ДПС пренарежда бизнес в последните дни на парламента

Законопроектите, все с участието на Йордан Цонев, бяха подкрепени в комисия от БСП

Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев прокара промени в закона за офшорките, които ограничават достъпа до информация за тях.
Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев прокара промени в закона за офшорките, които ограничават достъпа до информация за тях.
Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев прокара промени в закона за офшорките, които ограничават достъпа до информация за тях.    ©  Надежда Чипева
Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев прокара промени в закона за офшорките, които ограничават достъпа до информация за тях.    ©  Надежда Чипева
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

1.96

млрд. лв. са кредитите, отпуснати от небанкови дружества към края на март.

Лавина от важни за бизнеса законови промени произведе депутатът от ДПС Йордан Цонев. Проекти все по инициатива на председателя на бюджетната комисия прекрояват финансовия регулатор КФН, антимополната и потребителската комисия, сектора за бързи кредити, взаимодействията на компании с офшорна собственост и държавата... Бързането идва малко преди разпускането на парламента (вероятно след около месец). Което доведе до тълкувания, че се произвеждат много закони накуп, за да може в пазаренето между ДПС и БСП да се промушат само най-важните. Както и до съмнения, че се действа като за последно с цел да се гласуват вече поети пред някого ангажименти.

Бързо за бързите кредити

Новият закон за бързите кредити беше приет без забележки на първо четене в бюджетната комисия в парламента с гласовете на депутати от БСП и ГЕРБ в четвъртък. Това се случи, след като народните представители на ГЕРБ напуснаха заседанието заради несъгласие с липсата на прозрачност и предварителна оценка на внасяните законопроекти. Намерението да се приеме закон за бързите кредити беше заявено още преди месеци, но проект не е бил публикуван за публично обсъждане.

Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова заяви още в началото на заседанието, че от партията "изразяваме резерви" за две от точките в дневния ред – обсъждането на закона за бързите кредити и този за селскостопанската академия. Стоянова настоя да се гласува отпадането им от програмата, но без достатъчно подкрепа проектите останаха за обсъждане. Депутатът каза още, че в петък се решава съдбата на правителството и в този хоризонт ще се очертаят законопроектите, които трябва да бъдат разгледани с приоритет. Стоянова подчерта, че и за тези, и за други законопроекти вече не се прави предварителна оценка за въздействие, каквото нормативно изискване има, нито се обсъждат прозрачно с депутатите и засегнатите организации.

Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев посочи, че проектът за регулация на бързите кредити е съгласуван с ЕЦБ.

"Имате голям куп предложения, с които ние не сме запознати", каза Стоянова, преди да започне гласуването. Тя посочи това като една от трите причини всички депутати от ГЕРБ да напуснат заседанието. Другите две са липсата на оценка за въздействие и необявяването на официални становища на асоциации и държавни институции по проектите. По думите на Йордан Цонев такива има и с някои от тях са се съобразили при писането. Съдържанието на писмата обаче така и не беше показано, нито е било публикувано досега. Цонев изтъкна, че управителят на БНБ Иван Искров е пратил писмо до президента на ЕЦБ Марио Драги по регулацията на бързите кредити, но не стана ясно дали е получен отговор и какъв е бил той.

В рамките на надзора

Основните промени за бързите кредити е лицензирането на дружествата от Комисията за финансов надзор (КФН), въвеждането на минимален капитал от 1 млн. лв., повече отчетност, изисквания за опит и образование на акционерите и управителите им, както и повече защита на клиентите им (виж карето). Контролът върху тях преминава изцяло към КФН, която ще има и много повече правомощия от сегашните възможности на БНБ. До момента дружествата за бързи кредити са само на уведомителен режим, което значи, че за започване на дейност изпращат съобщение до БНБ за намерението си. Срокът за лицензиране ще е три месеца след влизането в сила на закона, предвидени са и санкции за физически и юридически лица, които предоставят кредити без разрешение. След като законът влезе в сила, ще се регулира и предоставянето на услуги от дружества, които вече са получили лиценз за кредитиране в друга държава от ЕС – те ще могат да го правят свободно в България само с уведомление до КФН.

За защитата на клиентите на бързи кредити ще отговарят КФН и Комисията за защита на потребителите. Със закона се поставя и силно ограничаване при прехвърлянето на вземания – дълговете ще могат да се прехвърлят само на банки или на други компании, получили от КФН лиценз за кредитиране.

Законът предвижда и няколко изключения – той няма да важи за инвестиционни посредници и други, които дават пари срещу залог от ценни книжа или вещи, за лизингови дружества, както и за такива, които дават заеми само на юридически лица.

Промените в КФН

По време на парламентарното заседание заместник-председателят на КФН Владимир Савов отбеляза, че с новия закон се запълва празнота, която е останала след Закона за потребителския кредит. Той аргументира прехвърлянето на контрола от БНБ към небанковия регулатор с начина на финансиране на компаниите за бързи кредити – за разлика от банките при тях не се набират депозити, а друг вид заеми, включително с привличане на пари от капиталовия пазар. Функцията на БНБ е да защитава основно депозантите, посочи Савов. Промените в Закона за КФН предвиждат сегашният зам.-председател по инвестиционната дейност да се превърне в надзираващ "капиталови и парични пазари".

Като цяло предложените промени за комисията съществено ще променят дейността й – тя вече няма да получава бюджетна издръжка, а ще разчита само на собствени приходи (досега беше комбинация от двете). Ако приходите й надвишат разходите, парите ще се внасят в бюджета до края на април на следващата година. За служителите ще важи общият Кодекс на труда, а не Законът за администрацията; целият й състав, структура, права и задължения ще се определят с правилник. Работещите в администрацията на КФН ще трябва да подават декларции за имущественото си състояние всяка година. Променя се и начинът за изчисление на заплатите им – те няма да могат да са под средното ниво за сродни длъжности в поднадзорните им дружества. В отделно приложение на закона са точно описани таксите, които КФН ще събира, а за неплатените задължения ведомството вече ще може да си изважда изпълнителен лист и да го събира чрез частни съдебни изпълнители.

Все по-беззъб закон срещу офшорките

Само половин година след като влезе в сила, законът за офшорките е на път да претърпи промени, които ще го обезсмислят. Проектът на Цонев (внесен само преди ден) също мина на първо четене в ресорната комисия с гласовете на БСП и ДПС, след като ГЕГБ напуснаха заседанието. Цонев предлага ограниченията в нормативния акт да важат, когато дружествата, действащи у нас, се контролират от лица или фирми, регистрирани в зони със специален режим. Това означава, че офшорката ще трябва притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на съответната компания или има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния й орган, или да е мажоритарен собственик. В момента забраната е за свързаните с офшорки фирми, т.е. с доста по-голям обхват. Мотивите на Цонев са, че "обхватът на закона може да доведе до ограничения и пречки за чуждестранни инвеститори да инвестират в България без реална икономическа или бюджетна полза за страната".

С проекта се предлага и въвеждане на праг от квалифицирано дялово участие от 10%, под който законът няма да се прилага по смисъла на специалните закони – за кредитните институции, за пазарите на финансови инструменти, за дейността на колективните инвестиционни схеми, за платежните услуги, кодекс за застраховането, кодекс за социалното осигуряване.

Другата идея е регистърът на офшорните дружества, действащи в страната, да е с ограничен достъп. Така данните от него ще могат да се използват само от други офшорни компании, Националната агенция за приходите (НАП), ДАНС или специализираните регулаторни органи. Т.е. обществото не трябва да знае държавата с кого прави бизнес.

Законът за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (известен като закона за офшорките) беше приет с идеята да направи по-прозрачна средата за правене на бизнес. Негови автори са Цонев и Делян Пеевски.

Промените при бързите кредити:

- Дружествата ще работят само с лиценз от КФН

- Надзорът над тях ще е от КФН, а за защита на потребителите – КЗП. Правата на клиентите ще са по Закона за потребителския кредит.

- Минималният капитал трябва е поне 1 млн. лв., да не е набран със заеми и да е с доказан произход.

- Вземанията ще могат да се прехвърлят само към други фирми за бързи заеми с лиценз от КФН или към банки.

- КФН ще одобрява предварително управители, контролиращи, както и акционери с над 10% участие в капитала.

- Дружествата ще трябва да се отчитат годишно и тримесечно.

- Информацията за всички бързи заеми и длъжници трябва да влезе в Централния кредитен регистър.

- При нужда КФН може да назначава квестори, да забранява гласувания на общото събрание на акционерите, да отнема правото на глас в него, да ограничи отпускането на нови кредити.

- Общите условия по договорите ще се одобряват от КФН, задължително ще се обяват в сайта на дружеството и промените в тях ще са валидни за клиента само ако ги е приел писмено.
19 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  today avatar :-|
  Изо Дзадзе
  • - 2
  • + 59

  Тия винаги са гледали само собствените си интереси!

  Нередност?
 • 2
  cinik avatar :-|
  cinik
  • - 1
  • + 44

  Това за закона за селскостопанската академия ми прилича на историята с потъващия Титаник, в който оркестърът свирил до последно

  Нередност?
 • 3
  mich avatar :-|
  mich
  • + 35

  До коментар [#2] от "cinik":
  С тази разлика че нашият оркестър май свири траурния марш за разлика от този на Титаник.

  Нередност?
 • 4
  mi6ail1234 avatar :-|
  mi6ail1234
  • + 37

  Веднъж като ти излезе прякор Ментата,то той ти остава за цял живот.
  Така ли е бе Ментьооо?

  Нередност?
 • 5
  omniam avatar :-|
  omniam
  • + 8

  Не съм по бързите решения, но въпросът с бързите кредити трябва да се разреши, защото много хора от безизходица и(или) глупост се завличат още повече с некоректни фирми. Всъщност има една камара въпроси за решаване, важно е да се разрешат наистина, а не само да се отмятат.

  Нередност?
 • 6
  gl_avatar avatar :-|
  gl_avatar
  • + 8

  Макс и Мориц,
  Пеевски / ЦАЦАРОВ ..

  Нередност?
 • 7
  axd14700100 avatar :-|
  axd14700100
  • + 20

  [quote#6:"gl_avatar"]Пеевски / ЦАЦАРОВ .. [/quote]

  ... дето ме учеше на "акъл" баба ми: ... и да си нямаш работа с дебел човек...

  Нередност?
 • 8
  mils5656 avatar :-P
  mils5656
  • + 14

  Тези бързат да отворят колкото се може повече работа на следващите депутати, които задължително трябва да им преработят свинщините, но ако има добри попадения- те да останат !!! ДПС достатъчно ни иднасилваха интелектуално, та е време да си починат от политиката !!!

  Нередност?
 • 9
  tsvetko_51 avatar :-|
  tsvetko_51
  • + 12

  Поредното доказателство, че независимо от тежките противоречия между бившите партньори БСП/ДПС, "анализирани" от Кутев, Станишев и Ко, като опре работата до "мъни-мъни" всичко се забравя и комисията цъка като швейцарски часовник.
  Ама би ли било възможно да се случи друго, когато световно неизвестния финансов гений Данчо Ментата предлага свой проект? Абсурд, то няма да е "държавнически" подход, нали така.
  Предлага ни се да забравим, за по собствените думи на въпросния гений, че са необхидми спешни поправки на другия общ с Пеевски закон за офшорните фирми, рекламиран от него буклвално преди два-три месеца.
  И това не е изненада - знаете, че дори един гений е много за малка страна като нашата, ама като се съберат два гения (финансов и юридически:)), няма как да не се стигне до титанични...глупосто:)))

  Нередност?
 • 10
  info111 avatar :-|
  info111
  • + 13

  Не знам дали всички българи си дават сметка, че ако се напишат всички престъпления на т.н. пасмина ДС боклуци, нарекла се ДПС ще се получи един мнооого, много дълъг ферман, начело с всеизвестният престъпник-рецидивист, психопат и национален предател, доносникът и подлец Ахмед Доган.
  Главният прокурор, а и цялата прокуратура, които продължават да се правят на ударени с мокър парцал и на по-големи идинти и абдали, отколкото наистина са, трябва да знаят, че те са съучастници в престъпленията на тази мафия, които прикриват, улесняват и не реагират на това, въпреки че точно това и само това им е работата!
  Аз се питам какво още трябва да направят тези, какво престъпление още трябва да направи лицето Ахмед Доган, за да му бъде повдигнато обвинение, а Цацаров?
  Трябва да ти иззуе гащите пред Народното Събрание ли? Защото имам чувството че и тогава ще бягаш и ходиш зачервен да се ... забърсваш и да тилипсват доказателства.


  Абе, Цацаров, още ли не може да разпознаете кои са онези мутри, които пред очите на цяла България и медии ритаха по главата и тялото паднал беззащитен човек в НДК, а?
  Нещастници, зависими от един рецидивист и психопат!

  Нередност?
Нов коментар