България няма да обжалва решението на ЕК за заменките

Сделките с горски терени ще се преизчислят на реални цени или ще бъдат развалени

Едва след като се преизчислят сделките, земеделският министър може да издаде акт за публично държавно вземане и да изиска обратно помощта
Едва след като се преизчислят сделките, земеделският министър може да издаде акт за публично държавно вземане и да изиска обратно помощта    ©  Анелия Николова
Едва след като се преизчислят сделките, земеделският министър може да издаде акт за публично държавно вземане и да изиска обратно помощта
Едва след като се преизчислят сделките, земеделският министър може да издаде акт за публично държавно вземане и да изиска обратно помощта    ©  Анелия Николова

За пръв път страна - членка на ЕС, няма да обжалва решение на Европейската комисия (ЕК) за неправомерно предоставена държавна помощ. Правителството е гласувало на редовното си заседание в сряда, че няма да обжалва решението на ЕК от 5 септември, с което част от заменките на държавни гори с частни бяха обявени за непазарни и нарушаващи правилата на конкуренцията.

Това означава, че страната продължава по график с указанията на Брюксел, а именно да идентифицира получателите на помощта, да преизчисли сделките на реални цени, да изиска доплащане или тяхното разваляне. Юридическите и физическите лица, които са получили неправомерна държавна помощ, също могат да обжалват решението на ЕК – в двумесечен срок от публикуването му в Официалния вестник на ЕС, което беше на 14 октомври. Към момента държавата не е уведомена за постъпили жалби, коментира пред "Капитал" източник от Министерството на земеделието и храните.

Какво реши Брюксел

ЕК разследва заменките, извършени от 1 януари 2007 г. - датата на присъединяването на страната към ЕС, до началото на 2009 г., когато схемата беше забранена след натиск от Брюксел. В този период са извършени 132 заменки за 24 577 дка терени от горския фонд. Замените се правеха при цени, тръгващи от 150 лв. на декар и стигащи в някои случаи до 20 хил. лв. Оценките на терените пък се изготвяха въз основа на наредба от 2003 г., която умишлено не се актуализираше (до 2011 г.) и съответно нямаше нищо общо с реалните пазарни стойности на имотите. Европейската комисия приема за нерегламентирана държавна помощ именно тези занижени цени. По изчисления на "Капитал" щетите за бюджета са от порядъка на стотици милиони левове.

Само част от 132-те разследвани заменки се класифицират като държавна помощ. ЕК приема, че правилата на конкуренцията са нарушени, когато сделката е за над 200 хил. евро и когато получателят е извършвал търговска дейност. По информация на "Капитал" държавата вече е изпратила в ЕК списък със сделките, които не попадат в категорията на нерегламентирана държавна помощ, и чака одобрението му. Повечето от тях са сключвани с физически лица.

Избор на оценител

В момента земеделското министерство подготвя конкурс за избор на независим експерт, вещо лице, което да изготви методология и да направи оценка на реалните пазарни цени по времето, в което са одобрявани заменките. Важно е изборът на експерт да е одобрен от Европейската комисия, затова конкурсната документация също е изпратена в Брюксел за потвърждение. Едва след като се преизчислят сделките, министърът на земеделието и храните може да издаде акт за публично държавно вземане и да изиска обратно помощта. Актовете обаче подлежат на съдебен контрол и могат да се обжалват. Същото важи и за самата методология за преизчисляване.

От списъка със заменките и цените, на които са договаряни, става ясно, че решението на ЕК от 5 септември и неговите последици се отнасят предимно за ограничен кръг от бизнесмени като Гриша Ганчев, Христо Ковачки, Тодор Батков, Димитър Борисов и други, тясно свързани с властта през годините, без значение коя партия е на власт.