Кой си избира съдия по делото КТБ

Заради съмнения около избора съдия Илиева се е оттеглила и делото е разпределено на Иво Дачев, но отново без публичност

Опашка пред КТБ Корпоративна търговска банка
Опашка пред КТБ Корпоративна търговска банка    ©  Велко Ангелов
Опашка пред КТБ Корпоративна търговска банка
Опашка пред КТБ Корпоративна търговска банка    ©  Велко Ангелов

Още преди да му е бил даден ход, делото за несъстоятелността на КТБ започна да създава напрежение. След като в понеделник ръководството на решаващия съд - Софийският градски съд (СГС), бламира искането на група съдебни репортери, които поискаха разпределението на внесената в петък молба от БНБ за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ да стане в присъствието на медиите, и разпределиха делото "на тъмно" на командированата съдия Калинка Илиева, във вторник станаха ясни още съмнителни обстоятелства около администрирането на казуса в съда.

В резултат от заформящия се скандал от СГС съобщиха, че Калинка Илиева се е оттеглила от разглеждане на процеса. Причината: "съобщението за избирането на съдия Илиева бе съпроводено с подчертаване на факта в някои медии, че тя е командирована от СРС, поради което би могло да се накърни безпристрастното разглеждане на делото". От съобщението става ясно, че чрез системата за случайно разпределение делото е наново разпределено на съдия Иво Дачев - ръководител на търговското отделение. Отново обаче от съда не споменават за писмото на журналистите от съдебния ресор и съответно изборът се е случил без поисканата публичност, като пак имаше немалко съмнения около обективността на избора на съдията, който ще гледа казуса.

Ролята на съдията по делото ще бъде ключова за крайния изход от казуса КТБ. Съдията ще координира синдиците, които ще бъдат назначени в банката след фалита й, и ще определи началната дата на несъстоятелността й. От нея ще зависи дали ще бъдат признати прихващанията за над 1 млрд. лв., т.е. дали кредиторите въобще ще получат нещо.

Липсващият протокол

Потърсена за коментар във вторник, Владимира Янева не отговаряше на телефоните обаждания. Пред "Дневник" зам.-председателят на СГС Богдана Желявска, която е разпределила първоначално делото, каза, че не е имало отговор на искането на съдебните репортери, защото е било изпратено в почивен ден и тя го е видяла, след като е разпределила делото (за писмото беше уведомена лично председателката Янева по телефона в неделя през деня). По-късно пред "Правен свят" от СГС коментираха, че "случайното разпределение на всяко дело е публично. От няколко месеца то се извършва онлайн".
Под "разпределение онлайн" от СГС имат предвид, че протоколите от разпределението на делата (това е документ, който включва името на разпределящия, входящия номер на молбата/иска/жалбата, които се разпределят, списък със съдиите, които участват, и тяхната натовареност, както и дали има магистрати, които са изключени, и причините за това) се изпращат до сървър на Висшия съдебен съвет (ВСС). Делото за КТБ е с номер 7549/2014. Всъщност противно на думите на Богдана Желявска протоколът, с който съдия Илиева е била избрана за докладчик, не е качен на сървъра на ВСС. Има делата с номера преди него – 7546/2014, 7547/2014, 7548/2014, както и делата след него (7550/2014 и т.н.), но не и номера на делото за КТБ. "Няма как да не е там", беше краткият коментар на Желявска пред "Дневник". Тя, въпреки че не е ръководител на Търговското отделение, разпределя делата вместо титулярния началник - Иво Дачев. Това става заради заповед на председателя на СГС Владимира Янева, която до настоящия момент не може да мотивира решението си.

От СГС отговориха, че протоколът за избора на Калинка Илиева не е бил качен на сървъра на ВСС заради "възникнал технически проблем с интернет връзката". Оттам уточниха още, че "номерът на делото е генериран, но заради срив в системата не е получен". Действително в ранния следобед днес протоколът се появи на сайта на ВСС, но в същото време обяснението на СГС не вдъхва голямо доверие за надеждността на системата, защото тя очевидно позволява да се "добавят" протоколи впоследствие. В същото време съдии от СГС, които са били на работа в понеделник сутринта, когато е станал т.нар. срив в системата, твърдят, че нямат спомен интернетът да е спирал.

Номера и документи

Липсващият протокол не е единственото съмнително обстоятелство около казуса. Подадената в петък молба от БНБ за откриване на производството по несъстоятелност е с входящ номер 131498. Проверихме останалите дела, които са образувани по подадени в петък документи в съда, и всички те са с номера, много по-малки от този. Например търговското дело след това за КТБ (7550/2014, чийто протокол е наличен на сайта) е образувано по документ с входящ номер 130945, по-следващото (7551/2014) – по номер 131099, т.е. все номера, които предхождат молбата на БНБ. В Закона за съдебната власт е записано, че "разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им", т.е. няма как, ако законът е спазен, документ, който е с няколкостотин номера преди молбата на БНБ, да е разпределен след делото за несъстоятелността. От СГС казват, че изборът на съдия Дачев е станал "отново чрез системата за случайно разпределение". На сървъра на ВСС обаче няма протокол от преразпределението на делото за КТБ, което е с номер 7549/2014. В късния следобед днес на съдия Дачев е било разпределено дело 7699/2014, което обаче е по входящ номер, който не отговаря на молбата на БНБ. По номера на делото и входящият документ, по който е образувано, в системата на СГС излиза, че "няма такова дело". За момента институцията, която би трябвало да вземе отношение към случая – Висшият съдебен съвет, запазва мълчание. Пред "Съдебни репортажи" председателят на комисията във ВСС по ИТ коментира: "Няколко пъти става този проблем със СГС. Но мисля, че проблемът ще се окаже чисто технически." И допълни: "Предполагам, че ще се окаже буря в чаша вода."

Цитиран от "Съдебни репортажи", зам.-председателят на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) Явор Джонев коментира: "Липсата може да скрие манипулации на параметрите, които касаят съдиите, така че делото да се падне точно на определен съдия." Джонев поясни, че това е най-вероятната хипотеза, съдейки по публичната информация по случая. И припомни, че софтуерът за случайно разпределение LawChoice, който се използва в СГС, е "крайно ненадежден", защото е направен така, че резултатите от разпределението да могат да бъдат манипулирани и тези външни намеси да не оставят следа.

Какво следва

Освен самопроверката на СГС за липсващия протокол в съда тече и друга проверка, която беше разпоредена от ВСС заради концентрацията на дела по казуса "Пеевски - Василев" при няколко съдии (самата съдия Калинка Илиева пое делото за несъстоятелността на ТВ7, след като титулярят Ивайло Родопски се отведе от случая). Положението явно до такава степен е било нетърпимо, че през лятото съдиите от отделението са се събрали на общо събрание и са изготвили становище до председателя на съда Владимира Янева, което е подписано от повече от половината магистрати и в което се обръща внимание на факта, че е налице неравномерно натоварване, както и съмнения за спазване на принципа за случайно разпределение на делата и предпоставки за нарушаване на процесуалните права на страните.

Каквото и да се случва оттук нататък, съмненията в обективността на съда по делото за несъстоятелността на КТБ са факт и трудно могат да бъдат разсеяни. За това не носи вина избраният съдия, а ръководителите на ВСС, които години наред отказват да припознаят проблема и да вземат адекватни мерки за решаването му. А това е гаранция, че подобни сюжети ще се повтарят.

Защото при който и да остане делото за несъстоятелността на КТБ, то със сигурност ще бъде спряно заради жалбата, която всеки момент се очаква да бъде подадена срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката. По този казус ще трябва да са произнесе друг съд, станал символ на манипулациите при избора на съдия и формирането на съдебни състави – Върховния административен съд.