Европейският банков орган: БНБ да осигури достъп до депозитите в КТБ днес

Регулаторът е констатирал нарушение на европейското законодателство от централната банка и е отправил формални препоръки

Протестите с искане на бързо решение за КТБ започнаха още през август
Протестите с искане на бързо решение за КТБ започнаха още през август    ©  Юлия Лазарова
Протестите с искане на бързо решение за КТБ започнаха още през август
Протестите с искане на бързо решение за КТБ започнаха още през август    ©  Юлия Лазарова

Европейският банков орган (ЕБО) е отправил формална препоръка към БНБ да осигури на депозантите в затворените през юни Корпоративна търговска банка и ТБ Виктория (преди Креди агрикол България) достъп до средствата им до днес - 21 октомври. Документът, констатиращ нарушение на европейското законодателство от страна на централната банка и на Фонда за гарантиране на влоговете в България (ФГВБ), е изпратен на двете институции на 17 октомври и е публикуван на сайта на ЕБО на 20 октомври.

Незабавен достъп

В него европейската институция препоръчва на БНБ да осигури достъп до гарантираните депозити или като вдигне поставените от нея ограничения за теглене или като установи незабавно неналичност на депозитите и да уведоми ФГВБ за това. Същевременно, ако централната банка не спази предписанието до 21 октомври, на фонда се препоръчва да отправи покана за предявяване на искания от вложители с гарантирани депозити и след проверка да започне да ги изплаща.

Друга препоръка към БНБ е да направи всичко възможно да осигури пълен достъп до гарантираните депозити, но ако прецени, че това ще има негативни последствия за финансовия сектор в страната, да предостави възможност за частични тегления. Освен това се препоръчва и течащите одити в КТБ и Виктория да бъдат ускорени (бел. ред. те вече приключиха и са предадени на БНБ, но резултати не са оповестени), както и процеса на вземане на решения относно бъдещето на кредитните институции.

Директивата е повече от закон

Според европейския регулатор, неговото проучване на предприетите от БНБ мерки в рамките на специалния надзор на двете банки започнало на 25 септември, е показало, че всички условия за изплащане на гарантираните депозити са налице. Затова и ЕБО констатира, че българските власти са нарушили европейската директива за схемите за гарантиране на депозити, където е предвидено изплащането да започне най-много до 25 дни след като депозитите в някоя банка станат "неналични" т.е. когато тя не може да ги изплати и по преценка на компетентния орган не е в състояние да ги изплати и не съществува близка перспектива тя да бъде в състояние да го направи.

В българския Закон за кредитните институции обаче този момент не е предвиден, като сроковете за ФГВБ започват да текат не откакто депозитите станат неналични, а откакто БНБ отнеме лиценза на банката.

Според ЕБО обаче чрез режимът на специален надзор БНБ е направила всички депозити в двете банки неналични за три месеца. Институцията е категорична и че въпреки законовото разминаване директивата предполага "ясни и безусловни задълженияна българските органи, които са отговорни за прилагането и изпълнението на правото на Съюза". По тяхното тълкуване Договорът за Европейския съюз налага при прилагането на националното законодателство националните органи са длъжни, доколкото е възможно, да го тълкуват в светлината на текста и целта на приложимата директива, за да се постигнат резултатите, съответстващи на преследваната от директивата цел. Затова и според тях наличието на друг режим в ЗКИ, "не освобождава БНБ от задължението ѝ да предприеме мерки не по-късно от пет работни дни, след като първо се е уверила, че дадена кредитна институция не е изплатила депозити, които са изискуеми и дължими"

Затова и констатациите на ЕБО са, че БНБ е нарушила европейското право като н е констатираа неналичност на депозитите в КТБ и Виктория в срок и след като по своя преценка е взела решение да се преустанови плащане по всичките им задължения. А ФГВБ е нарушил европейското право като не е изплащал надлежно проверени искания от депозанти въпреки, че БНБ не е установила неналичност. Такива искания са постъпили чак на 23-24 септември, и ФГВБ е уведомил ЕБО, че не може да действа по тях бе акт от страна на БНБ.

Двете български институции трябва да уведомят ЕБО  в десетдневен срок за предприетите от тях действия. Досега никоя от тях не е оповестила публично за получените препоръки и как възнамерява да реагира.

Очаквайте повече информация по-късно на www.capital.bg