Ако плащанията по "Околна среда" не тръгнат този месец, загубите ще са внушителни

Министър Жекова все пак е на мнение, че скоро ЕК ще даде зелена светлина на парите и работата ще продължи нормално

Ако плащанията по "Околна среда" не тръгнат този месец, загубите ще са внушителни

Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова за преговорите за следващия период и за проблемите в този

Десислава Лещарска, Огнян Георгиев
2942 прочитания

Министър Жекова все пак е на мнение, че скоро ЕК ще даде зелена светлина на парите и работата ще продължи нормално

© Надежда Чипева


"Ако работата отново спре, големите водни проекти просто няма да бъдат изпълнени до края на 2015 г. Това означава окончателна загуба на европейските средства за тях. Ние няма да можем да отчетем програмата."
"Все още имаме над 80 агломерации с над 10 хил. жители, където трябва да изградим пречиствателни станции. Имаше срок за тяхното изпълнение краят на 2010 г., но имаме проблем с финансирането."

Светлана Жекова е в системата на МОСВ от 15 години, но при идването й на министерския пост през август, дори тя се изненадва от блатото, в което е затънала програма "Околна среда". "Знаехме, че е спряна, но наистина такова прекъсване на диалога както с бенефициенти, така и с ЕК и с всички, от които зависят последващи решения и изпълнението на програмата – това не очаквахме", казва Жекова. "Преговорите с ЕК поради прекъснат диалог освен това не са довели до бързо намиране на решение за налагане на плоска финансова корекция по програмата", констатира тя вече очевидното.

Проблемът се задълбочава, когато в периода март - април предишното правителството решава изцяло да спре плащанията по проектите. "Спомняте си, строителните фирми бяха отказали да работят. Вместо да се намерят механизми за мостово финансиране, за да не спре работата, всъщност диалогът просто беше прекъснат с обяснението "пари няма, действайте", казва министърът. При влизането си в министерството, тя е открила 207 искания за плащания на стойност 304 млн. лв., които са "висели" за верификация. Това са все документи за свършена работа, които миналото правителство не смееше да разплаща. Жекова казва, че е мобилизирала програмата да обработи тези плащания за два месеца и половина.

Въпреки всички усилия обаче положителният изход не е напълно сигурен. "Бих препоръчал на българските власти да са малко по-умерени във възторга си", каза преди седмица пред журналист на "Капитал" представител на европейската дирекция "Регионална политика", когато стана дума за възстановяването на средствата по "Околна среда" и "Регионално развитие". Предупреждението беше свързано с триумфалния тон на съобщенията от служебното правителство, които обявиха, че в края на октомври парите, спрени миналата година, ще бъдат пуснати отново от ЕК.

Сега министър Жекова не е точно триумфална, когато говори за предстоящото. "Ако ЕК не възстанови плащанията до края на този месец, бюджетът ще бъде принуден да осигури допълнителни средства до края на годината, а такива няма. А ако работата отново спре, големите водни и други проекти просто няма да бъдат изпълнени до края на 2015 г., което означава окончателна загуба на европейските средства за тях. Ние няма да можем да отчетем програмата. Тогава и загубата в края на периода ще остане за сметка на бюджета, а той не може да я поеме", констатира тя.

Разбира се, според нея това е краен вариант, за който дори не смее да говори много, както сама признава. Европейските плащания по програмата с бюджет над 1.8 млрд. евро са замразени от една година, като тежестта за бюджета към момента е над 1 млрд. лева. "Както знаете, МФ предостави 750 млн. лв. общо за двете програми – за ОПОС и за "Регионално развитие". В нашата система до момента са усвоени 350 млн. лв., защото толкова са верифицираните разходи", пресмята Жекова. С този темп, признава тя, тези 750 млн. ще са напълно недостатъчни, ако плащанията от Брюксел не тръгнат.

Министърът обаче е на мнение, че скоро комисията ще даде зелена светлина и работата ще продължи нормално. Според нея системите за управление и контрол на програмата вече са подобрени, така че да отговорят на изискванията на Брюксел. Последната одитна проверка на въпросните системи от експерти на ЕК тече в момента. Промяната най-общо се състои в нови правила за обществените поръчки, които влязоха в сила с последните изменения на закона от 1 юли. Въведени са и нови контролни листове за последваща проверка, като за големите проекти са въведени две нива на контрол. Второто ниво вече отчита дали има смесване на критерии за подбор на кандидати с критерии за оценка на офертите, дали има неравно третиране на участниците, незаконосъобразно съкращаване или удължаване на срокове и т.н. "Моето лично мнение е, че тези промени чрез адекватни решения можеха да се случат още през февруари-март, вместо просто да се спират плащанията. Тези решения не са взети, вместо това са започнали задълбочени проверки на всички договори, въпреки че регламентът на ЕК позволява да се направи избор между представителна извадка от договорите и проверка на всеки от тях. При нас е избран по-сложният подход", казва внимателно Жекова, без да обвинява в прав текст бившото ръководство на министерството и програмата.

Ще глобим и общините... може би

Едно от условията за размразяване на европейските средства е налагането на финансова корекция от 9.5% върху сумата от всички сключени договори по програмата за периода 2010 - 2013 г. Става въпрос за 156 млн. лева. "Първоначално ЕК беше на мнение, че плоската финансова корекция трябва да бъде доста по-голяма – от 13-14%. Свалихме на 9.5%, или 156 млн. лв. Тази корекция включва както санкция за некачествени системи за управление и контрол, така и индивидуалните финансови корекции, които вече са наложени на общините", обяснява министър Жекова. Тези общински санкции сега се преразглеждат, за да се види кои от тях ще останат и кои ще отпаднат и ще бъдат поети от държавата. Министърът обаче отказва да уточни какъв процент от тези 156 млн. лв. ще останат за сметка на общинските бюджети - въпрос, който живо интересува местните власти.

"Под егидата на вицепремиер Илияна Цанова започнахме преговори с общините за установяване на критерии за справедливо разпределение на тази финансова тежест. Тези критерии в момента са на етап обществено обсъждане", казва Жекова. По думите й общините, които наистина са имали нарушения и има съдебни решения в тази посока, ще понесат отговорност. "Съдейки по критериите, смятам, че повечето общини няма да бъдат глобени. Те не могат да носят отговорност за нещо, което самата система го е допуснала", обясни министърът.

Освен от това дали ще бъдат възстановени плащанията от Брюксел крайната загуба по програмата зависи от още един фактор - дали ще се договорят големите водни проекти на Плевен и Долна Митрополия (160 млн. лв., в момента текат процедури за избор на изпълнители), Пловдив (близо 126 млн. лв.), Добрич (105 млн. лв.), Асеновград (110 млн. лв.) и др. Министърът признава, че споровете с общините са направили бъдещето на тези обекти особено неясно. "Тези договори са малко рискови, защото след спирането на средствата на практика общините не са особено склонни да ги подписват."

Водна мм... форма

Но въпросът, на който министър Светлана Жекова се затруднява най-много да отговори, не е свързан с настоящето, а с бъдещето. България изостава зловещо от европейските директиви за пречиствателни станции за отпадни води - тази година изтича четиригодишната отсрочка, която ЕК ни даде, за да построим такива за агломерации с над 10 хил. жители. "Все още имаме над 80 агломерации с над 10 хил. жители, където трябва да изградим пречиствателни станции. Имаше срок за тяхното изпълнение - краят на 2010 г., но имаме проблем с финансирането. С парите за периода 2007 – 2013 г. ще изградим само част от тях", обяснява Жекова. "Въпросът е повдиган нееднократно пред ЕК и може би това е причината все още да не сме в наказателна процедура." Лошото е, че през 2014 г. трябваше да бъдат завършени и пречиствателните станции в агломерациите между 2 и 10 хил. души. Там изоставането е още по-тежко. Там България също я чака наказателна процедура, която надали ще започне веднага, успокоява министърът.

Но това, че няма да бъдем наказани веднага, не може да е успокоително за нивото на развитие във водния сектор. Този програмен период направи очевидна нелепостта на идеята на малки общини без капацитет и средства да се дават огромни водни проекти, които да управляват. На въпроса дали ще бъде намерено по-адекватно решение в новия програмен период служебният министър не може да отговори. "Знаете, че ЕК настоява бенефициенти да са ВиК операторите, както и да се прилага регионален подход при изпълнението на проектите. В същото време няма как да изключим общините от процеса по простата причина, че за да изпълниш един проект, имаш нужда от пълното съдействие на общината. Обсъждаме различни варианти, по които ВиК операторите и общините могат да се кооперират. Тъй като решението е дългосрочно и засяга развитието на целия сектор, то наистина трябва да бъде взето от постоянно, стабилно правителство, 4-годишно, да се надяваме", прехвърля топката Жекова.

Въпросът за провалената водна реформа наистина не е в нейната градина. Тя се влачи години наред и най-лошото е, че не изглежда да намери скоро решение. Редица правителства не промениха закона за водите, секторът е раздробен, инвеститори липсват, собствеността е разхвърляна, а цената на водата все още не е пазарно определяна. Ето защо не е изненадващо, че в новата програма "Околна среда", която в момента се договаря, въпросът за водния сектор още не е отворен, както признава министър Жекова. Останалите по-малки оси - за управление на отпадъците, опазване на природата и управление на наводненията, могат да бъдат договорени до края на месеца, но време за първата, най-голяма, ос не може да бъде дадено. "Там парите са най-много, но пак не стигат. Тя е най-сложната и предполага водна реформа и национална политика по отношение на ВиК сектора", казва Жекова. Все неща, които при цялото си желание тя няма как да измисли.

"Ако работата отново спре, големите водни проекти просто няма да бъдат изпълнени до края на 2015 г. Това означава окончателна загуба на европейските средства за тях. Ние няма да можем да отчетем програмата."
"Все още имаме над 80 агломерации с над 10 хил. жители, където трябва да изградим пречиствателни станции. Имаше срок за тяхното изпълнение краят на 2010 г., но имаме проблем с финансирането."

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход