София очаква над 25 млн. лв. от продажби и наеми на имоти

Апартаменти, сгради и търговски обекти са включени в плановете за продажба на общината

Столичната община очаква през тази година приходите й от наеми да достигне 16.3 млн.лв.
Столичната община очаква през тази година приходите й от наеми да достигне 16.3 млн.лв.    ©  Мария Съботинова
Столичната община очаква през тази година приходите й от наеми да достигне 16.3 млн.лв.
Столичната община очаква през тази година приходите й от наеми да достигне 16.3 млн.лв.    ©  Мария Съботинова

Столичната община очаква през тази година приходите й от продажба на имущество да достигнат 9.2 млн. лв., а от наеми - 16.3 млн. (виж графиката). За продажба ще бъдат предложени основно апартаменти, терени и земделски земи, като в списъка са включени и обособени части на общински имоти. В програмата за управление на общинската собственост е записано, че ще се дават под наем преместваеми обекти и павилиони за продажба на цигари, вестници, храна и напитки. Всички терени са одобрени от главния архитект на София Петър Диков, като за една част от тях вече има обявени конкурси, а за други предстоят.

Заложени за 2014 г.

Продажбите ще се извършват главно в четири области – апартаменти за продажба на настанените в тях наематели, имоти, обособени части от общински терени и земеделски земи. Което ще доведе до бързо преминаване на собствеността в частни ръце и приходи за общината. Според програмата през тази година местната власт има готовност да продаде близо 200 апартамента, като отделно в списъка има няколко жилищни сгради и къщи.

Обектите са разположени главно в столичните райони "Възраждане", Подуяне, "Лозенец", "Младост", Нови Искър и др. Общинските имоти за продажба и тези в съсобственост се намират основно в районите Панчарево, "Сердика", Нови Искър, Банкя и "Младост", като тяхната площ варира приблизително от 300 до 7 хил. кв. метра.

Основната част от приходите от собствеността на Столична община през тази година идва от наеми в размер на 16.3 млн. лв. Кметството ще отдава под наем търговски сгради (заведения, кафенета, кабинети, офиси и др.), помещения към трафопостове, терени за преместваеми обекти и павилиони.

Разходи от бюджета

Заложените разходи в програмата за отчуждаване на обекти са свързани с  изграждането на пътната инфраструктура и изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт. Общата сума е 11.5 млн. лв., от които 10 млн. са от бюджета на София, а останалите са финансирани от оперативна програма "Регионално развитие" по проекта за градския транспорт.

Някои от обектите, за които е необходимо отчуждаване на имоти, са разширението на метрото до летището и до бизнес парка, реконструкцията на ул. "Опълченска", новата трамвайна линия от Семинарията до Студентски град и др.