Единен системен администратор ще помага за е-управлението

Служебният кабинет публикува проект за промяна на закона, който да се съобрази с промените в технологиите и добрите практики по света.

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

След дълго затишие темата за изграждането на електронното управление отново излиза на преден план. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за електронното управление. Най-важната част в новите предложения е създаването на единен системен администратор, който да координира и синхронизира въвеждането на е-управлението. Той трябва да реши един от основните проблеми при дългогодишната разработка на е-правителството в България – създадени са отделни компоненти и трудно могат да бъдат стандартизирани и възприети от отделните институции. Веднъж разработени, те трябва да бъдат интегрирани в различните ведомства, за което самите те или отделните технологични компании невинаги имат компентенция или възможности за това. По този начин се предполага, че ще се избегне работата на "парче", с която може да се характеризира дейността по е-управление през последните години. 

Какво ще прави

В новия проект се предлага да бъде създаден такъв единен системен администратор. Той ще трябва да поддържа всички информационни ресурси, свързани с е-управлението, да подготвя средата за тестване на е-услуги, както и да участва при изготвянето на техническите спецификации при обществени поръчки за изграждане или подобряване на ресурсите за е-управление.

Според предложените промени новият единен системен администратор ще трябва да бъде държавно дружество с принципал транспортно министерство. Този профил пасва напълно на компанията "Информационно обслужване". Преди две години именно държавното дружество обяви, че трябва да бъде избрана една фирма, която да поеме ролята на единен системен интегратор за електронното управление. Тогава ръководството на "Информационно обслужване" индиректно даде заявка, че иска да поеме тази задача.

Опростяване на езика

Останалите предложения са свързани повече с опростяване на сложния технически език, който е залегнал в сегашния закон. Допълнително са добавени нови изисквания за публикуването и обработването на документи, особено за такива, които съдържат класифицирана информация. Добавени са текстове за възможност за идентифициране на потребителя с т.нар. електронно ЕГН. Това е уникален е-идентификатор, който се разработва от транспортното министерство.

В мотивите за промяна на закона от държавното ведомство посочват, че са използвани добрите практики от страни като Австрия, Англия, Естония, Испания и др. Идеята за налагане на единен системен интегратор, който да е държавно дружество под шапката на държавата, например е взета от Австрия.