БНБ намали лихвите по депозити на КТБ

Централната банка понижава и размера на обезпечението, което се иска при заем от управление "Банково""

С намаляването на лихвите на КТБ и Креди агрикол БНБ цели да ограничи разходите и така са подобри финансовото им състояние, но може да засили отлива на клиенти.
С намаляването на лихвите на КТБ и Креди агрикол БНБ цели да ограничи разходите и така са подобри финансовото им състояние, но може да засили отлива на клиенти.    ©  Цветелина Ангелова
С намаляването на лихвите на КТБ и Креди агрикол БНБ цели да ограничи разходите и така са подобри финансовото им състояние, но може да засили отлива на клиенти.
С намаляването на лихвите на КТБ и Креди агрикол БНБ цели да ограничи разходите и така са подобри финансовото им състояние, но може да засили отлива на клиенти.    ©  Цветелина Ангелова

Управителният съвет на БНБ е взел решение да намали до средните на пазара лихвите по депозити на Корпоративна търговска банка, която на 20 юни централната банка постави под специален надзор и назначи квестори. Това става ясно от официално съобщение на институцията, според което решението влиза в сила от утре - 1 юли.

Новите лихви за клиентите на КТБ ще бъдат изчислени по различните видове (срочни или на поискване), матуритет и валута според лихвената статистика на БНБ към май 2014 г. - последните налични данни. Същата мярка ще бъде приложена и спрямо договорите за депозит на дъщерната на КТБ Креди агрикол България, като изпълението се възлага на квесторите в двете институции. Сравнение показва, че средните пазарни нива по различните типове депозити са около 1-2 процентни пункта под офертите на КТБ от преди да бъде поставена под специален надзор. 

Тази мярка е предвидена в Закона за кредитните институции, като досега само се спекулираше дали ще бъде използвана. С прилагането й БНБ ограничава разходите за банките и така ще подобри финансовото им състояние. От друга страна обаче, с понижаването на лихвите ще намалее стимула за вложителите да държат парите си в КТБ и когато тя отвори врати (по план това трябва да стане на 21 юли) отливът на депозити ще е по-голям.

Тъй като не е посочено друго, това вероятно означава, че решението няма да важи за вече начислени лихви за предишни периоди, а само за начисляването от тази дата нататък. "Капитал" не успя да се свърже с говорител на централната банка да провери дали това е така.

Разхлабване на колана

Друго взето решение от БНБ във връзка с проблемната ситуация около банките, е да се намали изискването за обезпечения при предоставяне на кредити от управление "Банково". По закон при риск за системата централната банка има право да отпуска на платежоспособни банки от собствените си средства заеми за срок до три месеца, като детайлите са описани в наредба 6 на БНБ. Кредитът срещу залог на злато, чужда валута (евро, долар и швейцарски франк), български ДЦК или първокласни чужди ДЦК. Досега изискването беше при отпускането на такъв заем пазарната стойност на заложените активи да покрива 125% отпуснатия от БНБ кредит, докато сега централната банка намалява този коефициент на 110%. Това означава, че при ползване на този инструмент на банките ще са им нужни по-малко качествени активи за обезпечение и съответно с наличните им активи ще могат да вземат повече ликвидна подкрепа от БНБ.