Как ВСС избира съдебни началници

Прави го на принципа на Гручо Маркс: "Това са моите принципи, ако не ви харесват... имам и други"

"Изборът на председател на ВКС носи особена тежест за цялата съдебна система. Председателят на ВКС е един от тримата големи в съдебната власт, има мандат от 7 години, а съдът, който оглавява, осъществява върховен надзор и е отговорен за еднаквото прилагане на законите от всички съдилища" - така започва писмото, което беше изпратено през седмицата от Българския институт за правни инициативи до Висшия съдебен съвет (ВСС). Поводът е предстоящият избор на председател на Върховния касационен съд (ВКС). С позицията си от организацията настояха за завишаване на стандарта на проверка на качествата на кандидатите за председател на ВКС, като посочиха какви конкретни действия според тях трябва да бъдат извършени.

Изразената загриженост на организацията съвсем не е безпочвена. От своето конституиране през есента на 2012 година, този състав на ВСС не само продължи, но и задълбочи практиката да произвежда спорни назначения.

Макар и да не е достигнало висотата на скандалните "Марковска" и "Пеевски (не за друго, а хората в системата за правораздаване не са толкова разпознаваеми от широката публика), членовете на съвета, които след месец ще изберат председател на ВКС седят зад редица опорочени назначения на административни ръководители в съда и прокуратурата.

Това прави ли избора за председател на висшата съдебна инстанция предвидим? Вгледайте се в проведените до този момент близо 90 избора за административни ръководители в съда и прокуратурата, които този състав на ВСС е провел.  Точно 20 от тях са провалени поради липса на мнозинство, липса на съгласуване на волите на членовете или на интересите зад тях.  В останалите 69 успешни избора обаче трудно можем да разберем какво точно е мотивирало мнозинството да се спре на един или друг кандидат. Оценката на качествата на кандидатите страда от непоследователност и вялост. Може ли по тях един редови магистрат да се ориентира какви качества трябва да притежава, за да бъде избран? Едва ли.

(Твърде) много сте се учили

В края на миналата година ВСС трябваше да избере председател на Административен съд – София, измежду двама кандидати.  Единият от тях е Калин Баталски. По време на дискусията членовете на съвета отчитат административния му опит, високата оценка от атестацията му и добрата организация на работата в Районен съд - Радомир, на който е председател.

Въпросът за липсата на управленски опит не е обсъден по отношение на другия кандидат - Мария Попова, която правораздава в Административен съд – София-град, като при нея е  отчетен опит в административното правораздаване и дългогодишният й съдийски стаж.

Членът на съвета Галя Георгиева изразява отрицателно становище за Баталски, като излага странен аргумент: "Освен това, като се прочетат тук данните за това кой от двамата кандидати колко семинари е посетил, ми направи впечатление, че колегата Баталски е посещавал изключително много семинари и аз се учудвам като как така е успявал да ръководи Районен съд - Радомир, като имам предвид колко време е отделял за семинари."

ВСС избира Мария Попова. Защо? Защото нейният опонент е ходил на твърде много специализации. 

Дали този подход на членовете на съвета е консистентен? Не точно. При избора на окръжен прокурор на Хасково допълнителните специализации вече са плюс. Представляващият съвета Соня Найденова пита единият от кандидатите - Иван Стоянов: "Бихте ли казали, споменахте, че сте прокурор не от вчера и от днес, имате опит, в какви обучения и квалификационни форми сте участвали, конкретно въпросът е след 2013 г., няма да ви връщаме по-назад." Отговорът на кандидата (че е участвал в две обучения) явно е толкова убедителен, че той е избран със 17 гласа.

Въпросът за допълнителната специализация на магистратите и друг път е тълкуван "според зависи" от ВСС.  При избора на ръководител на Софийската районна прокуратура през 2013 г. членът на съвета Васил Петров взима думата и се изказва в полза на единия от кандидатите - Христо Динев. Аргументът: "Той трябва да бъде подкрепен и най-малкото заради това, че от атестационния протокол се вижда, че освен че е завършил юридическо образование, същият е и магистър по финанси. Това не може да не бъде плюс затова, защото един административен ръководител има задължението да се занимава и с бюджета на съответния орган."

Една година по-късно ВСС трябва да избере окръжен прокурор на Враца. Единият от кандидатите - Десислав Начков, освен с икономическо образование е и доктор по право. Този път това обстоятелство вече няма значение и никой не намира за необходимо да го коментира, а Начков не е избран.

Не са изолирани случаите, в които ВСС мотивира изборите си с управленската концепция, която кандидатът е представил предварително в писмен вид пред съвета. "Независимо колко "човешки" звучи една концепция, тя трябва да звучи и професионално", мотивира позицията си Сотир Цацаров при избора на апелативен прокурор на Велико Търново.

Толкова ли са важни концепциите?  При избора на районен прокурор на София през 2013 г. членът на съвета Васил Петров в прав текст казва какво е мнението му за концепциите на кандидатите като такива: "И не на последно място, взимам повод от основния дял, изложен от колегата Атанасова, че концепциите на двамата кандидати за административен ръководител на СРП са повече лозунги. Аз не мисля, че в подобни концепции може да се напише нещо много по-различно. Да не казваме какви бяха и нашите концепции... Нямаше конкретика... (оживление) Колеги, нека да не се взираме толкова в самата концепция, нека да търсим решаването на проблемите не в концепцията, а в това, което всеки мисли и има намерение да направи."

За относителната стойност на концепциите има и друг пример. През последната година имаше два казуса, при които кандидати бяха преписали цели пасажи от чужди концепции. В единия случай това впечатли съвета и кандидатът не беше избран, а в другия ВСС си затвори очите и направи магистрата районен прокурор на София.

Еволюция на мнението

Понякога членовете на ВСС еволюират в мнението, което имат за един или друг кандидат. Пример за това е изборът за районен прокурор на Ихтиман. Административният ръководител Десислава Стоименова не е преизбрана независимо от липсата на отрицателно становище за работата й. В полза на другата кандидатка - Аделина Банкова, се изказва членът на съвета Елка Атанасова. Тя посочва, че кандидатката има подробна концепция, показваща познаване на спецификите на престъпността в региона, новаторски идеи и обективен подход. Като голямо нейно предимство определя познаването на бюджета. Никой от кандидатите не печели необходимия брой гласове и изборът се повтаря. При втория опит Елка Атанасова вече не подкрепя Банкова: "Не се ангажирам със становище относно качествата на административния ръководител, които ще прояви едната или другата, но за мен административният ръководител би следвало да е поне малко по-добре професионално подготвен." Тази неподготвеност тя вижда в неправилното определяне на формата на вината в повече от 10 обвинителни акта на Банкова относно управление на МПС с висока концентрация на алкохол в кръвта. Необяснимо е как този "сериозен проблем с теоретичната подготовка на колегата" е убягнал при предната процедура.

Изборът на председател на Районен съд - Дряново, е типичен пример за това как ВСС загърбва обективните критерии. Мнозинството не отчита нито управленския опит на съдия Емилия Дишева, нито факта, че другите кандидати идат от други съдилища - Мариета Спасова е съдия в Районен съд - Свищов, а Христо Христов – съдия в Районен съд - Габрово. Неясно откъде Димитър Узунов прави изводи за управленската компетентност на съдия Спасова при липсата на административен опит от нейна страна. Въпреки очевидните предимства на съдия Дишева и нито едно отрицателно мнение за работата й тя не е преизбрана.

По сходен сценарий се развива и изборът на председател на Районен съд - Кула. По време на първата процедура през януари 2013 г. преобладават изказвания в полза на кандидатурата на съдия Цветелина Кържева-Тенева, която не само че няма управленски опит, но е и съдия в съвсем друг съд -  Районен съд - София, командирована в Районен съд - Белоградчик. Въпреки че обикновената логика подсказва липсата на представа за работния процес в Районен съд - Кула, това не е отчетено, тъй като според Каролина Неделчева "Тя се представи като визионер, като професионалист, с високи такива качества, включително и нравствено-етични". Позицията на Мария Кузманова в нейна защита се обобщава в: "От това, което тя тук сподели, че за момента е дошла от Районен съд - София, в Районен съд - Белоградчик, съвсем не значи, че ние можем да си правим извод, че тя отново ще се върне."  От друга страна, кандидатурата на съдия Петър Живков, който от три години  е съдия в Районен съд - Кула, а и  негов административен ръководител, е подкрепена от Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев.  Абстрактните възприятия и предположения все пак печелят повечето гласове при избора, но са недостатъчни за достигане на мнозинство. Година по-късно се провежда нова процедура, като междувременно съдия Тенева оттегля кандидатурата си. В дебатите изведнъж проличава голямата важност на организационния опит, както и професионалният подход и качества, които съдия Живков притежава. Вероятно виждайки неуместната рязка промяна в позицията на колегите си, проф. Лазар Груев започва изказването си така: "В годините и месеците колегата просто израсна, така че наистина аз си го спомням преди време, сега ние имаме всички основания той да бъде избран за председател на РС в Кула." В резултат на широката подкрепа, която получава, съдия Петър Живков е избран с мнозинство от 21 гласа на фона на 11 по време на предната процедура.

ВСС често е критикуван за това, че стимулира отглеждането на т.нар. съдебна номенклатура, а именно магистрати, които практически през цялата си кариера заемат ръководни постове.

Ако съдим по дискусията при избора на апелативен прокурор на Велико Търново, ще останем с впечатлението, че ВСС вижда този проблем. Единият от кандидатите - Милчо Генжов, е критикуван заради факта, че е дългогодишен началник. Въпросът се поставя ребром от Галя Георгиева: "Освен това на мен ми направи впечатление, че колегата Генжов е типичният случай на магистрат, който има професия административен ръководител. Той през целия си 31-годишен стаж не е бил никога редови прокурор."  Милчо Генжов не е избран.

Дали това е принципна позиция? Не съвсем. Виждаме го при избора на ръководител на Апелативния съд във Варна. Там фаворитът Ванухи Аракелян е избран именно защото е… дългогодишен началник: "Намирам, че АС - Варна, би имал авторитетен, уважаван административен ръководител в лицето на колегата Аракелян, колега със завиден административен опит. И тук ще кажа нещо, което се говори, то се коментира, макар че рядко го обсъждаме. Въпросът за това трябва ли фактът, че г-жа Аракелян е била административен ръководител на ОС - Варна, да бъде разглеждан в неин минус? Аз не смятам така. Един подготвен, натрупал опит колега не може да бъде разглеждан и аз не го разглеждам, ще кажа думите, които понякога заобикаляме старателно като съдебна номенклатура - за мен колегата Аракелян е изключително подготвен, достоен колега", казва членът на съвета Камен Иванов.

Разбира се, наличието на дискусия и някакви аргументи все пак е нещо. Защото има и случаи, когато членовете на съвета, очевидно отегчени, просто казват, че подкрепят един кандидат и приканват колегите си да спрат да говорят. Такъв е случаят с избора на окръжен прокурор на София, където членът на съвета Васил Петров слага точката с думите: "Уважаеми колеги, много кратко, две неща: първо, заявявам, че ще подкрепя кандидатурата на г-жа Вутова и, второ, правя процедура за преустановяване на разискванията и да преминем към гласуване."

От прокуратурата в съда. И обратно

ВСС има и повратлива практика, когато трябва да вземе решение дали да назначи някой прокурор на ръководен пост в съда или обратното.  Два са случаите, в които съдия е назначен за ръководител на прокуратурата. Показателен е случаят с Окръжна прокуратура - Смолян, където при наличието на двама кандидати прокурори, единият от които е тогавашният заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура - Смолян, е избран съдия от по-долна инстанция. По време на дебатите членовете на ВСС отбелязват, че представянето на заместник окръжния прокурор е неубедително, но позицията им относно липсата на какъвто и да било опит в прокуратурата от страна на съдия Тодор Деянов е неясна. Същата е едва загатната от главния прокурор Сотир Цацаров (самият той беше избран за главен прокурор, без да е бил обвинител), който всъщност подкрепя кандидатурата на Деянов: "Да, вярно е, Тодор Деянов е външен човек за тази система. Да, вярно е, можем да кажем Тодор Деянов е председател на районния съд. Да, вярно е, Тодор Деянов е външен човек за тази система. Да, вярно е, можем да кажем Тодор Деянов е председател на Районния съд, но концепцията на Тодор Деянов е изключително стройна." Както винаги се случва, мнозинството във ВСС слуша волята на главния прокурор и Тодор Деянов е избран да я ръководи.

Точно в обратната посока е изборът на председател на Районен съд - Пловдив. Кандидати за заемане на длъжността са Иван Калибацев, съдия в Районен съд - Асеновград, и Петко Минев, прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. Основен аргумент против избора на прокурор Минев за председател е притеснението на членовете на ВСС, че той не познава спецификите на работа в съд и не би могъл да се справи с организацията на гражданските дела, тъй като в качеството си на прокурор е имал пряк поглед само над наказателни. Притеснение, което в предните две процедури ни най-малко не повлиява при гласуването.

Веднъж може, друг път не

Непоследователна практика ВСС прилага и по отношение избора на кандидати за ръководители, които идват от по-долни инстанции за позиции в по-горни инстанции. Критериите за предпочитането на кандидат, който не познава спецификите на работа в даден съд, са разнообразни. При избора на председател на Апелативен съд - Пловдив, въпреки максималните оценки от проверките, извършени от ВСС на работата на тогавашния и.д. административен ръководител съдия Георги Чамбов, той не е преизбран. Начело на съда застава заместник-председателят на Окръжен съд – Пловдив, Магдалина Иванова. От изказванията в нейна подкрепа не проличават ясно предимствата й пред съдия Чамбов, като са изтъкнати качества, опит и постижения, валидни еднакво и за двете кандидатури. 

Примерите за неравностойна оценка на концепциите, качествата, способностите, опита, стажа на кандидатите, представящи се пред ВСС, са многобройни. Макар и да са притеснителни изборите на редица недостатъчно подготвени и неподходящи за поста кандидати, още по-притеснителна е друга тенденция. Близо в 1/3 от всички процедури се явява само един кандидат, а в седем от случаите  избраният магистрат идва от друг орган на съдебната власт, т.е. кадровиците на Темида не дават възможност на редовите съдии и прокурори от един орган да бъдат избрани да го ръководят.

Кадруването "според зависи" и неясните критерии, по които съветът прави изборите си, стават въпреки изготвените нови Правила за избор на административни ръководители, където ясно е записано, че "при събеседването ВСС преценява професионалните, деловите и нравствените качества на кандидата въз основа на професионалната му подготовка, въз основа на резултатите от извършените до момента периодични атестирания; управленската му компетентност; нравствените качества на кандидата въз основа на мотивирано становище на комисията "Професионална етика и превенция на корупцията".

И така се стига до аргументи като този, изложен от Васил Петров при избора за ръководител на Административен съд – София-област, относно съдия Мария Попова: "И трета причина - много приятна дама!"