Френският бизнес е резервиран за политическата среда в България

Фирмите не са единни за това дали страната е привлекателна дестинация

Преобладаващата част от компаниите очакват стабилни или по-високи приходи и печалба
Преобладаващата част от компаниите очакват стабилни или по-високи приходи и печалба    ©  Анелия Николова
Преобладаващата част от компаниите очакват стабилни или по-високи приходи и печалба
Преобладаващата част от компаниите очакват стабилни или по-високи приходи и печалба    ©  Анелия Николова
Преобладаващата част от компаниите очакват стабилни или по-високи приходи и печалба.

Добри икономически перспективи, но доста резервирани предвиждания за политическото и социалното развитие на България. Това показват резултатите от първия барометър на икономическата среда, изготвен от Френско-българската търговска камара (ФБТК). Проучването е проведено през април сред членовете на организацията. Фирмите обаче са оптимисти за собственото си развитие, като преобладаващата част от тях очакват да запазят или подобрят приходите и печалбата си. Анкетата показва още, че компаниите са силно разделени в оценката си за това дали България е привлекателна бизнес дестинация.

Политически риск

Над две трети от анкетираните очакват икономическата среда да остане стабилна, а приблизително поравно са прогнозите за негативно или положително развитие. Доста по-лоша обаче е оценката им за политическата и социалната среда в България. Макар че малко над половината от компаниите не очакват сериозни промени, преобладаващата част от останалата половина са песимисти.

Прогнозите на наблюдателите не са по-оптимистични. "В България политическият риск е много голям, защото нямаме втора камара в парламента, която да стопира популистките закони и те много лесно минават", коментира бившият председател на СДС и настоящ предприемач Пламен Юруков на конференция, на която бяха представени резултатите от анкетата. Той посъветва френските компании, чийто бизнес е политически чувствителен, да следят кой стои зад партиите.

Социологът Антоний Гълъбов прогнозира период на политическа криза, тъй като управляващите партии са загубили легитимност, но не са готови да сдадат властта. "Властта ще се опита да се окопае и да се стабилизира с един процес на предоговаряне в триъгълника БСП - ДПС - "Атака", което ще забави реформите", посочи той. По думите му може да се очаква държавна интервенция в областта на регулациите и по-специално в енергетиката.

Оптимизъм за собствения бизнес

Доста по-оптимистично са настроени френските фирми в България по отношение на собствения им бизнес. Основната част от тях очакват финансовите им резултати да останат стабилни или да се подобрят, а по-ниски приходи и печалба прогнозират едва 3% и 8% от анкетираните. Малко по-умерени са очакванията им за разкриване на нови работни места, като съкращения не изключват 10% от фирмите.

Една трета от участвалите в допитването планират увеличаване на инвестициите. Нагласите на бизнеса като цяло също са оптимистични. Впечатление обаче прави разнопосочното виждане на компаниите за привлекателността на България като бизнес дестинация, като гласовете им са почти поравно разпределени между позитивни, стабилни и негативни оценки.

Барометър на икономическата среда

Проучването на Френско-българската търговска камара (ФБТГ) за икономическата среда в страната се прави за пръв път, като намеренията са такива анкети да се провеждат два пъти годишно. На допитването са отговорили около 50% от всички членове на камарата.

Повече от половината от тях са малки предприятия, а средните и големите компании са представени с почти равен брой участници. Преобладават фирмите в областта на услугите, индустрията и търговията (общо 77% от анкетираните).