професионалните критерии за кариерното развитие на българските полицаи. Думите на Станишев бяха приети присърце от народните представители от БСП и ДПС, които си поставиха за цел по най-бързия начин да приемат проекта на Цветлин Йовчев. Законът се оказа толкова приоритетен, че му бяха посветени и извънредни заседания на Народното събрание.

С приемането на закона се очаква да отпадне и една от последните грижи на ръководството на МВР – конкурсите, които в момента са задължителни както за първоначално постъпване, така и за кариерно израстване в системата. Конкурсното начало датира от 2006 г., когато тогавашната тройна коалиция възприема испанския модел – по настояване на Европейския съюз.

Няколко пъти Цветлин Йовчев е коментирал схващането си за липса на смисъл в конкурсите, защото те се заобикаляли. Вместо обаче да гарантира спазване на закона, вицепремиерът използва механизми за заобикалянето му чрез формално преодоляване на изискването за провеждане на конкурс.

Непровеждането на конкурси за ключови длъжности и замяната им с флагрантни схеми за заобикаляне на закона, както и липсата на ясни критерии и на устойчива практика по отношение на кариерното развитие в системата силно демотивират служителите в МВР. Събитията от последната година директно показват на полицаите от кариерата, че перспектива за тях в момента няма. Поне при настоящото политическо и професионално ръководство. Стигна се и до преки щети върху състава, ярък пример за което е грандиозният провал на акцията в Лясковец.

Върхът на айсберга в картината на управлението на вътрешното министерство са редица назначения, които ръководството на МВР продължава да осъществява в абсолютно нарушение на закона.

Редки специалисти

В изявленията си пред медиите министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев не пропуска да отбележи факта, че се е заел с назначаването на работа в системата на пенсионирани служители, както и със задържането в МВР на хора, придобили право на пенсия. Министърът ги нарича редки специалисти, които трудно могат да се заместят. Явно министър Йовчев не си дава сметка, че с подобни свои изявления самият той признава, че грубо нарушава действащия Закон за МВР. В закона се предвижда, че министърът е длъжен да прекрати служебното правоотношение на служител, ако то е възникнало, след като служителят е упражнил правото си на пенсия.

При упражняването на вменените му от закона правомощия в този случай министърът на вътрешните работи действа в условията на обвързана компетентност. Това означава, че законът задължава министъра да действа по един-единствен начин. При наличието на визираните в закона предпоставки той е длъжен да предприеме точно определено действие. Всяка възможност за индивидуална преценка, обусловена от каквито и да било аргументи, е изключена.

В резултат на последно проведения конкурс за старши оперативни помощници на главния секретар на високи нива в системата са назначени пенсионери. И тримата, спечелили конкурса, са бивши служители на МВР, освободени в периода 2009-2010 г. поради придобиване право на пенсия. Единият вече е назначен за директор на РДГП – Кюстендил, след като за кратко е бил старши оперативен помощник на главния секретар. Същият е бил директор на ОДП – Кюстендил, през 2007 г., а от служба в МВР е освободен като директор на ОДМВР – Монтана. Другият служител е назначен за директор на РДГП – Елхово, какъвто е бил до освобождаването му. И за тримата ценни за МВР служители, прекарали в пенсия повече от три години, липсват данни за упражнявана след пенсионирането им трудова дейност. Какво би могло да бъде нивото на тяхната експертиза и адекватна подготовка след повече от 3-годишна пауза извън системата?! Третият старши оперативен помощник от няколко дни е също назначен – завръща се в ОДМВР – Кърджали, вече като директор на областната дирекция.

Пенсионерите в системата получават едновременно твърде висока пенсия и доста добра заплата за стандартите на страната и на министерството. В същото време както млади, така и утвърдени служители на МВР не се издигат в кариерата. Политическото ръководство на министерството изпраща към тях твърде ясен сигнал, изцяло негативен и изключващ всякаква перспектива за кариерно израстване на онези, които са останали вън от кръга на трайно приближените до министъра.

Съществуват и други познати начини за вкарване в системата на хора, които всъщност не биха могли да спечелят конкурс. Когато избраните не отговарят на изискванията за длъжността, променят се именно изискванията.

Експерти

Изискванията за длъжността държавен експерт в МВР последователно се променят през годините. От 10-годишен стаж се преминава към 3-годишен, а понастоящем изискване за държавен стаж за заемане на такава длъжност вече няма.

В самия край на месец март 2014 г. за един ден е пенсиониран началникът на отдела за професионална подготовка в МВР и на звеното за управление по цели. Няма връзка между освобождаването му и трагедията в Лясковец от 14 март 2014 г. Освободен е по-късно и не заради това. На длъжността началник на отдел "Професионална подготовка" засега временно е назначен служител, който не би могъл да отговори на условията, действали преди премахването на изискването за стаж. Служител, който в служебната си кариера може би не е провел (не само не е ръководил, но и не е участвал) дори и едно занятие по специална и практическа подготовка.

Друга, още по-колоритна рожба на отпадането на изискването за стаж за държавните експерти е назначението на комисар Галина Йонкова. Тя влиза в системата отново чрез конкурс за старши оперативни помощници на главния секретар, и по-специално чрез конкурса за назначаване на комисарите Хубанов (директор на УССД – МВР, която управлява имуществото на министерството) и Белева (директор на ПУБ – МВР, която се занимава с бюджета). Богатият професионален опит на Галина Йонкова е придобит в "Български пощи" (15 г.) и в брокерска фирма (6-7 г.). Същата е от "четата" на министър Йовчев по времето му като началник на кабинета на президента (година и половина), а по-късно минава по изпитаната схема: политически кабинет на министъра на вътрешните работи => конкурс за старши оперативен помощник => назначение като държавен експерт. И още един немаловажен щрих - макар длъжността държавен експерт да е от категория В, придобитата по-рано от Галина Йонкова категория Б (комисар) се запазва. По-високо остава и възнаграждението й.

Очевидно става въпрос за започнало от ръководството на ведомството овладяване на длъжностите от "втория ешелон". Ето защо министър Йовчев толкова държи проектът за нов закон за МВР да предвижда назначаване в системата на служители от други администрации без конкурс, стига те да отговарят на условията за постъпване в МВР. Изключително интересно е обаче, че такава законова възможност ще е налице само за вход в МВР, но не и за постъпване на служители на МВР в други администрации. Тогава за какво изобщо е нужен професионален опит за работа в МВР?! Явно за нищо. Потвърждават го действията и политиките на ръководството.

Министърът нарушава закона

Министърът на вътрешните работи нарушава закона, назначавайки на работа в системата лица, придобили и упражнили правото си на пенсия. Задължението, което законът е вменил на министър Йовчев, действащ като орган по назначаването в МВР, е да прекрати незабавно всяко правоотношение, по което страна е служител, за когото е установено, че е упражнил право на пенсия, преди да бъде назначен. За целите на установяването на този факт министърът разполага и със специално предвидена в закона възможност служебно, безвъзмездно и в рамките на не повече от 14 дни да получи информация от НОИ за пенсионния статус на съответното лице. На още по-голямо основание министърът не следва изобщо да назначава служители, за които знае, че са упражнили правото си на пенсия. Вместо това тези назначения са факт, продължават, а Цветлин Йовчев дори ги адмирира и улеснява чрез добре познати и също толкова незаконни схеми.

Продължава и избирателната "реформа" в МВР

Министърът и подчинените му директори действително освободиха от системата пенсионери, работещи на трудов договор. Това освобождаване обаче не засегна служители от Дирекция "Човешки ресурси" в МВР. Вероятно и те са от ценните и твърде редки специалисти. В Дирекция УССД – МВР е бил направен списък на такива служители със специфични професионални знания и умения. Същите е решено да бъдат оставени на работа в МВР до началото на март 2014 г., но със заповед на министър Йовчев този срок е удължен до края на 2014 г. Сред тях е съпругата на единия от участниците в първия конкурс за старши оперативни помощници на главния секретар – настоящият директор на Дирекция "Инспекторат" в МВР комисар Емил Стойнев. Служителката днес е специалист държавни имоти в Дирекция УССД, а се е пенсионирала в системата като главен счетоводител, работейки в МВР само това.

Началникът на "Човешки ресурси" в ГД "Национална полиция" ще бъде освободен от системата поради навършване на пределна 60-годишна възраст в началото на юни 2014 г. Към момента обаче същият отговаря на реформените изисквания на министър Йовчев, които предвиждат пенсиониране на служителите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Освободени са служители, родени през 1960 - 1965 г. Той обаче остава. В системата работи и жената, с която живее на семейни начала. Макар и от набор 1957 г., тя също продължава да е на служба в МВР. Колегата й обаче, който е заемал бюрото срещу нея (роден през 1961 г.), е освободен при условията на реформата на министър Йовчев, на които и тя отговаря.

Известно е, че най-безпристрастният принцип за освобождаване поради придобиване право на пенсия е служителите, които отговарят на изискванията за пенсиониране, да се освобождават по набори, независимо от това на каква длъжност са – от "сержанта" на улицата до директора на дирекцията. Този доказал ефективността си принцип е използван в армията преди 9 септември 1944 г. Очевидно обаче настоящото ръководство на силовото ведомство предпочита да уволнява, а и въобще да управлява, без да обръща особено внимание на доказани принципи и добри практики. И без да спазва собствените си изисквания за реформиране на сектора.

Освобождаването на служители масово е засегнало областните дирекции на МВР, т.е. тези, които реално противодействат на престъпността и ежедневно осъществяват необходимите за това основни дейности – най-вече охранителната. И в тези случаи освобождаването не е подчинено на принципа на набора и квалификацията. Голям брой полицаи от охранителните служби са освободени от невралгични области и от такива, характерни с високи нива на битова престъпност, като: Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора. Става въпрос за редови полицаи от категории Д и Е.

Министърът иначе широко огласи плановете си за реформа главно чрез разреждане на прекалено раздутата по думите му администрация, а вместо това реже от живата тъкан на системата – полицаите на улицата. И това се пази в тайна.

Понастоящем тъкмо перспективите за кариерно развитие и социалните придобивки на служителите в МВР са на прицела на лъжереформата във вътрешното ведомство. Наред с безпринципното кадруване в системата, пренебрегването на законовите изисквания и нарушаването на закона от най-висшестоящи ръководни фактори. С единствената цел да се постигне пълен контрол и поставяне на структурите в услуга на властта.

Не са много случаите, в които Сергей Станишев говори за МВР и службите за сигурност. Но ето – тази седмица лидерът на БСП обяви проекта за нов закон за МВР за приоритет на управляващите. Причините: "В него има много нови неща, важни за българските полицаи." И уточни, че много ясно са очертани и професионалните критерии за кариерното развитие на българските полицаи. Думите на Станишев бяха приети присърце от народните представители от БСП и ДПС, които си поставиха за цел по най-бързия начин да приемат проекта на Цветлин Йовчев. Законът се оказа толкова приоритетен, че му бяха посветени и извънредни заседания на Народното събрание.

С приемането на закона се очаква да отпадне и една от последните грижи на ръководството на МВР – конкурсите, които в момента са задължителни както за първоначално постъпване, така и за кариерно израстване в системата. Конкурсното начало датира от 2006 г., когато тогавашната тройна коалиция възприема испанския модел – по настояване на Европейския съюз.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
 • 1
  bluewater avatar :-P
  BlueWater

  "Освобождаването на служители масово е засегнало областните дирекции на МВР, т.е. тези, които реално противодействат на престъпността и ежедневно осъществяват необходимите за това основни дейности – най-вече охранителната. И в тези случаи освобождаването не е подчинено на принципа на набора и квалификацията. Голям брой полицаи от охранителните служби са освободени от невралгични области и от такива, характерни с високи нива на битова престъпност, като: Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора. Става въпрос за редови полицаи от категории Д и Е.

  Министърът иначе широко огласи плановете си за реформа главно чрез разреждане на прекалено раздутата по думите му администрация, а вместо това реже от живата тъкан на системата – полицаите на улицата. И това се пази в тайна."

  ОСТАВКА йОВЧЕВ!
  ОСТАВКА лАЗАРОВ!
  ОСТАВКА оРЕШАРСКИ!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход