Превземането на фирми през Софийския градски съд вбеси Париж

Съдия Румяна Ченалова

Превземането на фирми през Софийския градски съд вбеси Париж

Съдия Румяна Ченалова помогна за конфискация на български дружества на френски инвеститор

38225 прочитания

Съдия Румяна Ченалова

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Нито един чужд, а и български, инвеститор не може да се чувства сигурен в България. Това е посланието, което френският посланик в България Ксавие Лапер дьо Кабан изпрати тази седмица. Поводът за гнева му - опитът българските клонове на френско дружество да бъдат отнети с помощта от Софийския градски съд. Казусът "Белведере", за който ще ви разкажем, е отличителен. Той събира в едно всички порочни практики, избуяли през последните години в дейността на търговското отделение на най-големия окръжен съд в България - Софийския градски съд. А именно - компрометирана система за случайно разпределение на дела, чрез която се избира скандалният съдия Румяна Ченалова, която само с няколко хода обръща закона с хастара навън и вкарва дружеството в това, което по време на френската революция се нарича гражданска смърт.

Стъпка 1: Да си избереш съдия

"Домейн Менада" и "Белведере дистрибуция" през последните няколко години действително страдат от финансови проблеми, но в момента се ползват с пълна финансова подкрепа от френската компания майка.

Проблемите за чуждестранния инвеститор с българското правосъдие започват на 15 октомври, когато пловдивската фирма "Тайм арх" подава молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу "Белведере дистрибуция" и "Домейн Менада". Претендира да й бъде изплатена сумата от 114 хил. лв., които "Домейн Менада" й дължи по договор за поддръжка на билбордове.

В дългата малко повече от страница молба до съда се казва: "Първото дружество прикрива дейността на второто, което не може да съществува самостоятелно като финансово автономно поради това, че е изцяло зависимо от първото. Считам, че е налице системно затруднение в плащанията, което не е изолиран случай, с настоящото неплащане."

На молбата е поставен входящ номер, който не отговаря на поредността. Въпреки че датата се поставя с мокър печат, тя видимо е "подсилена" с химикал. В 11:30:56 - според протокола на сървъра на ВСС, зам.-председателката на съда Богдана Желявска определя за съдия по делото колежката си Румяна Ченалова. Това става близо два часа след като зам.-ръководителката е приключила разпределенията на дела за деня. Въпреки че според закона делата се разпределят по реда на постъпването им, на следващия ден ще бъдат разпределени преписки, които са постъпили много преди делото срещу "Белведере".

Няколко седмици след това също така "случайният" избор на съдия по казуса "КТБ" щеше да стане причина за проверка, при която IT експерти установиха нарушения в процедурата, както и пропуски в софтуера за разпределение на делата.

Стъпка 2: Бързо и безкомпромисно, с любимия синдик

Румяна Ченалова получава делото и по-малко от 24 часа след това, без да поиска каквато и да било парична гаранция от "Тайм арх", запорира банковите сметки и на двете дружества и назначава за техен синдик Панайот Велков.

Скоба - въпреки че е синдик едва от март тази година и дори в момента е записан на обучение по специалността, 38-годишният бургаски юрист е сред любимците на съдия Ченалова. През лятото тя го определя за синдик на ТВ7 и Нюз7, а малко след това Велков нахълта с бодигардове от охранителната фирма "Делта гард" в офисите на телевизията. Панайот Велков е пълномощник по една от първите схеми с несъстоятелност със задна дата, която се разследва от прокуратурата. От "Белведере диструбиция" и "Домейн Менада" твърдят, че от момента на назначаването му синдикът грубо нарушава задълженията си, като забавя неоснователно одобрението си по искания за сключване на нови договори, по искания за плащания (включително на трудови възнаграждения и осигуровки, плащания към контрагенти и др.) и отказва да приема всякакви писмени уведомления. Комуникацията със синдика на практика е едностранна.

За охраната на имуществото на "Белведере" Велков сключва договор отново с фирмата "Делта гард", която хора от сектора за сигурност свързват с депутата от ДПС Делян Пеевски. Месечното й възнаграждение е 30 хил. евро (а твърдените задължения са за малко над 100 хил. лв.).

Стъпка 3: Къде без посредника?

Две седмици след образуването му по делото "Белведере" е подадена още една молба. Тя е от троянската фирма "Агротекнолоджи", която също иска да бъде конституирана като кредитор. Дружеството е собственост на 28-годишния Младен Мондешки. Той е брат на старозагорския адвокат Момчил Мондешки, осъждан преди години за документно престъпление, а през последните две години чест гост на служебните коридори в градския съд и кабинетите на ръководството. В адвокатските среди в София той е припознаван като "вратата" към търговското отделение на СГС (през седмицата членът на ВСС Калин Калпакчиев подаде сигнал до Етичната комисия на съвета именно заради присъствието на Мондешки в съда и съмнителните обстоятелства по делата, по които той е страна).

Какво иска троянското дружество от "Белведере" адвокатите на фирмата не можаха да отговорят, защото нямат достъп до делото и не са уведомявани за молбата му, което според тях е нарушение на закона.

От СГС също не отговориха на въпросите на "Капитал" за ролята на фирмата  в производството. За пореден път от съда не отговориха и защо Мондешки има достъп до служебните коридори на градския съд.

От документите по дело, висящо пред Върховния административен съд (ВАС), става ясно, че през 2013 г. на "Агротекнолоджи" е била отказана регистрация по ДДС. От отказа на НАП става ясно, че фирмата на Мондешки твърди, че е имала договор за реклама с "Белведере" миналото лято, по който е получила 47 хил. лв. Данъчните обаче приемат, че дружеството не е представило никакви доказателства, че реално е изпълнило поръчката.

На мобилните телефони, които са посочени за връзка с адвокат Момчил Мондешки, не отговаряше никой, с изключение на един. На него, след като репортерът се представи и обясни за какво го търси, отговори мъжки глас, който изсипа обиди и заплахи.

Стъпка 4: Наглост до дупка

Двете дружества обжалват наложените им от съдия Ченалова обезпечителни мерки. Според закона тя трябва веднага да изпрати жалбите им до "Тайм арх", които да изразят становище, а когато тази кореспонденция се върне в съда, цялото дело да бъде изпратено до по-горната инстанция.

След като в продължение на седмица съдия Ченалова не предприема каквито и да било действия (в контраст на бързината, с която се произнася в началото на делото), адвокатите подават жалба за бавност. Непосредствено след като тя е депозирана в градския съд, съдия Ченалова разпорежда жалбите срещу наложените обезпечения да бъдат изпратени на "Тайм арх", т.е. да бъдат администрирани.

Разпореждането на съдия Ченалова е с дата, която предшества жалбите за бавност. Това поражда основателни съмнения, че актът й е антидатиран, доколкото преди това подобно разпореждане адвокатите не са виждали в системата на съда.

Вместо да попита "Белведере" и "Домейн Менада" дали още поддържат жалбите си за бавност (както изисква законът), тя изпраща с тях делото в Апелативния съд, което води до ново забавяне. И печелене на време от "Тайм арх".

Граждански съдии, с които "Капитал" разговаря, коментираха, че става дума за очевидна подигравка с една от страните и грубо погазване на Гражданско-процесуалния кодекс, според който, когато съдът извърши незабавно действията и съобщи това на страната, молбата за определяне на срок при бавност се смята за оттеглена.

"Спечеленото" време се използва активно от синдика Панайот Велков. На 11 ноември "Белведере дистрибуция" и "Домейн Менада" подават молба за прекратяване на производството по несъстоятелност на основание, че претендираните вземания са платени. Шест дни по-късно временният синдик подава доклад до съда с твърдения, че двете компании извършват действия, увреждащи интересите на кредиторите. В докладите му е посочено, че въпреки указанията му и забраната да извършват нови сделки без съгласието му (съгласие, което той по твърдение на двете компании неоснователно забавя), ръководството се е разпоредило със суми в общ размер от над 200 хил. лв. и е изтеглило от сметките на двете компании 70 хил. лв. в брой.

Панайот Велков иска особено тежка обезпечителна мярка - лишаване на "Белведере дистрибуция" и "Домейн Менада" от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото си.

На 28 ноември съдия Ченалова въз основа на докладите на Панайот Велков, който не е страна по делото, постановява определение, което е публикувано незабавно в Търговския регистър, с което лишава двете компании от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото си и дава това право на синдика. Отново не е поискана каквато и да било гаранция.

Дългогодишен юрист и специалист в сферата на несъстоятелността окачестви определението на съдия Ченалова като "развращаващо съда със своята самонадеяност": "Съдът използва механизма на обезпечителната мярка "синдик", за да се определя икономическата политика на длъжника - т.е. на кого да плаща и на кого не, и най-вече за да плати на кредитора, инициирал производството, или откровено да съсипе бизнеса на длъжника."

Всъщност целият казус представлява серия от отклонения - от обичайното, т.е. общата практика; от законното (жалбата за бавност цели да забърза, а не да забави), от собствения (на Ченалова) начин на работа, защото в произнасянията на съда по това дело се вижда двоен стандарт - винаги бърз, когато е по молба на молителя, и винаги бавен, когато е от похитеното дружество. И не на последно място - наложените мерки - временният синдик и отстраняването на управляващите органи от управлението са пределно крайни и по принцип се предприемат, когато насреща има груби нарушения и престъпления срещу кредиторите. Извън юридическия ъгъл има и пряка икономическа опасност - синдик, който няма как да познава бизнеса, ще се разпорежда с него месеци. Въпреки че от градския съд не отговориха на въпросите на "Капитал", тяхно становище беше публикувано от bTV в петък сутринта. В него съдът защитава съдия Ченалова и очевидно взима страна в търговския спор. "Към момента е сезирана прокуратурата за констатирани от синдика действия, целящи разпиляване на имуществото. Установени са и нови тежки умишлени действия по източване на имущество, за които предстои изготвянето на сигнал до прокуратурата", се казва в становището на съда.

Стъпка 5: Франция озадачена

Николаос Смирноф, мениджър на бизнеса на Belvedere в България, е категоричен, че срещу тях е оказан незаконен натиск и недопустима намеса в стопанската им дейност. "Изправени сме пред почти непроходими пречки в опитите си да защитим своите права и интереси пред компетентните органи в България и на практика ни се отказва справедлив и равен достъп до правосъдие", казва той.

По думите му компанията търпи значителни имуществени и неимуществени вреди, точното количество на които не може да бъде още пресметнато. От една страна, е блокирането на бизнеса на двете компании, а от друга - липсата на контрол върху него. "Ние сме част от групата на Belvedere, която е публична компания. Не знаем дали в този смисъл тези проблеми няма да се отразят негативно и на компанията майка", казва той. Френското дружество е сред най-големите инвеститори на винения пазар в България. Според Смирноф  действията на местните български институции освен всичко друго представляват и нарушение на двустранния договор за инвестиции между България и Франция.

Казусът Belvedere предизвиква вълна от сигнали. До ДАНС, която разследва корупцията по висшите етажи на властта, прокуратурата, Инспектората към ВСС, правосъдното министерство, което отговаря за синдиците. От последната институция отговориха, че ще бъде разпоредена проверка на дейността на Панайот Велков като синдик. През седмицата според източници на "Капитал" служители на ДАНС са снемали обяснения от деловодители в търговското отделение на съда във връзка с делата на съдия Ченалова.

През седмицата от Европейската комисия съобщиха, че чакат обяснение от ВСС за случайното разпределение на дела в градския съд, но въпросът не стана тема на заседaнието на съвета в четвъртък.

Всички опити да се свържем с "Тайм арх" удариха на камък, а синдикът Панайот Велков отказа коментар.

Доколко от проверките ще излезе нещо не е ясно, защото действията на съдия Ченалова по делото "Белведере" се случват по време на... висяща проверка на инспектората в търговското отделение на съда, провокирани именно заради дела на съдия Ченалова.

Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан сигнализира също институциите, които имат отношение. Писма са изпратени и до колегите му от ЕС.  "Капитал" научи, че казусът е стигнал до знанието на "най-високо държавно ниво" в Париж.

"Френските инвеститори имат нужда от юридическа сигурност, а това означава надеждна правосъдна система. Именно заради подобно поведение не е възможно механизмът за сътрудничество и проверка да бъде премахнат", коментира пред "Капитал" френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан. И ако заради международния интерес казусът "Белведере" вероятно ще приключи по реда на "да не се изложим пред чужденците", то, ако причините за зависимото правосъдие останат, гилотината Софийски градски съд ще продължи да виси заплашително над всеки, който е имал неблагоразумието да прави бизнес в България.

 

Хронологията

На 15.10.2014 г. дружеството "Тайм Арх" ЕООД  подава молба за откриване производство по несъстоятелност срещу "Белведере Дистрибуция" ЕООД и "Домейн Менада" ЕООД. На 15.10.2014 г. е образувано производство по т.д. 6907/2014 г. на Софийски градски съд, VI-8 с-в на СГС. Молителят твърди, че е кредитор единствено на Домейн Менада, поради което няма правно основание да се образува производство срещу Белведере Дистрибуция.

На 16.10.2014 г. съдия Румяна Ченалова постановява Определение № 9502, с което допуска обезпечителни мерки на основание чл. 629а от Търговския закон ("ТЗ") - временен синдик и запор на банковите сметки до размера на сумата от 114 364,80 лв. по отношение и на двете дружества - Белведере Дистрибуция и Домейн Менада.

От момента на назначаването му до настоящия момент синдикът отказва да приема исканията на двете дружества за одобрение сключването на нови договори и за одобрение на плащания (включително плащания на трудови възнаграждения, плащания към контрагенти и др.), забавя неоснователно одобрението на такива договори и плащания, отказва да приема всякакви писмени уведомления. Посочените действия на временния синдик са изцяло неоснователни и представляват грубо нарушение на задълженията му като временен синдик. Белведере Дистрибуция и Домейн Менада са подали сигнал относно неправомерните действия на синдика до Инспектората при Министерство на правосъдието.

На 28.10.2014 г. Белведере Дистрибуция и Домейн Менада подават частни жалби срещу Определение № 9502 за налагането на обезпечителните мерки – временен синдик и запор на банкови сметки.

Тъй като до дата 06.11.2014 г. дружествата не установяват да има произнасяне на съда за изпращане на преписи от частните жалби до молителя, на същия ден Белведере Дистрибуция и Домейн Менада депозират молби по чл. 255 от Гражданския процесуален кодекс за определяне на срок при бавност.

Непосредствено след като молбите за бавност са депозирани в регистратурата на СГС, съдията се произнася по изпращането на преписи на частните жалби до молителя. Това разпореждане е с дата 03.11.2014 г., което предвид обстоятелствата поражда основателни съмнения, че е антидатирано.  Вместо да уведоми молителите за извършването на това процесуално действие и да им укаже да заявят дали поддържат молбите си за определяне срок при бавност, на 13.11.2014 г. съдия Ченалова разпорежда изпращането на делото в САС за произнасяне по молбите за бавност, което е в нарушение на чл. 256 от ГПК и води до ново излишно забавяне. На 25.11.2014 г. Софийски апелативен съд се произнася по молбите за бавност, като прекратява производството по тези молби, тъй като исканото процесуално действие е извършено.

На 11.11.2014 г. Белведере Дистрибуция и Домейн Менада подават молба за прекратяване на производството по т.д. 6907/2014 г. на основание, че са платили претендираните от молителя вземания.

На 17.11.14 г. временният синдик подава доклад до съда с твърдения, че длъжникът извършва действия, увреждащи интересите на кредиторите. В доклада се съдържа искане за налагане на мерките по чл. 635, ал. 2 от ТЗ – лишаване на Белведере Дистрибуция и Домейн Менада от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото си, което е недопустима обезпечителна мярка.

На 28.11.2014 г. съдия Ченалова постановява определение, което е публикувано незабавно в Търговския регистър, с което определение лишава Белведере Дистрибуция и Домейн Менада от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото си и дава това право на временния синдик – Панайот Велков.

Нито един чужд, а и български, инвеститор не може да се чувства сигурен в България. Това е посланието, което френският посланик в България Ксавие Лапер дьо Кабан изпрати тази седмица. Поводът за гнева му - опитът българските клонове на френско дружество да бъдат отнети с помощта от Софийския градски съд. Казусът "Белведере", за който ще ви разкажем, е отличителен. Той събира в едно всички порочни практики, избуяли през последните години в дейността на търговското отделение на най-големия окръжен съд в България - Софийския градски съд. А именно - компрометирана система за случайно разпределение на дела, чрез която се избира скандалният съдия Румяна Ченалова, която само с няколко хода обръща закона с хастара навън и вкарва дружеството в това, което по време на френската революция се нарича гражданска смърт.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


110 коментара
 • 1
  pzashev avatar :-|
  pzashev

  Както вече нееднократно съм казвал без нормална съдебна система играта няма правила. Бе правила мизерия у усещане за безнадеждност!
  И погнуса!

 • 2
  black_recluse avatar :-|
  black_recluse

  Това, което се е случило, го няма никъде по целия свят. Можем да пледираме за уникалност...

 • 3
  gorgozil avatar :-P
  Gorgozil

  И сега при явни нарушения няма ли начин Румяна Ченалова да бъде отстранена от служба до завършване на разследването по неините афери?

  А пряката и началничка няма ли да бъде разследвана?

  А не е ли редно и Панайот Велков да бъде изритан от фирмите, които умишлено фалира в ролята си на синдик?

  ... защо ли питам за делата в шуреобаджанашката ни съдебна система ...

 • 4
  gorgozil avatar :-P
  Gorgozil

  Явно Румяна Ченалова и Панайот Велков са на линия, защото всеки коментар има по два минуса ударени :)

 • 7
  ivanko77 avatar :-?
  ivanko77
  • -256
  • +14

  А дали не става дума за страх да не излезе, че фирмите са в несъстоятелност от много време и е трябвало да се обяви това, защото показателите на дистрибутора за 2012, някак си навяват на тези мисли. Има си дело и то си върви, а през това време може да се следи от много страни и ще се разбере кой е прав след излизането на доклада на експертите.

 • 8
  today avatar :-|
  today

  Заради тия престъпници в съдебната власт сме на последно място в ЕС по всякакви показатели.

 • 9
  info111 avatar :-|
  info111

  Най-почтително си позволявам да припомня на френския посланик и случаят Борилски, ЗА ДА ПРЕОСМИСЛИ ДЪЛБОКО ПОГРЕШНАТА СИ И ЗАБЛУЖДАВАЩА ТЕЗА, КОЯТО И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - ПРЕМИНАЛИ В КРЪГОВА ЗАЩИТА СРЕЩУ НАРОДА СИ, СА ПРИНУДЕНИ СЕГА ДА ЗАЩИТАВАТ - ЗА ЕДИНИЧНИ "ГНИЛИ ЯБЪЛКИ", А НЕ ЗА ЦЯЛАТА ДЕСТРУКТИВНА, ПРОВАЛЕНА, ПРОГНИЛА, КОРУМПИРАНА,ЗАВИСИМА, ПАГУБНА И ЖАЛКА, ПРОВАЛЯЩА БЪЛГАРИЯ МАФИОТИЗИРАНА СЪДЕБНА СИСТЕМА:

  http://www.capital.bg/morski/2009/04/17/706906_sluchaiat_borilski/

 • 10
  m17 avatar :-P
  m17

  До коментар [#5] от "kotrag":

  Ама не е като да няма основание а ?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход