Обжалването на обществени поръчки поскъпва десетократно

От 1700 лева максималната такса за жалба до КЗК се увеличава на 15 000 лева

Таксата за обжалване на обществена поръчка пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да се увеличи почти десетократно. Това предлага правителството в нова тарифа за таксите, събирани от КЗК и Върховния административен съд, качена за обществено обсъждане на портала strategy.bg. В зависимост от основанието за обжалване на процедурата, таксата в момента е от 850 до 1700 лева. Според новата тарифа производството пред антимонополната комисия ще струва 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв.

Увеличават се и таксите за касационно производство и частна жалба пред Върховния административен съд. Таксата за първото става 50% от таксата, платена на КЗК, а за частна жалба – 10% от сумата за производството пред КЗК, но не по-малко от 100 лв. В момента таксата е 80 лв.

Разумен ход или популизъм

Премиерът Пламен Орешарски и вицепремиерът Даниела Бобева многократно заявиха намеренията си да увеличат таксите за обжалване на обществените поръчки с аргумента, че така ще се намалят "безсмислените" жалби, които бавят проектите с национално и европейско финансиране. В мотивите към новата тарифа е посочено, че по този начин се въвежда "пропорционалност" при определянето на административната такса.

Според депутатът от ГЕРБ Емил Радев обаче драстичното поскъпване на таксата ограничава достъпа до правосъдие, който е гарантиран от Конституцията и от европейските регламенти. Той не приема аргумента за забавените процедури, тъй като с последните промени в Закона за обществените поръчки срокът за произнасяне от страна на КЗК е намален на 2 седмици, а на съда – на 1 месец.

Същевременно проверките на обществените поръчки показват, че в 60% от процедурите има нарушения, а този процент не намалява с течение на годините. Така единствената защита от неправомерни действия на публичната администрация остава обжалването пред КЗК и съда, казва Радев. Новите такси означават, че право на обжалване ще имат само големите компании с достатъчен финансов ресурс, допълва той.

Депутатът посочи още, че не намира логика в драстичното увеличение на една административна такса, но не и на съдебната такса при положение, че съдебната система е много по-натоварена. По-справедливо според него би било изравняване на съдебните и административните такси.

Не е достатъчно

В мотивите към новата тарифа е записано, че тя по никакъв начин не ограничава достъпа до съдебна защита, "тъй като се предполага, че заинтересованите лица разполагат с много по-голям ресурс за заплащане на гаранцията за изпълнение на договорите, която е до 5 % от стойността на обществената поръчка". "Следва да се има предвид, че при основателност на жалбата, на лицето ще му бъде възстановена платената такса с възстановяване на разходите по делото", мотивират се още от Министерски съвет.

Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България коментира пред "Капитал", че браншът не разглежда поскъпването на жалбите до КЗК като решение на проблема с тромавите процедури за обществени поръчки. "Нашето становище, непроменено от няколко правителства насам, е че в строителството има нужда от типови процедури и ясни правила, които не създават условия за обжалване", каза Глосов. Той е на мнение, че по-скъпите такси донякъде ще ограничат "комерсиалното" обжалване, но това не е начинът да се подходи цялостно към проблема.