Вложителите в КТБ ще имат достъп до малки суми

БНБ и квесторите трябва да направят анализ каква да бъде сумата на частичен достъп до депозитите, посочи финансовият министър

Вложителите в КТБ ще имат достъп до малки суми

Предложението идва след мисията на ЕК и въпреки твърдението на БНБ, че това е невъзможно

Валентина Илиева
12376 прочитания

БНБ и квесторите трябва да направят анализ каква да бъде сумата на частичен достъп до депозитите, посочи финансовият министър

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Тридневното посещение на представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) в България явно е довело до резултат - поставената вече над два месеца под специален надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) вероятно ще плати малка част от депозитите, без (преди) да бъде обявена в несъстоятелност. Възможността беше съобщена от финансовия министър Румен Порожанов и въпреки мълчанието на БНБ, много вероятно е депозаните да могат да получат малки суми от порядъка на 1000 лева месечно. Действието ще има два позитивни ефекта. Първо ще свали леко напрежението, като осигури налични средства на нуждаещите се вложители, например пенсионери, които не са сменили банката си, вярвайки на първото изявление на БНБ, че банката ще заработи още през юли. Освен това  операцията ще стане с вътрешни средства на КТБ. Към юни те са около 300 млн. лв., но би трябвало да са се увеличили за следващите два месеца от плащанията по кредити. Така ще спадне сумата, която фондът за гарантиране на влоговете трябва да осигури за гарантираните депозити при последващо отнемане на лиценз. Т.е. данъкоплатците ще покриват по-малка част от щетата.

Убедителността на Брюксел

Досега ръководството на БНБ твърдеше, че българското законодателство не позволява изплащане на депозити преди отнемане на лиценз на съответната банка, а законова рамка за частичен достъп до влогове няма. Тези аргументи са изтъквали от БНБ и пред представителите на ЕК и ЕЦБ по време на срещите през миналата седмица.

Очевидно от евроинституциите са били по-убедителни от централната банка, тъй като в петък финансовият министър Румен Порожанов съобщи, че ще се търси възможност за осигуряване на частичен достъп до всички депозити в КТБ в рамките на процедурата по специален надзор и на наличната ликвидност в банката. Очаква се това да стане след около месец, по думите на Порожанов. Той посочи, че все още сумата, която ще бъде възможна да се тегли, не е ясна, като би могло да бъде между 500 и 1000 лв. - например средната работна заплата, която е 700-800 лв. Така всички дребни вложители в КТБ с депозити до 1000 лв. на практика ще си получат парите, допълни той. Финансовият министър посочи, че по този начин ще спадне напрежението сред обществеността.

Според финансовия министър анализът каква да бъде сумата трябва да се направи от БНБ и квесторите. До края на деня в петък от централната банка нямаше официално изявление по въпроса, като на посочените телефони в пресцентъра никой не отговаряше.

Мнения на юристи

"Капитал Daily" потърси юристи за разяснение на казуса. Допитването показа, че мненията им дали и как частичният достъп до депозитите е възможен при наличната законова рамка не са еднозначни и категорични. Според някои от тях законово основание за такова действие на този етап няма. Това е така, защото новоприетата в Европейския съюз през юли тази година директивата за схемите за гарантиране на влоговете все още не е транспонирана от България (и в други страни членки също – бел. ред.). Доколкото срокът за въвеждането й в националните закони не е изтекъл (той е до края на 2014 г.), директивата е вторично законодателство, коментираха юристи. Така не може да има частичен достъп до депозити без прилагане на директивата, защото на практика България няма законодателство, по което това да се направи, допълниха те.

Според други юристи вариант е с решение на управителния съвет на БНБ да се промени обхватът на специалния надзор от пълен на частичен и така да се осигури достъп до депозитите в КТБ (виж карето).

Неубедителността на БНБ

В писмо от 1 август 2014 г. до БНБ и тогавашния министър на финансите Петър Чобанов ЕК настоя вложителите в КТБ да получат достъп до парите си "в следващите дни". В него комисията предупреди България, че отлагането противоречи на европейското законодателство и страната е заплашена от санкции и съдебни дела.

В писмото се посочваше още, че действащата директива за схемите за гарантиране на влоговете не е приложена правилно в българското законодателство. Според нея, ако влоговете не са на разположение, гаранцията по тях трябва да започне да се плаща в рамките на 20 дни след като се установи, че съответната банка не е в състояние да изплати депозитите. Това установяване трябва да се направи не по-късно от пет работни дни, след като за първи път се прецени, че кредитната институция не е в състояние да изплаща депозити, които са дължими и подлежащи на изплащане. Тази преценка се прави от БНБ. Според българското законодателство обаче гарантирани депозити може да се изплащат само при фалит на банка от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. А от БНБ до момента не обявяват дали има достатъчно основание за отнемане на лиценза на КТБ и я държат "замразена" вече над два месеца без ясен хоризонт докога.

Има законово решение за достъп до депозити и сега

адв. Цветан Крумов, Schoenherr

Има възможност да се даде частичен достъп до депозитите в КТБ въз основа на сега действащото законодателство, а именно – въз основа на чл. 116, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции, който урежда възможност за БНБ, като част от специалния надзор да "спре за определен срок изцяло или частично изпълнението на всички или на някои от задълженията" на КТБ.

Въз основа на тази норма на 20 юни 2014 г. БНБ наложи цялостна забрана на КТБ за изпълнение на задълженията й, в това число и по депозитите. Впоследствие обаче БНБ допусна едно малко изключение именно във връзка с пълната забрана за плащането на суми по депозити - с изрично ново решение от 15 август 2014 г., на КТБ се позволи да извършва платежни операции (напр. директен дебит) със сумите по депозити при КТБ на едно лице с цел погасяване на кредити, отпуснати от КТБ на същото лице.

Няма пречка БНБ въз основа на цитираната по-горе норма да приеме решение за една допълнителна промяна в обхвата на специалния надзор, като допусне изпълнение на задълженията на КТБ по всички или някои от депозитите – до определен размер, като това решение трябва да се впише в Търговския регистър по партидата на КТБ. В такъв случай вложителите ще имат достъп до депозитите си според условията, посочени в съответното решение на БНБ.

Ликвидност и депозити в КТБ

Според доклада за текущото състояние на КТБ към края на юни 2014 г., изготвен от квесторите, ликвидните активи в банката в края на месеца са били в размер на 297.7 млн. лв. и при сравнение с предходния месец май са 4.6 пъти (1.067 млрд. лв.) по-малко. В отчета на квесторите беше посочено, че към края на юни общо привлечените средства в КТБ са в размер на 6.32 млрд. лв., което е с 9.9% (693.3 млн. лв.) по-малко от края на май. Най-голям дял (66.8%) в общото намаление на привлечените средства от клиенти е било от средства на физически лица, пише там.

От съобщението на БНБ от петък за състоянието на банковата система към края на юли 2014 г. става ясно, че КТБ е натрупала загуба от 259 млн. лв., без да има други данни. Юнският отчет на квесторите показа загуба от 65.3 млн. лв., като беше посочено, че "се дължи изцяло на начислените през месеца разходи за обезценки на кредитния портфейл".

Планът за преструктуриране на ПИБ

Румен Порожанов съобщи, че ПИБ е предоставила плана си за преструктуриране в Министерството на финансите и в БНБ. В петък той трябваше да бъде предоставен на ЕК. По думите на финансовия министър централната банка го е "одитирала и е дала оценката си върху неговата изпълняемост". Той обясни, че в следващите два месеца планът ще бъде разглеждан и след това одобрен от ЕК. От думите му стана ясно, че срокът за връщането на ликвидната подкрепа на държавата от ПИБ според плана е 18 месеца.

Документът за преструктуриране е обсъждан и на срещата в Министерството на финансите с представителите на ЕК през миналата седмица.

Нито една от институциите – БНБ, Министерството на финансите и ПИБ - не публикуваха информация за съдържанието на плана или самия документ. Не стана ясно и дали ще бъде публикуван и кога.

На ПИБ бяха предоставени 1.2 млрд. лв., които държавата набра чрез извънредна емисия на ДЦК на 30 юни 2014 г., която беше изкупена от няколко банки. Именно средствата, набрани от емисията, правителството даде на ПИБ като ликвидна подкрепа под формата на депозит при лихва 2.2%.

Тридневното посещение на представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) в България явно е довело до резултат - поставената вече над два месеца под специален надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) вероятно ще плати малка част от депозитите, без (преди) да бъде обявена в несъстоятелност. Възможността беше съобщена от финансовия министър Румен Порожанов и въпреки мълчанието на БНБ, много вероятно е депозаните да могат да получат малки суми от порядъка на 1000 лева месечно. Действието ще има два позитивни ефекта. Първо ще свали леко напрежението, като осигури налични средства на нуждаещите се вложители, например пенсионери, които не са сменили банката си, вярвайки на първото изявление на БНБ, че банката ще заработи още през юли. Освен това  операцията ще стане с вътрешни средства на КТБ. Към юни те са около 300 млн. лв., но би трябвало да са се увеличили за следващите два месеца от плащанията по кредити. Така ще спадне сумата, която фондът за гарантиране на влоговете трябва да осигури за гарантираните депозити при последващо отнемане на лиценз. Т.е. данъкоплатците ще покриват по-малка част от щетата.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


22 коментара
 • 1
  today avatar :-|
  today

  Чудят се какво да измислят, защото банката трябваше да бъде обявена в несъстоятелност, да бъдат изплатени гарантираните депозити, останалите да получат акции в банката и да получават в течение на времето някакви пари.

 • 2
  petrova835 avatar :-|
  petrova835

  БНБ да се събуди, да изхвърли Искров, символ на мафия, щети, непрофесионализъм и липса на морал и да изработи градивно решение. Да спрат да играят с прокуратурата, защото същата ще бъде сменена и дадена на съд. И да си изсърба надробената от самата нея попара - щом отказа ликвидна подкрепа, за да не допусне катастрофата, сега да изработи сценарий за оздравяване на банката. Стига фалити и кражби! Има ли политик, който да застане зад ГРАДЕЖ, а не зад ГРАБЕЖ?

 • 3
  wmz04371669 avatar :-|
  Благодетел

  Опитват се да измислят поредните предизборни трикове за да "позамажат" недоволството на хората от поредната "отговорност и грижа" на поредната държавна институция в лицето на БНБ и нейния действащ "велик" Управител! БНБ е поредното доказателство за това как ДОВЕРИЕТО се изгражда бавно и колко лесно ТО изчезва!

 • 4
  plamenhristov5 avatar :-|
  plamenhristov5

  това е добро развитие, защото допринася за снемане на общественото напрежение и създава предпоставки за разрешаване на казуса в съответствие с действащото законодателство.

 • 5
  nefertiti_egipt avatar :-|
  Нефертити

  По-малко, но редовно.

 • 6
  baikor avatar :-|
  baikor

  " Така всички дребни вложители в КТБ с депозити до 1000 лв. на практика ще си получат парите, допълни той...."

  Как не разбраха, че няма депозити от 1000лв в КТБ?!?!

  Както подозирам този надзор на банката се гласят да продължи години, дотогава, докато банката фалира поради невъзможност да работи.
  Затова и се говори за малки суми месечно...

  Нали уж септември/октомври трябва да свърши този надзор?! Или отсега се знае, че ще бъде удължаван многократно?! И може би след няколко години т.нар квестори ще могат да прегледат няколко страници кредитни досиета, да отделят кои депозити се покриват по схемата с гарантирани влогове и т.н и да се каже една цифра и да се действа по закон.

  Ясно е, че КТБ е отстреляна, а други банки като ПИБ ги спасяват с милиарди за втори път, истината може и да излезне след години, но в момента трябва да се действа според сегашните закони.

  Хем банката с добри показатели, хем банковата система е стабилна и добра, но се оказва, че хората с депозити не могат да си ги ползват месеци наред и най-лошото е, че няма никаква яснота кога ще може да стане това.

  И какво само увъртат а не кажат направо - ДЪРЖАВНАТА гаранция за влогове до 196х лв е виртуална! Записано ли е в закона, че депозитите до 196х са ГАРАНТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА? Записано е!

  Само, че се оказва че пари във фонда няма и за една банка дори....

 • 8
  petrova835 avatar :-|
  petrova835

  Имам въпроси към Министър-Председателя на Р България и Министъра на Финансите от т.нар. Служебно правителство.
  Тези въпроси ще ги задаваме докато не получат своите смислени отговори.
  1. Настояваме за детайлна справка за разходите по квесторската работа и т. нар. техни консултанти.
  - Вярно ли е, че "надниците" на горните са от 200 до 300 евро на час?!
  - Знаете ли, че КТБ плаща всички тези грешни пари и това е поредният канал за източване на банката. Затова ли квестурата се удължава до без край?
  - Ще искаме имената на всички, които са "работили" за фалита на банката в процеса на квестуратата. Защото отговорността е лична, а не на БНБ /която уж нареждала това или онова/

  2. Какви ще бъдат санкциите към БНБ за вкарване на служители от конкурентна банка /ОББ/? Не граничи ли с цинизъм тяхнито ровене в кредитните досиета на КТБ?

  3. Какви ще са санкциите за БНБ поради изтекла информация за кредитния портфейл на КТБ и последвали атаки от някои банки за "усвоявамне" на кредитни клиенти срещу редуциране на дълга им?

  4. Кои са:
  а/ банките, които се опитват да се възпползват от сиитуацията
  б/ клиентите, чиито креити ще бъдат редуцирани - списъци и стойности


  Тази и още информация обществото ще изиска от правителството/ настоящо или ново/, защото то единствено е легитимно и отговорно за икономическата стабилност в страната. На БНБ никой няма доверие.

 • 9
  indeo avatar :-|
  id

  БНБ на Искров е не само безполезна ами и вредна.

 • 10
  petianp avatar :-|
  petianp

  Ало Капитал, това за Преструктурирането на ПИБ защо не е на първа страница?!
  Виждаме, че държавата има проблем освен с КТБ, но не може да си събере вземането от ПИБ! Има ли анализ на причините, поради които парите не могат да се върнат в срок? Първоначално беше съобщено, че ликвидната подкрепа е за 4-5 месеца, сега се предлага удължаване за 18 месеца. Всъщност, защо авторите на това преструктуриране на ПИБ мислят, че след 18 месеца банката ще е ликвидна! Можа и да има друг сценарии!
  От друга страна, в какво се изразява преструктурирането? Ако се само удължаване на срока за погасяване до 18 месеца, това е само отлагане на проблема! Има ли други мерки? Например промяна в начина на поемане на риск, управление на съществуващия и т.н.
  Много въпроси, никакви отговори. А да според БНБ няма проблеми.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход