България не изпълнява задълженията си към ЕС в 5 области

ЕК изпрати мотивирани становища до София, следващата стъпка е съд

Всички агломерации в България имат проблем с фините прахови частици и България не е решила този проблем от 2007 г. насам, казва ЕК
Всички агломерации в България имат проблем с фините прахови частици и България не е решила този проблем от 2007 г. насам, казва ЕК    ©  Красимир Юскеселиев
Всички агломерации в България имат проблем с фините прахови частици и България не е решила този проблем от 2007 г. насам, казва ЕК
Всички агломерации в България имат проблем с фините прахови частици и България не е решила този проблем от 2007 г. насам, казва ЕК    ©  Красимир Юскеселиев

Европейската комисия е предприела мерки по пет процедури срещу България, обяви днес Брюксел, като част от пакета действия срещу държавите-членки за неизпълнение на европейските правила. Процедурите са в пет области - околна среда, здравеопазване и политика за потребителите, правосъдие, морско дело и рибарство, както и транспорт.

Нито една от процедурите не е още на последната стъпка - изпращане пред Европейския съд, но четири от тях са на предишната фаза - "мотивирано становище". Във всяка от процедурите има и други държави, като единствената, която е само срещу България, е за транспонирането на Директивата за правата на потребителите. Срокът за транспониране на директивата изтече на 13 декември 2013 г., а националното законодателство трябваше да започне да се прилага от 13 юни 2014 г. Директивата включва повишена прозрачност на цените, забрана на допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи линии и на предварително отбелязани с отметка полета в интернет (например при покупка на самолетни билети), както и удължаване на периода (от 7 на 14 дни), през който потребителите могат да се откажат от договор за покупка. Комисията смята, че България трябва да е особено активна в прилагането на директивата, защото е сред осемте държави-членки, в които хората нямат достатъчно информация за правата си.

Друг сериозен проблем, заради който ЕК иска действия от България още от влизането й в съюза, са фините прахови частици във въздуха. Всички 6 зони и агломерации в България (София, Пловдив, Варна, Северна, Северозападна и Югоизточна) без изключение имат нива на ПЧ10 над допустимите стойности. По данни на Световната здравна организация най-мръсен е въздухът в страната е в Парник, следван от столичния. Единствената друга държава, в която има такъв проблем, е Латвия, където само столицата Рига е в опасност. Фините частици могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Те се причиняват от промишленост, автомобили и домашно отопление, като големите градове трябваше да разработят програми за намаляването на този вид замърсяване. През миналата година Европейската комисия редупреди, че над половината от населението на страната диша замърсен въздух. С настоящото, ЕК иска от България да предприеме действия за зашита на гражданите си, като ако не последват такива, може да се стигне до съд. 

Заедно с още 12 държави, България не е приложила напълно и директивата за правата на пациентите при здравно обслужване в друга държава. Директивата изисква системите на здравеопазване и доставчиците на здравно обслужване да гарантират, че на пациентите се предоставя информацията, от която те се нуждаят, за да направят информиран избор относно своето лечение в друга държава членка.

Заедно с Гърция и Словения, българските власти са единствените в Европа, които не са влезли в системата на електронен обмен на информация за рибарството. Липсата на подобна система пречи на чужди кораби да ловят риба в български води и да я продават, а български кораби може да имат същите проблеми другаде.

България е също така една от 18-те държави, които не са завършили всичко необходимо за управлението на единно въздушно пространство, като от транспортното министерство ще изчакат официалното писмо от Брюксел и конкретните причини, за да попаднен в този списък. През 2011 г. България и Румъния подписаха споразумение за създаване на Единно европейско небе. В края на миналата пък Ръководство на въздушното движение въведе "свободното планиране", част от концепцията "Единно европейско небе. Неговата цел е да се оптимизират траекториите на полетите, за да се съкрати времето на пътуването, разходите за гориво, въглеродните емисии и т.н.

Освен за България, Комисията е приела общо 420 решения, включително 29 мотивирани становища и 12 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз.

Фактът, че сме на стъпка две - мотивирано становище, показва че ЕК не е доволна от действията и разясненията на българските власти по тези области и ги предупреждава, че имат още време, преди да стигнат до Европейския съд. По регламент между двете има два месеца, но на практика процесът може да се проточи.