Трябва реална конкуренция между НОИ и частните пенсионни фондове

Димитър Танев, "Движение България на гражданите"

"Трябва да се реши проблемът с ранното пенсиониране, както и с инвалидните пенсии", смята Димитър Танев, депутат от Реформаторския блок
"Трябва да се реши проблемът с ранното пенсиониране, както и с инвалидните пенсии", смята Димитър Танев, депутат от Реформаторския блок    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
"Трябва да се реши проблемът с ранното пенсиониране, както и с инвалидните пенсии", смята Димитър Танев, депутат от Реформаторския блок
"Трябва да се реши проблемът с ранното пенсиониране, както и с инвалидните пенсии", смята Димитър Танев, депутат от Реформаторския блок    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
Димитър Танев е сред учредителите на "Движение България на гражданите" (ДБГ), част от Реформаторския блок. По-голямата част от трудовия си стаж е прекарал в Министерството на образованието и науката. Там е заемал длъжността началник-отдел, директор на дирекция "Финанси", а от 2005 до 2009 г. е главен секретар. Ръководил е екипите за финансовата реформа в областта на образованието – промяна на модела на финансиране на висшите училища през 2001 г. известен като "парите следват студента", и промяна на финансиране на средното образование чрез въвеждане на делегираните бюджети.Зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси и член на социалната комисия към 43-тото Народно събрание.

"Движение България на гражданите" подготвя законодателни промени, свързани с пенсионната система. Какво включват те?

- На този етап обсъждането е в групата на ДБГ, тъй като парламентарната група на Реформаторския блок все още е във ваканция. Тази седмица ще се съберем и нашите идеи ще бъдат представени в група. Целта ни е да бъде създадена реална конкуренция между Националния осигурителен институт (НОИ) и фондовете, както и да се запазят партидите на хората независимо какъв избор на осигуряване направят. Приетите промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) на практика не са реален избор и не предлагат реална конкуренция. Това е и причината да събудят толкова противоречия. Има възможност да прехвърлиш партиди от фондовете към НОИ, но не може в обратната посока. Това не е избор. Освен това имаме преминаване от спестовен модел и отделни партиди към разходопокривен модел, модел на харчене.

Тоест вие предлагате да се създаде капиталов стълб вътре в НОИ?

- Да. Това е идеята. Имаме уверението на финансовия министър Владислав Горанов, че промяната няма фискални цели. Тоест той не разчита на тези пари, за да увеличава пенсиите или да покрива разходи. Тези пари евентуално биха отишли в Сребърния фонд. Но дори да бъде създаден отделен фонд, важното е да бъде гарантирано, че тези пари няма да бъдат изхарчени.

Ще бъдат ли управлявани активно тези пари?

- Би трябвало.

Това означава, че държавният фонд ще работи по правилата на частните пенсионни фондове?

- Точно така. НОИ на практика и сега е пенсионен фонд. Въпросът е, че неговият модел не е капиталов, а разходопокривен. Каквото събере, го изразходва веднага за плащане на пeнсии. Нашето предложение е всички да работят по едни и същи правила. Това са правилата, по които работят частните фондове, за да има реална конкуренция. Нека НОИ да започне да инвестира, да рекламира, да показва добри резултати от инвестициите и така да привлича хората.

С приетите промени НОИ е с привилегии пред останалите фондове. Ако до една година осигуреният не избере къде да внася 5-те процента, те ще отидат в държавното осигуряване. Нашата идея е, ако не е направен избор в рамките на този срок, да се използва принципът на случайното разпределение, който се използва и в момента за първоначален избор на частен фонд. По този начин ще има реална конкуренция между всички пенсионни дружества на пазара, независимо дали са частни или държавни.

Но това означава необходимост от специалисти в тази област. НОИ разполага ли с такива?

- НОИ е един от най-големите работодатели в България. Има толкова много хора, че аз нямам опасения от гледна точка на капацитет. Въпросът е дали моделът, който ще изградим, ще е удачен за всички.

Смятате ли, че ще получите подкрепата на коалиционните партньори за вашите предложения?

- Другата седмица предложението ще бъде представено на групата, но и сега има индикации, че то се подкрепя. Тепърва започва дебатът и не мога да кажа дали ще получим подкрепа от ГЕРБ. Но смятаме, че трябва да се наложи темпо отсега, а не да сме изненадани на 31 март.

Очаквате ли тези промени да влязат в сила до края на март, какъвто срок беше даден при приемането на промените в КСО?

- Искаме с нашия законопроект да започнем дебата за пенсионната реформа. В момента се работи на парче. Ние считаме, че с този законопроект започваме активно работа, защото няма как на 31 март да се появи изневиделица гениалният законопроект. Трябва през целия период от 3 месеца да сме много активни от всички парламентарни групи. Да се води дебат, за да може в края на март да има ясна концепция. Трябва да може да си представим как ще работи пенсионната система след 15 - 20 години.

Освен тези промени какво друго трябва да се направи според вас, за да имаме една истинска пенсионна реформа, а не просто промени на модела, пък били те и значителни?

- Трябва да се решат два основни проблема – с ранното пенсиониране и с инвалидните пенсии. Те имат отражение в две посоки. От една страна, се получават допълнителни средства, а от друга, създава се предпоставка за ранно пенсиониране. В момента основната част от пенсионната система се крепи на солидарния модел. Той обаче може да бъде работещ през следващите години само ако хората от идващите поколения са повече от отиващите си. За съжаление в България не се очертава такава тенденция, както и в Европа като цяло. Продължителността на живота расте, а раждаемостта е много ниска. Това означава, че след 20 години работещите, които внасят осигуровки, може да са по-малко от пенсионерите, които получават средства от НОИ. Тогава сегашният модел няма да е работещ.

Обмисляте ли да разширите дела на частните фондове и евентуално през годините вноската в тях да се увеличава?

- На този етап по-скоро искаме да се фокусираме върху това да разберем кой ще е работещият модел. Трябва да се види дали ще започнат да се натрупват реални средства в НОИ. И дали НОИ все пак ще успее да участва на този пазар на конкурентен принцип. Също така трябва да се прецени и работата на частните фондове. Да се анализира доходността им и таксите, които взимат. Чухме сериозни критики в тези посоки. Имаме нужда от време, за да се направи цялостен анализ и чак тогава да се говори евентуално за по-високи вноски към частните фондове. Така че по-сериозните промени в пенсионния модел ще се случат след този анализ и след 31 март.

Не се ли притеснявате, че ако разрешите многократни трансфери от НОИ към фондовете и обратно, в един момент системата на общественото осигуряване може да се срине?

- Има основание да считаме, че би възникнал проблем, ако няма натрупване. Ако НОИ продължи да харчи внесените пари, въпреки че са в отделни партиди, няма да може да ги възстанови при поискване. Тогава ще се наложи да се плаща от бюджета. Ако обаче НОИ има задължение да спестява тези пари, да ги инвестира както всички останали, мисля, че няма причина да се притесняваме.

Като вариант за държавен капиталов фонд беше даден Учителският пенсионен фонд. Какво мислите за тази идея?

- Това е един работещ модел, но е за един малък сектор. Принципно може да се доразвие тази теза. Има положителни елементи, но е важен принципът на спестовност. В момента там се натрупват средства за ранно пенсиониране на служителите в образованието.

Как ще се справяте със специалните ведомства и ранното пенсиониране там?

- По тази тема ни чака много сериозен дебат. Чувам, че има някаква готовност от страна на силовите министерства да се започне поне с чиновниците, които не са на терен. Но аз нямам илюзия, че ще е лесно. Не може да отнемаш привилегии и придобивки, а хората да ръкопляскат. Ние го правим не толкова за нас, а за нашите деца. Това е система, която ще работи с годините напред.

Защо правителството даде този заден ход на пенсионната реформа? Замразена беше възрастта за пенсиониране.

- Тежко е да се правят реформите. Причината е, че резултатите се появяват след много години. В същото време обаче винаги има отлив на избиратели. Има политически щети във всички случаи, а цената се плаща веднага.

Отвъд пенсионната реформа. Какви други реформи ще предложите през тази година?

- Лично аз имам амбиция да предложим промени, свързани с административната реформа. Това може да подобри много рязко бизнес средата. Със сигурност това ще даде възможност на бизнеса и на хората да използват времето си за работа, а не да тичат по ведомствата. Мисля, че много неща могат да се направят. Определено тази година един от приоритетите е административната реформа - електронното правителство и електронните услуги. Хората да не чакат по опашки, услугите да се опростят, сроковете при работа с администрацията да се съкратят. За съжаление ведомствата са задължени да предоставят много услуги по електронен път, но реално се оказва, че гражданите и бизнесът не ги получават.

Защо се получи това разминаване между ГЕРБ и Реформаторския блок по отношение на измервателните уреди при акцизните стоки?

- По отношение на акцизните складове имаме внесен законопроект в тази посока. Искаме незабавно въвеждане на ефективен контрол. С ГЕРБ нямаме разминаване за това как трябва да се направи. Имаме разминаване за това колко бързо трябва да се направи. Тяхното предложение е, че трябва да има нотификация от Европейската комисия от гледна точка на стандартизация на уредите. Това отлага въвеждането, но дава сигурност, че няма да бъде натоварен бизнесът прекомерно. На нас ни се иска тези уреди да бъдат върнати бързо, за да има контрол. Защото през 2014 г. една от причините за актуализация на бюджета е именно неизпълнението на акцизите и ДДС от внос. Ако искаме тази бомба да я няма през 2105 г., трябва да затегнем контрола. Колегите от ГЕРБ са на мнение, че не трябва да се бърза, за да не съсипваме бизнеса. Надявам се да стигнем до работещо решение.

Защо има такива разминавания във вижданията ви с вашите коалиционни партньори от ГЕРБ?

- Ние в Реформаторския блок сме свикнали да обсъждаме всичко, консултираме се петте партии по всички въпроси и накрая взимаме някакво решение. ГЕРБ тепърва трябва да изграждат коалиционна култура. Имахме различия по отношение на данък лихва, например. Ние застанахме твърдо против увеличаване на данъци и в крайна сметка беше прието ставката да остане 8%, а не 10% както те искаха. Имаше предложения отнемането на лиценза на КТБ да бъде отложено, но и там ние успяхме да наложим позицията си, че единственият ефект ще бъде още прихващания. Ние ще градим коалиционна култура в движение и се надявам все повече такива важни решения да се взимат с консенсус.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


14 коментара
 • 1
  kardinalat avatar :-P
  kardinalat

  поне е весело!

 • 2
  dobivelkov avatar :-|
  Велков

  Браво на ДБГ!!!

 • 3
  bogry avatar :-|
  BoGry

  Още като видях заглавието, си знаех, че това ще е поредната глупост на повярвал си човек, но пък въпросите на "Капитал" са толкова добронамерени, че реших да я прочета! И пак сгреших!
  Бих попитал господин Танев само едно: "А "принципът на солидарност", ъъ?" На който НОИ е единствен проводник!? Не казвам, че не е тъп! Не казвам, че не е неработещ! Не казвам, че заради този така наречен "принцип" много хора отказват да си плащат осигуровките! Не казвам, че той не се грижи много повече за препитанието на тази част от циганите, които са го превърнали в професия, отколкото за моите деца, за които трябва да доказвам нисък доход, за да получа детски, които съм предплатил двойно и четворно!
  Казвам само, че съм нормален мислещ човек и няма да търпя някакви палячовци да излизат от време на време с червените си изкуствени носове на издигната от самите тях трибуна и да ми обясняват колко съм тъп!
  Ако е така, то е, защото съм гласувал за някого от тях!

 • 4
  nessarox avatar :-|
  nessarox

  До коментар [#3] от "BoGry":

  Идеята е вноската към НОИ да се разпределя 50/50 солидарен стълб и лична партида.

 • 5
  rosiraycheva50._ avatar :-|
  Роси

  НОИ има съвсем други функции и не може да изпълнява инвесиционни програми.Що за малоумие е това.Стават излишни и втория и третия стълб,като всичките пари ще са на едно място.

 • 6
  petianp avatar :-|
  petianp

  След идеята на Горанов на опита да национализира парите в УПФ, аз лично си мислех, че от това по тъпо предложението не може да се направи! Уви, "капиталов стълб" в НОИ направо ме "разцепи" на парчета!

 • 7
  cinik avatar :-|
  cinik

  Капиталовият стълб в НОИ ще бъде вечно изкушение за нови и стари партии да го плячкосат. Ние имаме достатъчно лоши примери в тази насока. Дянков се опита да "налее ликвидност" в БФБ чрез "активно управление" на Сребърния фонд и добре че БНБ го спря, защото щяхме да му видим парите закопанни в Мостстрой, Енергони, Алма тур, ЖП инфрасрой и др. такива борсови звезди от онова време.

  Друг лош пример е ББР. Тя беше основана под привидното намерение за "финансиране на дребния и семейния бизнес, износа, високите технологии и стартиращите предприятия, които лошите банки пренебрегват или товарят с непосилни лихви". В последствие се оказа, че си работи така, както е била замислена - за подсигуряване на оборотен капитал на партийните каси при материализацията на техните поръчкови закони и решения за заменки на дюни, сеч на гори, рязане на далекороводи и ЖП линии за скрап, слънчевите паркове разбира се, банкови гаранции по нагласени държавни поръчки. Дребният бизнесмен от село се оказа заменен от офшорка в Белизе и то такава черната половина на офшорната зона Белизе, където са събрани наркотрафикът, поръчковите убийства, международните афери, политическите рушвети, шпионските операции - отделени там, за да не рушат имиджа на бялата половина на зоната. Изобщо има едно мнение, който иска да види как се плячкосва държавата, да поразпита какво финансира ББР в момента.

  На този фон Д. Танев предлага първо парите да отидат в Сребърния фонд, после да се "управляват активно" (разбирам, че целият сребърен фонд ще се управлява "активно") и ако това стане, бъдете сигурни, че рано или късно натрупаното в него ще стане разменна монета в осигуряването на "политическо-икономически баланс".

 • 8
  tiggo avatar :-|
  Тихомир Гочев

  Въпрос:
  Как и защо трябва да се конкурират 2 неща, които са част от едно друго нещо. Защото НОИ, УПФ и ДПФ са трите стълба, от които е изградена пенсионната ситема в България. Второто и третото са продължение и допълнение на първото и трите заедно трябва да осигурят някакви прилични доходи на хората. Конкуренцията винаги е свързана с влагането на някакъв ресурс, за да надделеш над другия.
  Все едно. Това ми прилича на това единия крак на трикракото столче да се конкурира с другия крак на трикракото столче... или трима съдружници да наддават един срещу друг в търг...
  Господинът демонстрира неадекватност по темата...
  Ако има / а то има/ проблеми в някои от компонентите те трябва да се решават, а не да се конкурират по между си. Ресурса е един и същ и прехвърлянето му от единия джоб в другия няма да го увеличи, нито ще доведе до по - достойни старини на хората... ако не се решат проблемите.
  До какво ще доведе конкуренцията?
  - Ще запуши течовете / ранни, нереални инвалидни и незаслужени пенсии, социални плащания от фонд пенсии и т.н./ в НОИ? НЕ!Няма! - Ще реши проблема с неплащането на осигуровки? НЕ! Няма!
  - Ще реши демографския проблем? Не, няма!
  - Ще премахне съмненията за свързани инвестиции при някои от пенсионните фондове? Не, няма!
  - Ще реши проблема с "корпоративните" фондове, при които работодателят решава къде да се осигуряват служителите му? Не, Няма! Дори е по-вероятно да го задълбочи...
  - Ще реши проблема с раздутата и неефективна администрация на НОИ? Не, няма! Вероятно ще го задълбочи!
  Конкуренцията е хубаво нещо и има своите плюсове. Само дето създаването на конкуренция между два от компонентите на пенсионната система не решава нито един от съществените и проблеми...
  По - скоро е опит за преливане на едни пари от единия джоб, в който са недосегаеми за ненаситната ламя държавни разходи и политически харчове, в другия, в които всичко е позволено! Проблемът не е толкова в законите и уредбата. Проблемът е в контрола на спазването им и целевото използване на средствата в НОИ, както и плащанията на държавата в солидарния фонд...

 • 9
  liksen avatar :-|
  liksen

  Порових се за биографията на фотографирания да разбера откъде идват безсмислените му разсъждения за невъзможни блянове - "Танев е с корени от пловдивското село Маноле, данъчен инспектор, секретар в Министерството на образованието и науката в тройната коалиция от 2005 до 2009 г., докато там министър е Даниел Вълчев и негова дясна ръка. Завършил е ВИИ "К. Маркс". През 2013 г. е кандидат от Пловдив, а през 2014 г. - избран от Ст. Загора.
  Добре, че има удобни въпроси в интервюто, за да му подскажат какво да говори, че сам не знае как да се извърти и да угоди на Бойковите. А пък уверението, че в лични разговори с Горанов се разбрали да не използва парите, които по закон ще отидат в НОИ, са показателни за липсата на съзнание за законност и кръчмарски манталитет

 • 10
  antipa avatar :-|
  D-r D

  До коментар [#3] от "BoGry":

  До коментар [#8] от "Тихомир Гочев":

  Този мен нещо замазва.
  След бурната реакция на РБ преди гласуването на ЗБДОО и след като се видя, че ГЕРБ, подпрян от ДПС си прокара намеренията, движението на г-жа Кунева започна да го усуква.

  Не ми е ясно - и моля някой да ми обясни - как НОИ от солидарен модел в рамките на дни ще премине към някакъв хибрид: хем солидарният остава, хем ще му добавим и капиталов?
  Не ми е ясно какво би донесла тая врътка на НОИ, в чиито бюджет и за 2015 г е заложен почти 50% дефицит?

  Ако притеснението е, че УПФ след десетина години, когато ще започне изплащането на първите пенсионери на втората им пенсия, ще ги изправят пред същия потрес както пред 2 г ППФ миньорите с по 20-30 лв, нека някой разбирач да го каже отсега и ония - избраните, да вземат да умуват по въпроса.
  Ако драмата е във функционирането на УПФ, все има време да се поправи.
  Но омесването на модели, методики и принципи, както и закрепостяването на живи хора към каквото и да било е подход от едно обявено за отминало време. Ама явно не е ...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход