Пенсионната реформа: Вдигане на възрастта и по-високи осигуровки
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Пенсионната реформа: Вдигане на възрастта и по-високи осигуровки

Лично аз смятам, че всяко отлагане на промени в осигурителната система все повече и повече ни отдалечава от целта да имаме сигурни, адекватни и финансово устойчиви пенсии", каза вицепремиерът Христосков

Пенсионната реформа: Вдигане на възрастта и по-високи осигуровки

Социалният министър Йордан Христосков представи 30 предложения за реформи

35301 прочитания

Лично аз смятам, че всяко отлагане на промени в осигурителната система все повече и повече ни отдалечава от целта да имаме сигурни, адекватни и финансово устойчиви пенсии", каза вицепремиерът Христосков

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


По-високи осигуровки, увеличаване на пенсионната възраст за всички, промяна в модела на осигуряване и налагане на наказания при неплащане. Това са основните насоки за реформа в системата, направени от Консултативния съвет към социалното министерство. Към всяко от предложенията има по няколко варианта за в бъдеще, като целта е системата да стане финансово устойчива, да се съхрани солидарният модел и да се върне доверието в нея по думите на социалният министър и вицепремиер Йордан Христосков, който представи  предложенията. Повечето от тях са разработени в 2 или 3 варианта, всички включват едновременно вдигане на осигуровки и възраст. 

Консултативният съвет заседава вече два месеца и за пръв път разкрива официални и окончателни предложения. Той обаче няма право да прави реформа или да взима решения. Може единствено да предложи промени в сегашния модел, които да бъдат дадени на следващото редовно избрано правителство. Впоследствие промените трябва да бъдат приети от парламента. "Лично аз смятам, че всяко отлагане на промени в осигурителната система все повече и повече ни отдалечава от целта да имаме сигурни, адекватни и финансово устойчиви пенсии", каза вицепремиерът Христосков. Той е категоричен, че не бива да се повтаря досегашната практика – вече 10-12 години осигурителната система да бъде поставена в "покрустовото ложе" на политиците.

Осигурителни прагове

Едно от основните предложения е промяната на модела, по който се определят минималните и максималният осигурителни прагове. За съжаление на бизнеса предложените промени са свързани с по-голяма осигурителна тежест за него. Едно от предложенията е максималният месечен размер на осигурителния доход (МхОД) да се обвърже с размера на минималната работна заплата, т.е. осигурителният таван да е равен на 8- или 10-кратния размер на минималната работна заплата (МРЗ). Обсъдени са два варианта, но и двата предвиждат максималният праг да скочи над 3000 лв. (при 2400 лв. в момента). В единият случай ще се взима размерът на МРЗ към 1 януари на текущата календарна година, а в другия – максималният праг ще се променя, когато се променя и МРЗ. Това според Христосков е по-неудачно, тъй като се администрира по-трудно.

От Националния статистически институт (НОИ) за изчислили, че ефектът върху бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), ако приемем, че от 1 януари таванът се увеличи до 3040 лв., ще бъдат допълнително 72 млн. лв. приходи. Не са сметнати обаче колко ще бъдат загубени от укриване на доходи, висок размер на максималната пенсия и обезщетенията, високи разходи за държавния бюджет.

Другите две предложения в тази посока са от 2015 г. минималният осигурителен доход за земеделските производители да се изравни с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Увеличението от 240 лв. на 420 лв. би донесло на бюджета 8.4 млн. лв. през следващата година. Помислено е как държавните служители сами да си плащат осигуровките. Техните възнаграждения обаче ще бъдат коригирани нагоре, за да се компенсира отнетият им доход.

По-високи осигуровки

Едни от най-спорните предложени промени са тези, свързани с промяната на осигурителните вноски. Тук са разработени два варианта, но отново и двата са за увеличаване на вноските за фонд "Пенсии" и фонд "Безработица". В първия случай увеличението ще е общо с 4 процентни пункта в следващите пет години. От 2015 г. с по 1 пр.п. се увеличават вноските за двата фонда. От 2017 г. с 1 пр.п. се увеличава вноската към универсалните пенсионни фондове, а от 2019 г. вноската за пенсия ще се увеличи с още 1 пр.п. Вторият вариант е подобен, като разликата е, че първото увеличение ще е от 2016 г., а през 2019 г. ще се добави допълнително 1 пр.п. към фондът за пенсии. Остава и допълнителният 1 пр.п. за УПФ.

Сметнато е, че в първата година от увеличениeто в големия фонд "Пенсии" ще постъпят допълнително около 230 млн. лв., а за безработица – около 210 млн. лв. И в този случай е отбелязано, че с повишаването на разходите за труд ще се намали конкурентоспособността на българската икономика, ще се намали събираемостта на вноските, ще се увеличи сивата икономика, ще се загубят работни места и ще се намалят чуждите инвестиции. Не е даден обаче разчет тези негативни ефекти от вдигането на вноските как ще се отразят върху бюджета на ДОО. Министър Христосков изтъкна, че за 10 години бюджетът е пропуснал да събере 23 млрд. лв. Намалението на вноските започна през 2001 г. и продължи през следващите години.

Пенсионна възраст

За пенсионната възраст за работещите най-масовата трета категория труд има разработени три варианта, различни от сегашния. При първия пенсионна възраст на жените и мъжете се изравнява през 2036 г. на 65 години и след това се въвежда автоматичен механизъм спрямо очакваната продължителност на живота. В този вариант всяка година към възрастта на жените се добавят 2 месеца, а за мъжете – един. Вторият вариант също предвижда изравняване на годините, но през 2028 г. Тук повишението на пенсионната възраст на жените е с по 2 месеца на година до 2016 г., а за периода от 2017 до 2027 г. е с по 4 месеца за година. При мъжете пенсионната възраст се повишава с по 2 месеца до 2016 г. и след това - с по един месец на година.

Третият вариант е най-иновативен. Изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете става на 65 години и е според годината на раждане. След това се въвежда автоматичен механизъм. Възрастта на мъжете и жените се увеличава с по 2 месеца през 2015 г. и 2016 г. След това за мъжете пенсионната възраст продължава да расте с по 1 месец за всяка следваща година на раждане, достигайки 65 години за родените през 1964 г. (за родените през 1953 г. - 64 години и 1 месец, а за родените през 1954 г. - 64 години и 2 месеца).

Възрастта за пенсиониране на жените продължава да расте от 2017 г. с по 4 месеца за всяка следваща кохорта (година на раждане) до достигане на 65 години за родените през 1967 г. (за родените през 1956 г. - 61 години и 4 месеца, а за родените през 1957 г. – 61 години и 8 месеца). Изравняването на възрастите и за двата пола става през 2032 г.

Осигурителен стаж

Предвидени са и промени в необходимия осигурителен стаж за пенсиониране при най масовата трета категория труд. При първия вариант се запазва стъпката за нарастване на осигурителния стаж с 4 месеца от началото на всяка календарна година до достигане на 40 години за мъжете и 37 години за жените. Вариант 2 предвижда стажът да нараства със стъпките на нарастване на пенсионната възрастта (от съответния вариант) до достигане на 40 години за мъжете и 37 години за жените.

Запазват се изискванията за стаж (10 години за І категория труд и 15 години за ІІ и 94 точки за жените и 100 точки за мъжете) при пенсиониране на категорийните работници до 2029 г. Възрастта за пенсиониране на мъжете и жените от І и ІІ категория труд нараства в зависимост от стъпките на избрания вариант за нарастване на възрастта в ІІІ категория труд.

През 2029 г. работещите в І категория труд се пенсионират 8 години, а работещите във ІІ - 3 години по-рано от тези от ІІІ категория труд.

Предвидено е да се удължи срокът за ранно пенсиониране на работниците и инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител-участък включително, заети под земята, като едновременно с това възрастта за пенсиониране расте със стъпките на избрания вариант за нарастване на възрастта в ІІІ категория труд.

Специални ведомства

Тук е предвидено въвеждане на диференцирана (спрямо длъжността и степента на тежест и сложност на труда) възраст за пенсиониране при запазване на изискуемия стаж от 27 години, от които 2/3 действително изслужени като кадрови военнослужещи или държавни служители по Закона за МВР и другите специални закони. Според eкспертите в Консултативния съвет мярката ще доведе до по-продължително и по-пълноценно използване на капацитета и опита на служителите. Очаква се броят на новоотпуснатите пенсии през 2015 г. да намалее с с около 1000 души, а финансовият ефект да е около 7 млн. лв. с последващо кумулативно нарастване.

Предвижда се преходен период от 3 или 5 години, през които се запазват досегашните условия за пенсиониране за лицата, които остават на работа в съответните специални ведомства.

По-високи осигуровки, увеличаване на пенсионната възраст за всички, промяна в модела на осигуряване и налагане на наказания при неплащане. Това са основните насоки за реформа в системата, направени от Консултативния съвет към социалното министерство. Към всяко от предложенията има по няколко варианта за в бъдеще, като целта е системата да стане финансово устойчива, да се съхрани солидарният модел и да се върне доверието в нея по думите на социалният министър и вицепремиер Йордан Христосков, който представи  предложенията. Повечето от тях са разработени в 2 или 3 варианта, всички включват едновременно вдигане на осигуровки и възраст. 

Консултативният съвет заседава вече два месеца и за пръв път разкрива официални и окончателни предложения. Той обаче няма право да прави реформа или да взима решения. Може единствено да предложи промени в сегашния модел, които да бъдат дадени на следващото редовно избрано правителство. Впоследствие промените трябва да бъдат приети от парламента. "Лично аз смятам, че всяко отлагане на промени в осигурителната система все повече и повече ни отдалечава от целта да имаме сигурни, адекватни и финансово устойчиви пенсии", каза вицепремиерът Христосков. Той е категоричен, че не бива да се повтаря досегашната практика – вече 10-12 години осигурителната система да бъде поставена в "покрустовото ложе" на политиците.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

46 коментара
 • 1
  _moi avatar :-P
  мой

  Буахахаа...иновация в пенсионата реформа: различни начини за покачване в прага за пенсиониране...добре дошли в страната на шпековите салами :) Важното е да се иновира

 • 2
  naffoo avatar :-|
  naffoo

  Черно бъдеще в България ни чака!
  Как може да имаш 40 години трудов стаж, като масово хората днес се водят безработни или се осигуряват на 4 часа и/или на минимална заплата - какво бъдеще ги чака??? Никакво, мизерия и само мизерия!

 • 3
  assenovg avatar :-?
  Georgi

  Синдикалния лидер Христосков хвърля прах в очите на хората и е редно това да им се каже!
  В предложенията на този Остап Бендер и подопечния му "консултативен съвет" няма и помен от промяна на модела, тоест реформа, както е написано в заглавието!
  Неговите оферти не са никакви реформи, а предложения от кой край на юргана да отрежем, за да закърпим другия край.
  А всъщност на нас ни трябва нов юрган (реформа), която се изразява във въвеждане на индивидуални партиди.
  Само тогава хората ще бъдат мотивирани да си плащат вноските, понеже това ще са си техните пари.
  Сега наливаме в каца без дъно.

 • 4
  pinoccio avatar :-|
  pinoccio

  Предвиждат законова робия.

  Който е луд, да стои да им блъска. Пък те да си гледат луксозния живот.

 • 5
  dreamboxer avatar :-|
  hypercube

  Нищо не чух за селата, населени от мними инвалиди..

  Аз излизам със следното предложение - реформа в ТЕЛК комисиите, статистически квоти за отпускане на инвалидност в проценти, преразглеждане на съмнителни случаи и статистически по-висок процент от нормалното в определени региони. Това предходното комбинирано с наказания за мними инвалиди вкл. лишаващи ги от всякакво право на пенсия въобще.

 • 6
  tsvetko_51 avatar :-|
  tsvetko_51

  За пореден път съм изненадан от невероятно противоречивите коментарии.
  От една страна пенсиите са смешно малки и едва ли някой ще го оспори.
  От друга страна в никакъв случай не се приема увеличаване на възрастта за пенсиониране и/или размера на вноските.
  На всички ни е добре известно, че расте продължителността на живота и че съотношението между работещи и пенсионери се променя в полза на последните.
  Има само един изход, да се увеличава доплащането от бюджета към НОИ ( в момента са 53%), т.е дори без никакво увеличение в близко бъдеще на размера на пенсиите, при запазване на другите параметри, дела на доплащането може само да расте.
  Ами това е положението - или доплащаме през бюджета ( става дума за всеки български гражданин, който пълни бюджета през ДДС и данъци или увеличаваме възрастта за пенсиониране и размера на вноските, т.е. товарим само активната част от населението.
  Ако някой вижда трета възможност - моля да я сподели.

 • 7
  siolen avatar :-P
  siolen

  До коментар [#5] от "hypercube":

  Да не забравяме - същото наказание и за членовете на комисията/ите

 • 8
  uzurp470r avatar :-|
  UzUrp470r

  Най-радващо е вдигането на осигурителния праг. Като по груби изчисления загубите от това начинание, само от вдигането на максималната пенсия, са доста повече от колкото ще получат чрез вноските на няма и 1% от работещите. А когато получаваш голяма заплата а се осигуряваш на по-малко пари, съответно за майчинство и болест получаваш по-малко и хората са склонни да си взимат отпуски вместо болничен. Като сложиш и това че спрямо средния осигурителен доход тези хора в един светъл момент ще получават и пенсия, която е вероятно да няма таван и се получават едни много сериозни суми.

 • 9
  geordgeo avatar :-|
  geordgeo

  Мизерията ни е гарантирана, затова всеки трябва да помисли сам за себе си, в това е истината...

 • 10
  dark_dirk avatar :-|
  Симо

  До коментар [#9] от "Жорко":

  В пенсионерска държава какво искаш ?

  И как да помисли за себе си ? Дори да спестяваш пари колко мислиш, че ще струват в бъдещата държава пълна с пенсионери ? Много хора са заблудени, че като трупат пари в бъдеще ще са добре. Да де, ама като стане криза и има малко храна, колко мислиш, че ще им струват числата в сметката ? Отговор: НИЩО.

  "да се съхрани солидарният модел" - това е правилното решение и аз да добавя: да се премахне задължителното осигуряване в пенсионен фонд. Тия фондове нищо не изплащат. В една пенсионерска държава има опасност да фалират и да бъдат одържавени, а докато се пенсионираме наливаме пари в тях и шефовете им карат мерцедеси с нашите пари. По-добре тези вноски да отиват в солидарната система. През нея ще ходят до реално нуждаещите се пенсионери и от там в икономиката, а не до шефове на фондове, за да взимат големи заплати и да карат луксозни коли.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK