Задъненият тунел на "Струма"

Битката между еколозите и строителите засяга не само "Струма", но и цялата програма "Транспорт", за която магистралата е най-важният проект. Залогът е голям, а време няма.

Задъненият тунел на "Струма"

Основният проект в новата програма "Транспорт" е във все по-явна безизходица

Радостина Маркова
20790 прочитания

Битката между еколозите и строителите засяга не само "Струма", но и цялата програма "Транспорт", за която магистралата е най-важният проект. Залогът е голям, а време няма.

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Помните ли, че идеята на магистралата до Гърция беше да е готова за олимпиадата през 2004 г.? Истината е, че дори съседната държава да беше домакин на игрите през 2020 г., едва ли и тогава щяхме да пътуваме дотам по завършена магистрала. Причината този път не е липса на пари, дори напротив. Магистрала "Струма" е единственият проект, за който със сигурност ще има финансиране по новата програма "Транспорт" (2014 - 2020).

Проблемът от години е един - Кресненското дефиле и по-специално начинът, по който да бъде преминато. На хартия той отдавна е избран - с 15-километров тунел на запад, през Малешевската планина. Заради високата цена на това решение обаче дискусиите между строители, еколози и институции не спират. А натоварената с реализацията на магистралата Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) вече проучва алтернатива - дублиране с ново платно на сегашния двулентов път през дефилето.

Доскоро този вариант беше отхвърлен, но сега на него се гледа много сериозно. За това говори и фактът, че от НКСИП вече обявиха обществена поръчка за подготовка на ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда) за трасето през дефилето и са информирали за работата по него Европейската комисия. За да го реализира обаче, държавната компания ще трябва да получи и подкрепата на екологичните организации, които за момента блокират алтернативното трасе, тъй като минава през защитени зони.

Изходът от този казус засяга не само "Струма", но и цялата програма "Транспорт", за която магистралата към гръцката граница е най-важният проект. Залогът е голям, а време няма. Ако проектирането и строителството не започнат скоро, "Струма" вероятно няма да бъде завършена през този програмен период, а в най-лошия вариант това може да значи загуба на всички европейски пари за магистралата - близо 500 млн. евро само до момента.

Екологията ни е скъпа

Според решението по ОВОС от 2008 г. тунелът е единствено възможно решение от екологична гледна точка – дефилето е защитена зона по "Натура 2000" и място на природен резерват "Тисата". Основните проблеми на тунелното преминаване през Кресненското дефиле обаче са високата цена, продължителното строителство и ниската икономическа ефективност. Освен това геоложкото проучване е показало наличието на много разломи, които при по-силно земетресение може да нарушат тръбите на тунела и да го направят неизползваем.

Според експерти от държавната компания прогнозната стойност на 15-километровото съоръжение е 470 млн. евро. Още 280 млн. евро ще струват пътните отсечки преди и след него, за които вече текат тръжни процедури, както и малкият тунел при село Железница (виж таблицата). Така цената на лот 3 от "Струма" (участъка Благоевград - Сандански) достига 750 млн. евро и на практика надхвърля целия бюджет за пътища по програма "Транспорт" за новия програмен период.

От НКСИП посочват, че високата цена на тунела при Кресна намалява икономическата ефективност на цялата магистрала. Изпълнителният директор на държавната компания Асен Антов цитира данни от анализа ползи - разходи за "Струма", използван за обосновката на проекта през предния програмен период. Според тях вътрешната норма на възвращаемост на магистралата без лот 3 е 27%, а съотношението ползи - разходи е 5.86, т.е. икономическите ползи от строителството са близо шест пъти повече от разходите за него. Ако се добави лот 3 с тунела през Кресненското дефиле обаче, картината рязко се променя: вътрешната възвращаемост пада до санитарния минимум от 8%, а съотношението ползи - разходи - до 1.39. Според Антов подобни показатели правят трудно защитимо финансирането на "Струма" с пари от ЕС, тъй като ползите от магистралата стават пренебрежимо малки на фона на високите разходи за нея.

По думите му тунелът става икономически невъзможен и поради очакваното значително понижаване (с около 40%) на икономическата цена на времето при оценката на инфраструктурни проекти, т.е. изискването за повече спестено време. 15-километровото съоръжение не издържа на икономически анализ, защото минава успоредно на пътя през дефилето и не пести километри. Скоростта на движение в него също не е много по-висока – 80 км/час при средно 70 км/час по съществуващия път.

Тези данни подкрепят тезата, че тунелът през дефилето е икономически неефективен. Затова от държавната проектна компания търсят алтернатива, която определят като "подобряване на трасето" на магистралата. По думите на Асен Антов, за да е приемлив този вариант, той трябва да е компромис между технически, екологични и икономически критерии и да се окаже по-приемливо решение.

Коалицията срещу тунела

Алтернативата, която НКСИП предлага, е разширение с ново платно на сегашния път Е79 през Кресненското дефиле. Предвижда се в този участък магистрала "Струма" да премине в четирилентово шосе, чиито две платна се движат успоредно, а на места се разделят в зависимост от терена (виж картата).

Според проектната компания вариантът е нов и не стъпва на вече проучваните трасета при подготовката на ОВОС-а на магистралата. Това е ключово, защото при екологичния доклад от 2008 г., всички алтернативи на тунелното преминаване през дефилето бяха отхвърлени, макар и някои от тях да бяха икономически по-изгодни.

Сега от НКСИП се надяват новото предложение да се окаже приемливо и от екологична гледна точка, доколкото предвижда минимална намеса – ще се строи само платно към сегашния път, а не нова магистрала.

В икономически, а и в политически план предимствата му пред дългия тунел са безспорни. При дублиране на трасето през Кресненското дефиле цената на строителството пада наполовина – прогнозната стойност на новото платно е 250 млн. евро. Спестените пари пък ще бъдат насочени към резервните проекти по програма "Транспорт" - магистрала "Хемус" и тунелът под Шипка. С тяхното строителство управляващите от ГЕРБ печелят дивидент - продължаването на "Хемус" беше едно от важните предизборни обещания.

Замяната на 15-километровия тунел с открито строителство през Кресненското дефиле би се приела добре и от строителния сектор. В него пътностроителните фирми са с водещи позиции и отдавна настояват решението за дългия тунел да бъде преразгледано.

Еколозите - твърдо против

Извън тези сметки обаче остават екологичните съображения, а по отношение на тях строителството на дублиращо пътно платно определено е компромис. Битката тепърва започва и обещава да не е лека - екологични организации вече обжалваха обявената от НКСИП обществена поръчка за подготовка на ОВОС за пътната алтернатива за дефилето.

Андрей Ковачев от Сдружение за дивата природа "Балкани" и Коалиция за спасяване на Кресненското дефиле припомни, че тунелният вариант е заложен в ОВОС-а от 2008 г. и в одобрената от Брюксел апликационна форма за финансирането на "Струма". "При това положение, ако някой иска да спести пари, единствената възможност е да проведе добра тръжна процедура", заяви екологът. На аргумента, че съоръжението е икономически неизгодно по новите критерии за оценка на европейски проекти, Андрей Ковачев отговори, че магистрала "Струма" в цялост е проект от предния програмен период и следва да се разглежда като заварено положение. Той смята, че тунел дълбоко под земята е най-добрият вариант и от сеизмична гледна точка - Кресненското дефиле е с висока земетръсна активност.

Позицията на Сдружение за дивата природа "Балкани" е, че при наличие на екологична оценка за цялата магистрала подготовката на нов ОВОС само за частта през Кресненското дефиле нарушава българското и европейското законодателство. От eкоорганизацията ще подадат жалба до Европейската комисия и сигнал за нарушаване на Бернската конвенция за опазване на дивата природа, по която България е страна. По нея срещу страната ни вече имаше наказателна процедура преди години заради строителството на "Струма" към Долна Диканя без приет ОВОС.  

На аргументите на еколозите от НКСИП отговориха, че при разглежданата алтернатива за трасе на магистрала "Струма", подготовката на нов ОВОС не само не е забранена, но е и задължителна, тъй като отклонението от сегашния проект засяга участък с дължина над 10 километра. "Право да предлагаме нови варианти за преминаване на дефилето категорично имаме, дори в решението по ОВОС на "Струма" от 2008 г. изрично е записано, че успоредно с проектирането на тунела следва да бъде търсен "екологодопустим, технически осъществим и икономически целесъобразен вариант", коментира Асен Антов.

С неясен край

Спорът между екология и икономическа ефективност в Кресненското дефиле изглежда с трудно предвидим край. За момента от арбитъра - Европейската комисия, дават само знак, че в неформални разговори са запознати с проучванията за алтернативно трасе през Кресненското дефиле, докато тече подготовката на тунелното строителство. От Главна дирекция "Регионално развитие" към комисията не отхвърлят подобна възможност, но предупреждават, че всяка алтернатива ще бъде оценявана от гледна точка на нейното отражение върху околната среда. "Само положително решение по ОВОС ще позволи проектът да получи европейско финансиране", коментираха от там пред "Капитал".

В същото време от българска страна се работи с амбициозни срокове. От НКСИП вече избраха компания, която да извърши екологичната оценка на алтернативното трасе през Кресненското дефиле. Очакванията са до края на 2015 г. да са готови докладът по ОВОС и техническият проект за дублиращия път, като по тях се работи успоредно с тунела. Ако те обаче се забавят или в крайна сметка остане тунелният вариант за строителство, времето за приключване на "Струма" в рамките на сегашния програмен период може да се окаже недостатъчно (по правилото N+2 всички проекти трябва да бъдат приключени и разплатени до 2022 г.).

Така за момента неяснотите и проблемите около магистрала "Струма", а и цялата програма "Транспорт" изглеждат повече от отговорите. А и времето за изчистването им става все по-оскъдно.

Помните ли, че идеята на магистралата до Гърция беше да е готова за олимпиадата през 2004 г.? Истината е, че дори съседната държава да беше домакин на игрите през 2020 г., едва ли и тогава щяхме да пътуваме дотам по завършена магистрала. Причината този път не е липса на пари, дори напротив. Магистрала "Струма" е единственият проект, за който със сигурност ще има финансиране по новата програма "Транспорт" (2014 - 2020).

Проблемът от години е един - Кресненското дефиле и по-специално начинът, по който да бъде преминато. На хартия той отдавна е избран - с 15-километров тунел на запад, през Малешевската планина. Заради високата цена на това решение обаче дискусиите между строители, еколози и институции не спират. А натоварената с реализацията на магистралата Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) вече проучва алтернатива - дублиране с ново платно на сегашния двулентов път през дефилето.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


46 коментара
 • 1
  dr_t avatar :-|
  dr_t

  Трябва всички заинтересовани страни по проекта за магистрала Струма да седна на една маса и вземат правилното решение, но възможно най-скоро.

 • 2
  wds23355772 avatar :-|
  wds23355772
  • -46
  • +143

  Т.н. еколози всъщност са платени клакьори на една фирма, която е единствената в България, която се занимава със строителство на тунели по автомагистрали. Нарича се Евроалианц. Те се надяват да направят консорциум с фирма от Аватрия и да гушнат няколко стотин милиона за един безмислен тунел. За щастие в България все още има хора с поне малко мозък и тази простотия няма да се състои.

 • 3
  cinik avatar :-|
  cinik
  • -32
  • +194

  До коментар [#2] от "wds23355772":

  Интелектуалната продукция на екоталибаните може да се види на новото кръстовище на Семинарията. Няма тротоари, защото талибаните протестирали, че навлизат в очертанията на парка и ще пречат на лишейно-мицелната растителност. Това обаче не ги спира, да протестират години наред срещу премахването на мъртвата Фердинандова околовръстна линия през гара Пионер до днешния Парадайз мол. Искаха до мола да се стига с влак с дизелов локомотив през парка, защото това било екологичен вид транспорт. В момента са се сдушили с автоталибаните, сергиите и автокъщите от "Н. Габоровски" и "Г.М. Димитров", за да протестират срещу новия трамвай до Студентски град, който щял да пречи на 2 тополи, 3 чемширови храста и на последно място, ама честна дума не това е най-важното - на 50-тина автоталибани и 2 автокъщи, ползващи булеварда като личен паркинг. А, и щял да шуми на хората. Новите трамваи на правотокови двигатели ще шумят, дизеловият локомотив с локомотивната свирка от Слатина до Хладилника няма да шуми. По-просто животно от екоталибаните са само тези, които им пускат аванта тип кръстовище без тротоари, за да им се махат по-бързо от главата. То затова и им порасна работата - почнаха вече да заработват здраво от изнудвания.

 • 4
  cinik avatar :-|
  cinik

  ПС. Добре ли разбирам, че се предлага и решение над съществуващото шосе в дефилето да бъде пуснат 2-ри етаж на естакада? Ако е така, тунелните фирми от стремеж да налапат 15 км тунел вместо 5 км, накрая ще пият по една студена вода.

 • 5
  ss avatar :-|
  SS
  • -13
  • +107

  И аз мисля , че ако се направи естакада ще е в пъти по добре , да не говорим ,че при мащабна авария в толкова дълъг тунел жертвите ще са ужасяващи !

 • 6
  troika avatar :-|
  troi

  Пише, че става дума за две платна, четири ленти, на места ще се разделят. Според мен, няма как да се избегнат множеството завои, но средната скорост ще се увеличи а и капацитетът ще се вдигне. Може би това е по-правилното решение. Доста сериозна работа се очертава, все пак там тече река.

 • 7
  gogich avatar :-|
  Гогич

  Това, което не е споменато в статията, е че апликационната форма е обща за лотове 1,2,3 и 4 и че сме поели ангажимент пред ЕК да довършим Струма през този програмен период. Ако не я довършим, има опасност да връщаме усвоените евросредства не само за лот 3, но за построения лот 1 и строящите се лотове 2 и 4.

  Твърде късно се тръгна да се търси алтернатива, при все че за тези проблеми се знаеше от поне 5-6 години, и положението е в безизходица. Просто никой не мисли в перспектива.

  Алтернатива с второ платно през дефилето ме съмнява да получи положителна екооценка, а и да получи, строителството на практика ще блокира трафика за няколко години. Обиколният път за Гърция е през Гоце Делчев, а за Сандански и Петрич да му мислят как ще се стига. Остава дългият и скъп тунел.

 • 8
  pavelan avatar :-|
  Павел Антонов

  Подробен пререзаказ на добре познатите от години аргументи на пътностроителното лоби и агентите му в администрацията. Бегло и непълно споменаване на фактите, които ги опровергават. Формално представяне на една обратна гледна точка /обилно и удобно подложена на опревержение от магистралостроителното лоби, чиято могъща власт над държавата е спомената мимоходом, едва ли не като нещо положително или поне разбираемо. Липсва опит да се потърси гледна точка на тунелостроители, български или европейски - защитата на "национално-отговорния капитал" не би следвало да е приоритет на авгорката и "Капитал". Но най-разочароваща е липсата дори на намек, че погубването на поредния уникален природен кът всъщност не е безплатно. Явно за авторката терминът "природно богатство" е куха метафора пред неутолимата стръв за бързи печалби и политически дивиденти. А не би следвало да е така.

 • 9
  gogich avatar :-|
  Гогич

  До коментар [#8] от "Павел Антонов":

  Гледната точка на тунелостроителите я има. Авторът е интервюирал Трашлиев, чиято фирма има голям опит при строителството на тунели. Общо над 100 км тунели имат построени:

  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/05/20/2303969_tunelut_prez_kresnenskoto_defile_shte_struva_nai-mnogo/

 • 10
  pavelan avatar :-|
  Павел Антонов

  Чудесно, значи можем да се надяваме някой хубав ден в отделен текст да видим и колко струват на обществото пропуснатите екосистемни ползи от съсипването на пирродата - в Кресна, и навсякъде другаде. И тогава може би тунелът няма да изглежда толкова безспорно и непоносимо скъп.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход