Мартин Заимов: В случая с КТБ има некотролирана алчност

Мартин Заимов

Мартин Заимов: В случая с КТБ има некотролирана алчност

Председателят на надзорния съвет на Societe Generale Експресбанк пред "Капитал"

Валентина Илиева
19623 прочитания

Мартин Заимов

© Анелия Николова


Визитка:

Мартин Заимов е завършил електроника в Техническия университет в София. Има магистърска степен по икономика от London School of Economics и диплома по икономика от колежа Birkbeck в Лондон. От 1997 до 2003 г. е подуправител на БНБ, ръководещ управление "Емисионно", което отговаря за валутния борд в страната. След централната банка преминава в частния сектор като закратко влиза в управлението на Пощенска банка, а сега е председател на НС на Societe General Експресбанк.

Как оценявате това, което се случи с Корпоративна търговска банка (КТБ), и ситуацията с нея към момента?

Във всяка икономика, във всяка една дейност, включително и банкирането, е напълно нормално от време на време някой от участниците на пазара да се окаже най-слаб от всички.

КТБ от четвърта банка по големина се оказа слаба?

От четвърта банка по големина се оказа слаба, да. Има хора в банковата общност, които отдавна бяха на мнение, че това не е силна банка. Ако се погледне еволюцията на рейтингите на Moody's например, се вижда ясно, че оценката за Корпоративна банка е за една не силна банка.

Кой проспа това, че банката може би не е толкова силна?

Част от политическата класа.

Къде е БНБ в цялата тази история? Тя надзирава, регулира, контролира банките?

Очевидно от страна на регулатора има недоглеждане. Сега вече това се разбира.

При регулатора отговорността персонална ли е – на подуправителя, отговарящ за банковия надзор, на управителя или на целия управителен съвет?

Мога да говоря само за времето, през което аз съм бил в управителния съвет на БНБ като подуправител, ръководещ управление "Емисионно". По това време законът бе променен, като беше формулирана лична отговорност. Мисля, че тя е важен и полезен елемент от ангажимента на човек, който поема такъв тип политически и регулаторни отговорности. Тогава това беше добре работещ механизъм. Това би трябвало да може да работи и сега. Деликатният момент в този случай е, че политическа и регулаторна отговорност не се изчерпват с юридическата страна на тази отговорност. Това е публична отговорност, която в много голяма степен зависи от почтеността на съответния човек. Изборът на личности на подобни позиции, включително министри и всички политически лица на висока позиция, трябва да подчертава личната отговорност, както и тази част от отговорността, която няма как да бъде наказана юридически.

Министрите, както и ръководството на БНБ, подлежат на избор от Народното събрание. Затова е важно при избора на тези хора политическата класа и народните представители да отчитат важността на личната отговорност и на тази част, при която се разчита на почтеността, а не просто на наказуемостта на човека.

Когато бяхте подуправител в БНБ, управителният съвет знаеше ли какво се случва в управление "Банков надзор"?

Г-жа Емилия Миланова, по това време подуправител, отговорен за банковия надзор, както и аз като отговарящ за управлението на валутния борд имахме голяма степен на независимост по отношение на управителния съвет. Но сериозни въпроси, касаещи дейността на валутния борд или надзора на банките, както и въпросите, свързани с дейността на управление "Банково" и въпросите за общата финансова стабилност се обсъждаха, разбира се, от управителния съвет. Ако пренеса времето от онзи момент към сегашния и съм член на управителния съвет, със сигурност бих задавал на г-жа Миланова или нейни наследници много тежки въпроси по отношение на Корпоративна банка, защото имаше видими с просто око въпроси, които можеха да бъдат задавани.

В управителния съвет може да има и разминаване на мнения, някой от членовете му да бъде сам в мнението си по отношение на всички останали. По тази причина не е добре да се разчита на група от хора, която да взима решения и да носи отговорност. Личната отговорност е водеща. Това, че управителният съвет на БНБ, такъв какъвто беше тогава, взимаше отношение, се основаваше на много сложно и ценно динамично равновесие между членовете му. Те имат лични отговорности и позицията на този колективен орган, който им дава интелигентна позиция и много важна обратна връзка. По наше време имаше много открита и честна дискусия в управителния съвет. Ще дам пример с един изключително труден за мен период в продължение на повече от година при управлението на валутните резерви, в който г-н Румен Аврамов (по това време неоперативен член на управителния съвет - бел. ред.),  имаше сериозни критики към част от работата ми. Те бяха основателни. Беше ми много трудно, защото трябваше да преодолея не само себе си, но и да се свърши съответната работа. Независимо че имах отговорността и съответно правата, го помолих и се разбрахме и той да участва в създадения комитет за анализа на риска. Няма да забравя тази много голяма лична трудност, но тук именно се изразява това динамично равновесие, в което се сблъскват властови правомощия и в зависимост от усещането за отговорност на съответните хора това произвежда добър или недобър резултат. Трябва да има достатъчно добра рамка, в която да се работи. Тя според мен съществува. След това вече в много голяма степен зависи от хората, които вършат тази работа. Въпросът не е в смяна на правилата и в смяна на рамката, а в смяна на хората. С това не отправям упрек към сегашния управител или управителен съвет. Казвам, че ако се прецени в даден момент, че има проблем, при оценени за добре работещи правила за дейността на едно управително тяло наличието на проблеми е по-скоро въпрос на хора, отколкото проблем на регулацията.

Тоест няма необходимост от предложената промяна в Закона за БНБ, която пренася отговорността от надзора върху целия управителен съвет?

Не разбирам нуждата от такава промяна. По принцип съм много скептичен към решаването на житейски и управленски проблеми със законови промени. Законите трябва да се изграждат така, че да се разчита, че могат да функционират в някакъв смислен период от време. Добре е при изграждането на регулациите да има обсъждане и да се приемат с широко съгласие, не да са прерогатив на една малка група. Няма логика всеки проблем да предизвиква промяна на регулацията.

Как би могло да се разреши сегашната ситуация с централната банка – оставката валидно решение ли е на поета отговорност?

Може да се каже, че това важи и за другите регулатори в България. Сегашният проблем в БНБ, ако приемем, че има проблем, в много голяма степен е в резултат от неуважителното отношение на политическата класа към регулаторите. Те трябва да бъдат независими. Регулаторите носят, разбира се, и политическа отговорност, но трябва да бъдат независими на практика, не само на хартия и на думи.

Как може да се постигне това? Изслушване на различни кандидати и защита на стратегии от тях работещ вариант ли е?

Трудно ми е да кажа. Разбирам желанието да има прозрачен процес и аз бих искал, но за съжаление това е лицемерно, защото в България не се случва. И това е свързано именно с уважението на политическата класа към регулаторите. Ако има уважение, тогава би имало смисъл от такъв процес. Има липса на уважение и на регулаторите към политическата класа. Наблюдава се едно постоянно изясняване на това кой какви правомощия има. В България няма уважение към отговорността и овластеността на съответни лица. При липсата му въпросът за открития процес е едно добро пожелание. Търсенето на това уважение е сложен процес. Изграждането му преминава през трудности и това, което се случва сега, може де се погледне и в този смисъл.

Кой е най-удачният вариант за решаване на ситуацията с КТБ?

Има много добро и дълго обмисляно законодателство. Българското законодателство се базира на най-добрите практики в Европейския съюз. Изграждането на европейското и българското законодателство е резултат на много дълъг опит и дълбоки кризи.

Има ли пречки да се подходи по Закона за банкова несъстоятелност?

Ако състоянието на банката показва, че тя е за несъстоятелност, трябва да бъде обявена в несъстоятелност. Въпросът е дали е. В момента се правят оценки на банката, които да покажат какво е състоянието й.

Има ли необходимост от специален закон, каквито проекти бяха предложени?

По-горе изразих мнението си за промяната на закони.

Банки с какъв профил са по-рискови в сектора и защо?

По отношение на икономиката, банкирането, живота като цяло бъдещето е непредвидимо. Не можем да бъдем сигурно в това кое е стабилно и кое не. Можем само да предполагаме.

Има ли вероятност загубата на доверие в банки – след КТБ и случая с ПИБ, то да се "плъзне"и към други?

Не виждам причина в България да има загуба на доверие към голямото мнозинство от банки. Не виждам потенциал за криза. По-скоро има многобройни причини мнозинството банки в България да се ползват с доверието на своите клиенти. Имаше подобни опасения и се видя, че са неоснователни. Качеството на банките зависи освен от тяхното управление и от регулациите и от състоянието на икономиката. Българската икономика като цяло е в добра кондиция. Благодарение на следваното в продължение на много години относително дисциплинирано поведение на държавните финанси икономиката е стабилна. Българската държава има голям капацитет да поема дълг. Ние сме наистина базово здрави.

Изглежда парадоксално в една базово здрава икономика голяма банка от топ пет в сектора да се окаже неплатежоспособна?

Същото нещо се случи с Lehman Brothers. Освен чисто структурни причини там имаше и прекомерна алчност, дори неконтролируема. Това не се е променило, просто донякъде е ограничено. В конкретния случай с КТБ аз поне имам впечатление за неконтролирана алчност. Това се случва навсякъде. Колкото е по-здрава и благоденстваща една среда, толкова по-голям потенциал има за злоупотреба.

Защо регулаторът не действа досега – има цялата налична база като инструментариум и закони?

Важно е да се оцени какво е състоянието на банката, а това изисква време, защото е трудна задача, много дълъг и тежък процес. Не би могло да стане бързо. Оценката на всеки един кредит е сложен процес, изисква сериозни усилия, добра воля и още много неща. Трябва да се види и каква е жизнеспособността на банката към момента. Бързо и лесно би могло да се реши казус, засягащ само частична загуба на доверие. КТБ е тежък политически проблем и той трябва да си намери своето решение. Регулаторът има своята роля в това.

Възможно ли е да няма информация за кредитни досиета за толкова много пари – 3.5 млрд. лв?

Не. Може да има недостатъчност на информация, което да създава затруднения в процеса на оценка на състоянието на банката, какъвто е случаят.

Въпросът е как е създадена тази недостатъчност?

Тогава си задаваме въпроса за начина на функциониране и организация на самата банка. Не мога да отговоря на този въпрос.

Актуален е и въпросът да се изплащат ли и негарантираните депозити?

Има закон. Личното ми мнение е, че 100 000 евро за контекста на България е много. Това е договорено на европейско ниво. България очевидно е по-бедна държава и това е изключително щедро. Дори бих използвал други думи по отношение на покриването на влогове над 100 000 евро от държавата, респективно данъкоплатеца.

Какво е мнението ви за влизане на България в Единния банков надзор?

В областта на надзора на банките Единният банков надзор е сравним с валутния борд. Мисля, че това е много полезно и би било добре да се случи максимално бързо.

Аргументът, че това е даване на права срещу нищо, основателен ли е?

Въпрос на гледна точка. Това е политически въпрос. Българското общество се развива по-бързо и по-добре, когато подобни регулаторни и политически отговорности бъдат поети от европейските институции. Това е убеждението ми, защото вярвам в силата и стойността на Европейския съюз.

Визитка:

Мартин Заимов е завършил електроника в Техническия университет в София. Има магистърска степен по икономика от London School of Economics и диплома по икономика от колежа Birkbeck в Лондон. От 1997 до 2003 г. е подуправител на БНБ, ръководещ управление "Емисионно", което отговаря за валутния борд в страната. След централната банка преминава в частния сектор като закратко влиза в управлението на Пощенска банка, а сега е председател на НС на Societe General Експресбанк.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


43 коментара
 • 2
  klecho avatar :-|
  klecho

  Къде ги търсите подобни елементи?
  Кога ще уведомите уважаемите си читатели, че поне 12 от българските банки НЯМАТ рейтинг от Moody's и никога не са имали- просто защото от рейтинговата агенция смятат, че е принципно невъзможно, прилежащият им кредитен риск, да бъде изчислен.
  В този смисъл, наличието на някакъв (незапочващ със С) рейтинг от Moody's, в българските реалности всъщност следва да се приема като гаранция за някаква относителна стабилност.

 • 3
  plamenhristov5 avatar :-|
  plamenhristov5

  Много добро интервю на Заимов. Предоставя необходимите отговори по наболелите въпроси.

 • 4
  krastitel avatar :-|
  krastitel

  Браво на Заимов, макар и по банкерски казва нещата в прав текст - за разлика от политиците и регулаторите, които бягат от отговорност за наша сметкал

 • 5
  klecho avatar :-|
  klecho

  Като гледам, съвсем по другарски е пропуснал да обясни, защо след като "очевидно от страна на регулатора има недоглеждане", вложителите трябва да носят отговорност за грешките на институциите.

  Тоя за обществен договор чувал ли е? А за това какво се слу чва, когато държавата не изпълнява задълженията си по него?

 • 6
  ke4o avatar :-|
  ke4o

  До коментар [#5] от "klecho":

  вложителите трябва да носят отговорност за грешките на институциите-

  човече не те знам какъв ресурс си затворил там но е трябвало малко да се поинтересуваш приди да теглиш парафа. Аз помня отлично преди години откривах депозит в МКБ Юнионбанк - два пъти ходих и ги накарах да ми разпечатат предварително договора - ма нямали били такава практика- е оказа се че имат. Седнах с приятел завършил счетоводство и контрол и буква по буква ми го разясни, така че да ми е ясно кво подписвам. Щото булките на гишето беха супер кухи леики - и това е договор за депозит не за кредит. И човека ми ги проигра всичките тия варианти - до 100 хиляди в 1 банка - позна и че ще бавят максимално дълго плащането от фонда. И ако са в левове и правителството е в положение партер най-лесния вариант е курса да стане примерно 4 лв за евро, било по-добре за износа- и всичко ми излезе една черпня. Е вярно тогава МКБ взех 6% а при мустака бе майче 9 или 10

 • 7
  ke4o avatar :-|
  ke4o

  До коментар [#5] от "klecho":
  а и забравих най- интересното- едвам е завършил в Свищов, вечен студент и пак ме отърва :)

 • 8
  klecho avatar :-|
  klecho

  До коментар [#7] от "ke4o":

  Виж сега, ако имаше дори най-минималната възможност, да се предвиди затварянето на КТБ, на базата на икономически анализи, БФБ нямаше да държи 40% от парите си там, не мислиш ли?

  Иначе, черпи го твоя човек още едно, явно в него ти е късмета.

 • 9
  uprsport avatar :-|
  Uprsport

  До коментар [#8] от "klecho":

  "на базата на икономически анализи"

  На анализи, не защото за да ги направиш или имаш трябва да ти е достъпна счетоводна информация, но
  1. При 20% лоши кредити в другите банки - в КТБ около 2% - веднага ти светва червена лампа.
  2. Да купуваш вестници със, които работят на загуба и са жълта преса - втора червена лампа.
  3. Голяма част от държавните предприятия по партийна повеля от времето на триглавата ламя си държат парите в КТБ - защо има партийна повеля за това - трета червена лампа.
  Е, има и друго, осмо чувство, но мисля, че червеното е достатъчно банката да бъде избягвана, без да се интересуваш от еволюцията на рейтингите на Moody's.

 • 10
  gianni avatar :-|
  gianni

  "...да се предвиди затварянето на КТБ, на базата на икономически анализи, БФБ нямаше да държи 40% от парите си там"

  До коментар [#8] от "klecho":

  Кой ще е този гениален собственик на БФБ и неговите суперспецове? А може би имаш предвид Българската Федерация по Борба. Виж, ако там не са били наясно, няма какво да говорим.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход