КТБ: Потребителските въпроси и отговори

Какво означава поставяне на банка под специален надзор, кога потребителите ще имат достъп до сметките си и какво се случва с изплащането на кредити

В петък притеснени вложители се наредиха пред сградата на Корпоративна търговска банка
В петък притеснени вложители се наредиха пред сградата на Корпоративна търговска банка    ©  Юлия Лазарова
В петък притеснени вложители се наредиха пред сградата на Корпоративна търговска банка
В петък притеснени вложители се наредиха пред сградата на Корпоративна търговска банка    ©  Юлия Лазарова

Ако и вие имате въпроси около ситуацията с КТБ, Креди Агрикол и банковата система - от 11:30 сутринта в понеделник (23 юни) финансовият редактор Николай Стоянов ще отговаря на живо в специален форум по темата на www.capital.bg. 

Можете да задавате въпросите си на [email protected] или в коментари под специалната статия (след 11:30). Няма да се приемат въпроси от личен характер, не по темата или такива, които целят да подронят доброто име и репутация на банки.

Какво означава поставяне на банка под специален надзор на БНБ до 20 юли?

С решение на управителния съвет на БНБ на съответната банка – в случая от 20 юни 2014 г.,  Корпоративна търговска банка (КТБ), се забранява да извършва част или всичките си дейности като нормално функционираща кредитна институция – не се извършват плащания и преводи, не се теглят средства от сметки, влогове и депозити, не се отпускат кредити. Управителните й органи се отстраняват, отнемат се правата на големите акционери, а ръководството й се поема от БНБ, като в нея се назначават квестори, които да я управляват. Целта на процедурата е да бъде оздравена. Това ще стане със средства от държавната ББР и от Фонда за гарантиране на влоговете в България.

Банката ще извършва всички операции от 21 юли.

Имат ли клиентите – физически и юридически лица, достъп до разплащателни сметки, влогове, депозити, банкови карти?

Не, до 21 юли. До тогава фирмите и домакинствата със сметки и депозити в КТБ няма да имат достъп до средствата си в банката. За този срок БНБ е отнела правото на КТБ да прави каквито и да било плащания, което означава, че средства по влогове и сметки на нейни клиенти не могат да се изплащат. Банковите карти, издадени от КТБ, също са блокирани и с тях не може да се теглят средства на банкомат или да се плаща на ПОС терминал. Същото е валидно и за "Креди Агрикол България".

През този месец начислява ли се лихва върху депозитите в банката?

Според закона договорните лихви върху парични задължения на банката се начисляват, но се заплащат след вдигане на специалния надзор, т.е. след 20 юли. В закона обаче пише, че БНБ може да намали лихвите по задълженията на банката до средния им пазарен размер. Това означава, че ако централната банка предприеме тази стъпка - да намали лихвите по задължения на КТБ, по депозити, договорени при лихва от 6% например ще бъде начислявана лихва от около 3%. По данни от лихвената статистика на БНБ в края на април средният за пазара ефективен годишен лихвен процент по срочни депозити в левове е бил 3.21%, а в евро - 3.12%

Могат ли компаниите със сметки в КТБ да превеждат заплати на служителите си, задълженията си към НАП, НОИ, към свои контрагенти? Могат ли да получават преводи по сметките си?

Не, но ще могат от 21 юли. В момента фирми и физически лица със сметки в КТБ не могат да нареждат и да получават плащания по тези сметки. Банката е изключена от платежната система на страната, казаха от БНБ. Фирмите, както и служителите им могат да открият сметки в други банки и да превеждат заплати и получават плащания от контрагенти по тях през този месец.

Какво се случва с изплащането на кредити, отпуснати от КТБ?

Кредитополучателите – фирми и физически лица, трябва да изплащат редовно дължимите вноски по кредитите си. Това стана ясно от изказването на управителя на БНБ. На 20 юни офисите на банката бяха затворени. Още сутринта на същия ден е изпратено от БНБ съобщение по системата за банкови плащания SWIFT до всички банки, че КТБ е с блокирани сметки. Малко след това е изпратено съобщение, че банката е изключена от платежната система на страната. В края на деня в петък до банките е изпратено съобщение през SWIFT, че сметките на КТБ са отблокирани и могат да приемат плащания, но не и да правят плащания. Това означава, че вероятно още в понеделник, ако бъдат отворени физически офисите на банката, тя ще приема вноски по кредити. Вероятно е операциите до 21 юли да се извършват на каса, но би трябвало да може и да се превеждат средства и плащания към КТБ, предвид че е изпратено съобщение от БНБ до банките, че сметките й са отблокирани.

Работи ли общественият трезор на КТБ и имат ли клиентите достъп до него?

След като в петък офисите на банката затвориха физически поради влизането на квестори, в началото на тази седмица би трябвало да бъдат отворени. От отговорите на БНБ не стана ясно дали това ще се случи в понеделник или вторник. Тъй като наличностите в сейф на банка са собственост на клиента, за съхранението на които той плаща наем на банката, с отварянето на КТБ би трябвало клиентите й да имат достъп до обществения й трезор. Там операции по плащания от страна на банката не се извършват. Клиентите би трябвало да плащат наемите си по обичайния начин - на каса или чрез входящ за КТБ превод.

Защо при поставяне на банка под особен надзор не се задейства гаранцията по депозитите в нея?

Защото банката не е обявена във фалит. Тя е временно затворена с ограничаване или спиране изцяло на дейността й. Гаранцията по депозитите се задейства в случай на фалит на банка. Гарантират се влоговете в левове и в чуждестранна валута. Фондът покрива пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв. В тази сума се включват и начислените лихви към датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката. Изплащането започва не по-късно от 20 работни дни от датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза. Влоговете във валута се изплащат в левовата им равностойност по курса на БНБ в началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете.

Какво се случва с "Креди агрикол България" (новото й име ще бъде Търговска банка "Виктория"), която скоро беше купена от КТБ?

"Креди агрикол България" също бе поставена под специален надзор в неделя и също ще отвори на 21 юли.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


44 коментара
 • 1
  oyh53308658 avatar :-|
  oyh53308658

  ДИВЕРСИФИЦИРАЙТЕ РИСКА !
  Основно правило в живота , особено при Капитал изъм а.

 • 4
  plamen_al avatar :-|
  plamen_al

  Изглежда валутния борд не е безплатен.

 • 5
  _moi avatar :-|
  мой

  Колко блокирани пари от депозити има ?

 • 6
  hmc12310991 avatar :-|
  hmc12310991

  Мамин златен,има си вече не една,а три банки!Такива машинации не се вършат и в Третия свят!Добре дошъл Четвърти свят с тенденция към пети.

 • 7
  nefertiti_egipt avatar :-|
  Нефертити

  Сега ще се търси кой да плаща сметката.

 • 8
  nefertiti_egipt avatar :-|
  Нефертити

  До коментар [#5] от "therealmoi":

  Никой няма да ти отговори на този въпрос.

 • 9
  bluewater avatar :-P
  BlueWater

  [quote#5:"therealmoi"]Колко блокирани пари от депозити има ?[/quote]
  Към края на 2013г. депозитите на граждани и домакинства заемат най-голям относителен дял (73.2%) в общата сума на депозитите, привлечени от КТБ АД.


  Още информация:
  http://www.corpbank.bg/investor_news_610.html

  „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” АД потвърди рейтинга на КТБ АД
  27.05.2014
  На 26 май 2014г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг" АД (БАКР, Агенцията) потвърди дългосрочния рейтинг на финансова сила на „Корпоративна търговска банка" АД „ВВ+" (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „В".

  В доклада си БАКР отчита, че през 2013г. КТБ АД извърши успешно увеличение на акционерния капитал, чрез емитиране на нова емисия акции. Изпреварващият ръст на собствения капитал (34.8% за 2013г.) спрямо този на активите (19.6% за 2013г.) е довел до намаляване на нивата на ливъридж (общо активи / собствен капитал) и увеличаване на общата капиталова адекватност.

  Агенцията отбелязва, че в резултат на подобряване на диверсификацията на депозитната база на КТБ АД, съществено намалява рискът от концентрация. Към края на 2013г. депозитите на граждани и домакинства заемат най-голям относителен дял (73.2%) в общата сума на депозитите, привлечени от КТБ АД.

  През периода на актуализация е регистриран и съществен спад в дела на класифицираните експозиции на КТБ АД, като към края на 2013г. техният дял е 1.7% от брутния кредитен портфейл на банката, което е значително под средното ниво за банковата система (23.3%).

  Въпреки отчетеното подобрение на показателите за качество на активите, БАКР е отчела като рисков фактор концентрацията на кредитния портфейл и по-бързото му нарастване в сравнение с темповете за банковата система. От друга страна Агенцията отчита, че концентрацията кореспондира със стратегическата насоченост на КТБ АД към големи корпоративни клиенти, както и че диверсификацията на кредитния портфейл по отрасли е относително добра.

  В доклада на Агенцията е посочено, че през анализирания период нетната печалба на КТБ АД бележи годишен ръст от 25.9% и въпреки, че показателят за възвращаемост на активите леко се снижава (поради по-бързото нарастване на активите), неговата стойност (1.12%) остава значително по-висока от средната за системата.

  През 2013г. КТБ АД се придвижва от 6-то до 4-то място по размер на активите, 5-то място по размер на кредитния портфейл и 4-то място по размер на привлечените депозити.

 • 10
  pzashev avatar :-|
  pzashev

  По принцип е трудно да проявя симпатии към фирмите и хората избрали КТБ за банка!?
  Все пак една банка би следвало да излъчва стабилност и ясна бизнес логика. На КТБ основата им беше "Цецо дава на Пецо и Пецо кара държавните фирми да си държат парите в КТБ". Това не е залог на стабилност.
  Първо, Цецо и Пецо може да се скарат. Второ, гениалната схема не означава, че Цецо може да смята или управлява рискове. Означава просто, че и двамата безогледно и нагло крадат. Безнаказано!!!…в условията на нашето правораздаване!
  И сега какво! Взели и раздали държавните (нашите!!!) пари на кой ли не…и държавата (ние!!!) трябва да платим отново загубите.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход