Регулаторът на одиторите ще проверява и заверките на пенсионните компании

Председателят на КФН твърди, че фондовете са проверявани по-стриктно от банките

Стоян Мавродиев каза, че КФН още не са поканени на специално изслушване в парламентарната бюджетна комисия, но естествено ще се отзоват.
Стоян Мавродиев каза, че КФН още не са поканени на специално изслушване в парламентарната бюджетна комисия, но естествено ще се отзоват.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Стоян Мавродиев каза, че КФН още не са поканени на специално изслушване в парламентарната бюджетна комисия, но естествено ще се отзоват.
Стоян Мавродиев каза, че КФН още не са поканени на специално изслушване в парламентарната бюджетна комисия, но естествено ще се отзоват.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Не само Комисията за финансов надзор, но и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ще се включи в институционалната атака срещу частните пенсионни фондове. На втората работна седмица на парламента на открито заседание на бюджетната комисия, което ще се излъчва на живо, КФН ще трябва да докладва за състоянието на портфейлите, доходността и управлението на дружествата, стана ясно от изказване на заместник-председателя на бюджетната комисия Диана Йорданова по радио К2.

Така КФН, която засега твърди, че пенсионните фондове се контролират по-строго от банките и всичко в тях е публично и наред, ще трябва да потвърди или отхвърли тезата на управляващите, които се съмняват в това как се управляват, къде инвестират дружествата и каква доходност имат и през миналата седмица поеха поредната кампания по сравняване на разходопокривния и капиталовия стълб на пенсионната система и очерняне на частните компании за сметка на държавния Национален осигурителен институт.

Източник на "Капитал" съобщи, че в активността ще се включи и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, която ще се самосезира и ще започне да проверява работата на одиторите на управляващите дружества на пенсионните фондове и вероятно ще има смени в самата комисия. Регулаторът на одиторите има силен мотив този път да бъде по-строг, тъй като миналата седмица не събра мнозинство да отнеме лиценза на KPMG – България, и на двама от одиторите й заради одитите на Корпоративна търговска банка от 2009 до 2013 г. (виж другия текст).

Управляващите срещу фондове 

Репликите, че част от пенсионните фондове са втори казус КТБ, източват се и затова гражданите трябва да имат право на избор да се осигуряват в НОИ, бяха част от мотивите на синдикатите да подпишат меморандума на правителството за промени в пенсионния модел и да подкрепят спорната поправка в Кодекса за социално осигуряване. От миналата седмица публично съмнения в това дали фондовете се управляват добре отправиха председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова и Красимир Велчев. Велчев заяви, че парите са по-малко от натрупаната инфлация и средствата в тях са обезценени. Така през седмицата се завъртя поредният политически дебат, който сравнява абсолютно непрофесионално НОИ и частните фондове, които трябва да дават допълваща пенсия.

"Частните фондове не са машина за губене на пари, напротив. Не бих съветвал никого къде да си държи парите, така както и законодателят не бива да го прави. Той трябва да даде рамка", коментира вицепремиерът Ивайло Калфин пред радио К2. В същото предаване председателят на КФН Стоян Мавродиев отбеляза, че пенсионните фондове се контролират всекидневно и че комисията е наясно къде са инвестирали всеки лев на осигурените.

<#text>

Контролът на КФН

"Частните фондове и НОИ са две съвсем различни системи и опитите да се правят сравнения между тях са безкрайно неправилни и неточни. В частните пенсионни фондове внасяме пари по индивидуални партиди, докато НОИ получава пари от нашите осигуровки и от държавата, за да плаща пенсиите на сегашните пенсионери. Там няма управление на сметки, индивидуални партиди и доходност", коментира Мавродиев. Той съобщи, че пенсионните фондове са проверявани по-стриктно от банките. Само през 2014 г. са извършени 7400 проверки дистанционно и на място, а в самите управляващи дружества инспекторите са били 13 пъти за месеци наред.

Мавродиев допълни, че са наложени глоби от общо 200 хил. лв. за нарушения при управлението на средства. "Искам да успокоим осигурените лица, че манипулациите за изчезнали, присвоени, изгубени средства не отговарят на истината и че парите са по партидите на хората и ние знаем къде се инвестира всеки лев от тях на всекидневна база", каза Мавродиев.

Той не отговаря в прав текст дали фондовете инвестират в свързани дружества, а дава статистика за проверките. От години двете пенсионни дружества от групата "Химимпорт" - "Съгласие" и "ЦКБ-Сила", както и близкото до "Еврохолд" - "Бъдеще", влагат голяма част от активите си в компании от орбитата на собствениците си.

За проблемите с инвестиции в свързани лица на пенсионните фондове официално се говори още от 2007 г., като тогавашният зам.-председател на КФН, отговарящ за сектора (и сега председател на НОИ) Бисер Петков признаваше за практиката, но смяташе, че е нужна законова промяна, за да й се противодейства. Мениджъри на пенсионни дружества също нееднократно са констатирали, че това е един от най-големите проблеми на втория стълб.

Противоконституционни ли са поправките

Група от 2600 граждани сезира омбудсмана за противоконституционност на промяната в Кодекса за социално осигуряване, която променя пенсионния модел и налага парите на новопостъпилите на трудовия пазар и на осигурените да отиват в НОИ. Директорите на пенсионните дружества в свое писмо поискаха от президента също да сезира Конституционния съд за промените, които ощетяват гражданите. Ето и основанията им:

- Основният мотив за промените е правото на избор на осигурените лица. В момента нормативната уредба регламентира свободата на избор на пенсионен фонд и възможността за неговата промяна като основни права на осигурените лица. Чрез внесените промени на осигурените лица се предлага избор между две несравними по естеството си системи на пенсионно осигуряване - разходопокривна и капиталова. Принципите и правилата, въз основа на които се осъществяват тези две системи, са коренно различни, за да може човек, който не е специалист, да направи съответния анализ и правилния избор.

- Нарушава се текстът, според който "Република България е правова държава. Тя се управлява според конституцията и законите на страната". Нарушават се принципите на правовата държава, тъй като е налице противоречие между новия член, наименуван "Избор на осигуряване", и основния принцип на задължителност на държавното обществено осигуряване и на осигуряването в универсални пенсионни фондове. Съгласно новия текст задължително остава осигуряването само във фонд "Пенсии" на ДОО, а осигуряването в универсални фондове вече е въпрос на избор на осигуреното лице, който може да се осъществи еднократно и само в рамките на една година от първоначалното възникване на основанието за осигуряване. След изтичане на този срок лицата, неизбрали да се осигуряват във фонд, започват да се осигуряват само във фонд "Пенсии".

- Ако лицето не подаде заявление за осигуряване в УПФ, осигуряването е само във фонд "Пенсии". Това на практика означава, че лицата, които не изберат да се осигуряват в УПФ, отпадат от задължително осигуряване и за другите осигурени социални рискове на ДОО като общо заболяване, майчинство, трудова злополука, професионална болест и безработица.

- Нарушава се текстът, според който всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Осигурените лица се поставят в наравноправно положение, първо, в зависимост от това в кой момент е възникнало основанието им за осигуряване. Новоосигурените лица след 31.12.2014 г. са с ограничени права, защото могат еднократно в едногодишен срок да изберат дали да се осигуряват в УПФ или във фонд "Пенсии". В случай че не упражнят правото си на избор, започват да се осигуряват само в НОИ. Веднъж попаднали във фонд "Пенсии", те не могат повече да променят осигуряването си в рамките на 5% осигурителна вноска за допълнително осигуряване. 

- Налице е неравноправие и между осигурените във фонд "Пенсии" на НОИ и осигурените в универсални фондове, тъй като при всички случаи последните ще могат да се прехвърлят във фонд "Пенсии" на НОИ без ограничение в срока, докато попаднали веднъж в НОИ лица нямат възможност да променят осигуряването си.

- С новоприетото законодателно решение фактически се ликвидира част от създадения съобразно държавните изисквания пазар, а това е несъвместимо със свободната стопанска инициатива, т.е. с пазарната свобода на гражданите и юридическите лица, която е посочена между основните начала на конституцията като фундамент на националната икономика. Премахването на задължителния елемент за осигурените лица да се осигуряват в универсални фондове променя обхвата на потенциалните клиенти и средствата, които да се управляват във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

- Еднократното право на избор (от една страна) за лицата, на които предстои да бъдат осигурени, а от друга, за вече осигурените лица, и то само от частен фонд към ДОО, но не и обратното, сериозно накърнява техни основни права, което е нарушение на конституцията.

- Всичко това противопоставя в неравностойно положение двата вида схеми - солидарна и капиталова, което е допълнително нарушение на конституцията, съгласно която законът трябва да създава и гарантира еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица.