Енергийният регулатор помогна много за негативния имидж на държавата

Славчо Нейков, експерт по енергийна политика, пред "Капитал Daily"

Славчо Нейков е с 22 години непрекъснат стаж в енергийния сектор, включително като комисар в енергийния регулатор, главен секретар на Министерството на енергетиката,  експерт в Секретариата на Енергийната харта в Брюксел, директор на Секретариата на енергийната общност във Виена и ръководител на звеното за връзки с Европейския съюз и зам. генерален директор на "Нафтоиндустрия Србие" в Белград. Извън енергийния сектор е работил като прокурор и юрисконсулт. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Има също така двегодишна специализация по международни икономически отношения, както и магистърска степен по европейска интеграция от университета "Лимерик" в Ирландия. Към момента е консултант на свободна практика в областта на енергийната политика. Във връзка с интервюто изрично подчертава, че няма никакви амбиции нито към административни постове, нито към политически такива.
Този регулатор доказа, че действа повече на партийни и политически принципи, отколкото на база на факти и на закони.

Насилственото отношение към един или друг инвеститор не касае само конкретния инвеститор, а задава инвестиционната рамка като цяло.

На този етап регулаторът изглежда повече концентриран върху потушаването на политически пожари, отколкото на работа по същество.

Политиците налагат нарочно един очевидно погрешен подход, като третират енергийния сектор като социален.

Изпаднахме в странната ситуация в една парламентарна република членове на парламента да не могат да се доберат до информация, която дружествата са задължени да публикуват.

Може ли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да приеме проекторешението си за цените, като се има предвид, че в оставащите две седмици до 30 юни Националната електрическа компания (НЕК) едва ли ще се договори с "Марица-изток" 1 и 3, нито пък ще бъдат приети промени в Закона за енергията от възобновяеми източници?

- От регулатора в сегашния му състав мога да очаквам всичко. За мен този регулатор доказа, че действа повече на партийни и политически принципи, отколкото на база на факти и на закони. Ако погледнем само половин година назад, ще си припомним няколко факта. На първо място една абсолютно неочаквана смяна на председателя на регулатора между Коледа и Нова година, когато най-малко се коментират назначения. Второто нещо е, че новият председател, независимо че има някакъв опит в енергетиката, доказа, че е поставен там, за да изпълнява чужда воля. Веднага започнаха процедури, свързани с намаляване на цените на тока, няколко месеца след това започна една абсолютно необоснована процедура по отнемане на лицензи, която въпреки първоначалното бързане зацикли. Сега държавата е поставена в едно унизително положение да обяснява тук и там какво прави с чуждестранните инвеститори. Регулаторът е този, който забърка тази каша, но в крайна сметка бедата е за държавата като цяло. На трето място, регулаторът подходи доста странно и в областта на природния газ. В България битовата газификация е  под 3%, което е, меко казано, срамно. Това, което направи регулаторът, беше, вместо да стимулира процеса на битово газифициране, да намали неотдавна нормата на възвращаемост, с което икономическият стимул за битова газификация беше поставен на съвсем друго ниво. Така че от този регулатор мога да очаквам всичко.

Какви ще бъдат последиците, ако се приеме това решение?

- В стойностно изражение ми е много трудно да прогнозирам какви ще са икономическите последици, но като цяло ще стигнем до положение, в което инвеститорите имат проблем, гражданите имат проблем, икономическата среда като цяло в страната има проблем и държавата има проблем. Т.е. с едно необмислено решение на регулаторно ниво се постигат много негативни ефекти, които засягат обществото като цяло, а не само част от бизнеса. Играта с имиджа на държавата е изключително опасна, а последната половин година регулаторът спомогна за натрупване на негативен имидж на много нива и резултатите са налице. Да припомня, че тук бяха представители на най-големите бизнес организации в Европа, които поискаха обяснение какво става и какво ще става оттук нататък.

Има ли въобще НЕК механизми за предоговаряне, или всичко зависи от добрата воля на "Ей И Ес - 3С Марица-изток 1" и "Контур глобал Марица-изток 3"?

- Предоговарянето само по себе си предполага взаимно съгласие. В разпореждането ДКЕВР "изисква" контрагентите по договора от 2001 г. да предоговорят взаимоотношенията си. Няма държавна институция, която може да изисква предоговаряне. Тя може да предложи да се търси предоговаряне, но не и да изисква. Искам да припомня, че представителите на бизнеса употребиха една много точна дума, те казаха, че това е опит за експроприация. Този термин очертава много точна картина за отношението към големия бизнес, защото преди това имаше и идеи за национализация на електроразпределителните предприятия (ЕРП). Т.е. изведнъж ние като че ли се върнахме някъде в 70-те години на миналия век, да не кажа в 40-те, като начин на поведение. За мен предоговарянето е възможно, но трябва да се имат предвид две неща. Първото е, че всичко трябва да става в рамките на закона. И второто е, че насилственото отношение към един или друг инвеститор не засяга само конкретния инвеститор, а задава инвестиционната рамка и имидж на държавата като цяло.

Имало ли е подобни случаи в международната практика за толкова политически мотивирани и некомпетентни регулаторни решения? И какви са били реакцията на инвеститорите и изходът от ситуацията?

- Мога да говоря за страни от Югоизточна Европа. Има подобни практики в други страни, но това не означава, че трябва да се равняваме по тях. Освен чисто имиджовата страна това вече има и конкретни измерения – срещу България започнаха наказателни процедури. Аз не мога да твърдя, че има със сигурност някаква пряка връзка между поведението на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и регулатора със спирането на еврофондове, но Европейската комисия (ЕК) и въобще Европейският съюз (ЕС), когато разглежда своето отношение към страни членки или към страни, с които има някакви взаимоотношения, безусловно прави цялостен анализ на ситуацията и на тази база в рамките на своите компетенции взема и съответните мерки. Мисля, че това рефлектира върху цялостната оценка на ЕС за развитието на ситуацията в България.

Има и един друг момент, който не трябва да се изпуска в контекста на взаимоотношенията с ЕС. Ние обикновено говорим за ЕК, защото това е най-видимият орган на ЕС. Но в областта на енергийното регулиране има един друг орган – Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, където нашият регулатор е член по право. Тази организация има статута на консултант на органите на ЕС, но има право също да дава препоръки към националните регулатори и да се произнася, особено по въпроси, които са свързани с развитие на големи инфраструктурни проекти. Тук проблемът на българския регулатор е, че от много време неговото участие в тази организация не е видимо. Това е много тъжно, тъй като, първо, тази агенция има много важни компетенции, особено когато става дума за инфраструктура, и, второ, нашият регулатор както всички регулатори по силата на Третия пакет има много важни компетенции, които са свързани с регионалното сътрудничество. Вече в рамките на ЕС има конкретни анализи на регулаторния режим, свързан с "Южен поток". Аз лично много се съмнявам, че нашият регулатор е участвал в подготовката им и много се съмнявам дали са му известни. Ето ви едно практическо измерение на ролята на регулатора. Въпреки че на този етап той изглежда повече концентриран върху потушаването на политически пожари, отколкото на работа по същество, аз искрено се надявам, че това ще бъде променено. За това е необходимо да бъдат променени самият регулатор и подходът към него.

Има ли механизми ЕК или друга европейска институция да интервенира в България при очевидната политическа зависимост на ДКЕВР?

- Има, защото независимостта на регулатора е въздигната в нормативно установено положение и неизпълнението на това изискване само по себе си е предпоставка за започване на наказателна процедура. Отделен въпрос е доколко такава процедура ще бъде започната на чисто формално основание. Но проблемите преди всичко трябва да бъдат решени в България и мога да ви кажа няколко неща, които смятам, че трябва да бъдат направени. На първо място, членовете на комисията трябва да бъдат назначавани от парламента, а не от правителството, и то с квалифицирано мнозинство. Това предполага прозрачност относно хората, които се предлагат и които се назначават, и ангажимент на парламента към съответните позиции. Този ангажимент безусловно ще бъде свързан с разработването на концепции, а не просто с поставянето на един човек там на база на партийна квота или някакви задкулисни договорености. На второ място, това, което трябва да бъде променено, е свързано с администрацията на регулатора - там има огромно текучество. Има доклад от миналата година, според който в рамките на пет години над сто юристи са били сменени в регулаторната комисия, което е страшно. В тази връзка преди законът предвиждаше финансови стимули за администрацията. След това този стимул беше премахнат и това е изключително странно, защото преди бюджетът на регулатора беше функция на държавния бюджет, докато сега той е абсолютно независим от държавния бюджет и е въпрос само на оперативно регламентиране, за да могат да се предвидят стимули за задържане на администрацията. На следващо място трябва да се подобри регламентацията, свързана с независимостта на регулатора. В това отношение безспорно е много важно самият регулатор да не се поставя в позиция на зависимост, но тази независимост трябва да бъде изведена много по-силно на нормативно ниво. И последно, но не на последно място по значение, смятам, че оставката на г-н Боев би била добро начало за реформа на този регулатор, защото партийно-политически форми на поведение водят само до усложняване на ситуацията.

ДКЕВР често се оправдава, че действията му са продиктувани от опита му да защити потребителите. Това обаче става за сметка на енергийните дружества. Как да се поддържа по-добър баланс?

- Това е една от големите грешки в развитието на енергийния сектор в България през последните години, а именно фактът, че политиците налагат нарочно един очевидно погрешен подход, като третират енергийния сектор като социален сектор. Енергийният сектор трябва да действа на пазарни механизми, а социалната политика е съвсем друг ресор в рамките на държавното управление. И друга грешка е, че когато се говори за социална политика през призмата на енергетиката, нещата се свеждат само до социалното подпомагане. Ще ви дам конкретен пример. Един от големите бичове за енергийната система е свързан с престъпните посегателства върху енергийната инфраструктура. Най-класическият пример в това отношение е кражбата на кабели. Проблемът е, че тези, които осъществяват престъпни посегателства върху такъв тип инфраструктура, явно не отчитат, че когато откраднат кабел от болница, това може да застраши живота на човек. Когато откраднат кабел от жп линия, това може да доведе до катастрофа със стотици жертви, да не говорим за милионите левове щети. Т.е. тук вече не говорим за обикновената кражба. Затова още миналия ноември предложих официално да се обсъди с компетентните институции, включително и с прокуратурата, да бъдат променени някои норми в Наказателния кодекс и да се въведе друга квалификация на този тип престъпни посегателства. За мен лично може дори да се мисли за квалификации, свързани с тероризъм в определени случаи. Това за мен е много важен аспект на социална политика, не само социалното подпомагане. Защото по този начин се защитава добрият гражданин, защитава се обществото като цяло.

Според вас прихващането на вземания за зелена енергия от НЕК от страна на ЕРП-тата нормална търговска практика ли е, както твърдят самите те, или нарушение на закона, както твърди ДКЕВР?

- Прихващанията в енергетиката се правят много отдавна. Това е законно установен способ, нормативно е уреден и последното нещо, за което може да служи, е основание на ДКЕВР за определено незаконосъобразни действия спрямо ЕРП-тата. ДКЕВР е институция със своите компетенции, тя е започнала своите процедури, които подлежат на съдебен контрол, но това, което за мен беше абсолютно неприемливо, беше отявленото съглашателство с НЕК срещу ЕРП-тата – нещо, което изби в парадокси. На заседание на парламентарната комисия по енергетика г-н Боев и директорката на НЕК седяха един до друг и непрекъснато се консултираха, когато даваха пояснения пред комисията. Това е абсолютно незаконосъобразно, това е преференциално третиране на страна по спор и то не отдалечава регулатора като независим съдник на енергийния пазар, а го прави страна.

Имат ли връзка според вас процедурите за отнемане на лицензите на електроснабдителните предприятия и одитите в ЕРП-тата?

- Нека да сме обективни, електроразпределителните предприятия не са ангели. Няма участник на пазара, който да е ангел. Проблемът е обаче, че всяко свързване на двете – веднъж одит на ЕРП-тата и веднъж процедурата по отнемане на лицензи на електроразпределителните предприятия, е също незаконосъобразно, защото това са две коренно различни направления на дейност, които подлежат на различен режим на третиране, а опитът за свързване е фактически очеваден. Аз не мога да се подпиша под това, но е съвсем близо до мисълта и причината е елементарна. Регулаторът много екстрено започна предизборно процедурите по отнемане на лицензи, но в един момент много яростно зацикли. И той оттук нататък е в положение, в което трябва да обяснява поведението си. Той ще се опита да използва всяко нещо, било то закъсняла смяна на електромер, включително и поради това, че собственикът го е нямало, за да защити поведението си със стартиране на процедурата по отнемане на лицензи. Скандалът стана международен, стигна до Европейския парламент, не само до Европейската комисия, и увреждането на имиджа на България е невероятно. Така че връзка няма, но регулаторът ще го използва дотолкова, доколкото може, за да оправдае поведението си за започване на процедурата за отнемане на лицензи.

Много е важно според мен да се разбере какво се е канил да прави регулаторът до края на тази година и какво ще прави сега, особено в периода, в който се получава едно, условно казано, безвластие до формирането на ново правителство. Смятам, че това е период, през който е необходим невероятно силен политически и обществен контрол върху работата и на регулатора, и на министерството, и на Българския енергиен холдинг. Политическата класа трябва моментално по мое мнение да изиска от тези три институции да представят публично основните задачи, по които работят и по които смятат да работят до края на годината, за да може да бъде осъществен този политически и обществен контрол. Ние изпаднахме в странната ситуация в една парламентарна република членове на парламента да не могат да се доберат до информация, която дружествата са задължени да публикуват по закон. Това е, меко казано, недопустимо. Искрено се надявам, че следващото правителство и следващият парламент ще променят рязко политиката си по отношение на кадрите в областта на енергетиката. Дипломите, свидетелствата за съдимост и подробна професионална биография на всички, които са ангажирани в енергийния сектор, трябва да бъдат на уебстраниците. Изпаднахме в парадокс – можем да разберем финансовото състояние на всеки народен представител или министър, но не знаем кой ни управлява, което е абсурд и трябва да бъде променено.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


4 коментара
 • 1
  today avatar :-|
  today

  Съвсем очаквано, все пак това са креатури на същите управляващи, които още по време на предишното си управление (предишната тройна коалиция) започнаха целенасочено да създават задлъжнялост в енергийния сектор, и сега просто довършват схемата - да докарат БЕХ до фалит, и кредиторите, които всъщност нищо не са кредитирали, но имат договори с неустойки, да приберат интересните активи - ПАВЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, съществуващи газопроводи.
  Всичко си е абсолютно преднамерено и с умисъл против БЪЛГАРСКАТА държава, против интереса на българското общество, и в защита на частни интереси на посредници и изпълнители, в защита на руски компании, в защита на руските интереси за енергиен монопол, от което следва и геополитически монопол.

 • 2
  moloko_ avatar :-|
  moloko_

  Това,че ДКЕВР е несъстоятелен и то не само в сегашния му състав,а откакто съществува и че не е бил и не е независим орган.Съвсем не означава,че държавата не трябва да направи всичко възможно със законни средства да предоговори или намали по някакъв начин цените както на ВЕИ,така и на американските ТЕЦ-ове.Не може само защото някой е подписвал неизгодни за държавата договори,да говорим как не може да ги променяме защото ще изгоним инвеститорите.В много страни от ЕС или предоговориха цените на ВЕИ или им наложиха различни такси.

 • 3
  bvsc avatar :-|
  Да, ама не

  Айде сега Славчо, кажи какви пари взе, за да защитаваш американските централи, един вид дори "експертите" скачат срещу предоговарянето. Последното е напълно нормално, защото не може национални предатели да подписват безбожни договори и да си живеят в Драгалевци , а потребителят да духа супата. Още повече, престъпния ВЕИ сектор, на никого не беше необходим.

 • 4
  v_iliev avatar :-(
  V.Iliev

  ДКЕВР не разбра, че не трябва да се занимава с определяне на цени, а да следи за спазване на правилата от всички. Цените на електроенергията не са нито инструмент за социална политика, нито средство за привличане на избиратели.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход