От 1 януари ще се приемат само електронни болнични

Издадените на хартиени бланки няма да важат

   ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
   ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

От началото на следващата година лекарите ще подават по електронен път болничните листове в Националния осигурителен институт (НОИ), а издадените след 31 декември болнични на хартиени бланки няма да важат. Това съобщиха във вторник от НОИ. Причината за промяната е това, че от 1 януари 2015 г. ще заработи електронният регистър на болничните листове.

От 1 декември тази година регистрираните в НОИ лечебни заведения могат да получават уникални номера на болнични листове от местните поделения на института или онлайн чрез уеб приложение. От същия ден лекарите и лечебните заведения следва да се регистрират като потребители на уеб услугите, предоставяни от НОИ, което ще улесни обмена на данни между тях и системата на електронния регистър.

Регистрацията се извършва чрез уеб приложение, достъпно през сайта на института. За целта лекарите, лечебните заведения и индивидуалните практики трябва да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

От НОИ напомнят, че получаването на уникални номера на болнични листове и тяхното предоставяне на лекарите е задължение на ръководителите на лечебните заведения.

Лечебните заведения, които не са регистрирани в НОИ, от 1 декември трябва да подават заявление по образец (заедно с регистрацията на лечебното заведение) за получаване на уникални номера на болнични листове в териториалното поделение на НОИ по седалището си.

За издаване на болнични листове след 1 януари 2015 г. задължително следва да се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на определени изисквания, публикувани на интернет страницата на института. Те са предназначени за разработчиците на софтуер, използван от органите на медицинската експертиза и лечебните заведения.