Ведомствените бензиностанции: Държавата въведе контрол от днес за утре

Горивата трябва да се отчитат в реално време. Проблемът е, че срокът от два дни за поставянето на уреди е неизпълним

Ведомствените бензиностанции са няколко хиляди и върху тях често падат подозрения за продажба на горива без акциз и ДДС
Ведомствените бензиностанции са няколко хиляди и върху тях често падат подозрения за продажба на горива без акциз и ДДС    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Ведомствените бензиностанции са няколко хиляди и върху тях често падат подозрения за продажба на горива без акциз и ДДС
Ведомствените бензиностанции са няколко хиляди и върху тях често падат подозрения за продажба на горива без акциз и ДДС    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Транспортни компании и земеделци ще излязат на протест, ако не се удължат сроковете за изпълнение на новите законови изисквания.

Лош стил на приемане на иначе вярна мярка. Така може да се обобщи решението на държавата да контролира стриктно от началото на годината няколкото хиляди ведомствени бензиностанции. Досега те бяха освободени от задължението за традиционните бензиностанции да имат нивомери и да се отчитат онлайн към НАП. Затова и върху тях падаха основните подозрения за пласиране на контрабандно гориво без платен акциз и ДДС.

С приемането на бюджета от 24 декември задължението беше въведено и за ведомствените бензиностанции. Проблемът е, че предложението е вкарано на второ четене без предварително обявяване и влиза в сила два работни дни по-късно, т.е. моментално. За този срок няма как хилядите обекти да купят, доставят и монтират уредите. И въпреки това НАП и Агенция "Митници", подпомагани от служители на МВР, са започнали масирани проверки по обектите от миналата седмица, съобщиха от ведомствата в петък.

Действието на държавата

Влязлото в сила на 1 януари 2015 г. законово изискване е обектите, на които се извършва зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или от неподвижно прикрепени към земята резервоари, да бъдат оборудвани с нивомерни системи с връзка с НАП. Промените бяха записани в Закона за данъка върху добавената стойност през преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет.

От Министерството на финансите уточниха, че е определен срок, в който органите по приходите на НАП ще извършват първоначални проверки на данъчно задължените лица – до края на месеца. В случаите на констатирано несъответствие с изискванията на закона на данъчно задълженото лице се дава едномесечен срок за привеждане на дейността му спрямо изискванията, добавят от МФ.

При предишната кампания стана ясно, че монтирането на нивомери струва на всеки обект около 20 хил. лв. и още 1300 лв. на година за поддръжка. Конкретната разбивка показа, че уредите струват около между 4 и 5 хил. евро без ДДС, още 2-3 хил. евро пък струва доставката и монтажът им. Цените може и да са паднали, но е ясно, че най-малките обекти едва ли ще могат да си ги позволят и ще затворят. За ведомствена бензиностанция на голяма транспортна фирма обаче разходът едва ли е непосилен. Проблемът е в срока.

Несъгласиеот земеделци и транспортни фирми

Промените в закона бяха направени без публично обсъждане. С това предизвикаха огромно несъгласие от страна на транспортни фирми и земеделци, разполагащи с ведомствени бензиностанции. Липсата на време за изпълнение на изискванията на практика поставя почти всички ведомствени бензиностанции извън закона.

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати писмо до министър-председателя Бойко Борисов с настояване за незабавна отмяна на спорните според тях текстове в Закона за ДДС. Според тях промените са направени тихомълком и без обществен дебат. Те се оплакват, че е невъзможно да изпълнят изискванията в толкова кратък срок. "Монтирането на подобни устройства е допълнителна ненужна финансова и административна тежест и голяма част от земеделските производители не могат да си позволят подобни извънредни разходи", се казва в откритото писмо на НАЗ.

"Има много параметри, които трябва да бъдат взети под внимание – доколко са оправдани допълнителните разходи, които трябва да направят фермерите, доколко е осъществимо прилагането на изискванията на цялата територия на страната предвид необходимостта от наличие на интернет връзка, за да може да бъде спазен законът, и др. Според нас МЗХ трябва да изрази ясна позиция в защита на сектора", се казва в позицията на Асоциацията на земеделските производители в България.

От сектора на горивата пък изказаха тезата, че промените са направени, за да се облагодетелстват големите компании в сектора, разполагащи с вериги за продажба на едро. Или ако редица ведомствени бензиностанции, които купуват към момента на едро, бъдат закрити, това ще принуди досегашните им ползватели да започнат да купуват на дребно от веригите, където цената на горивото е с около 20-30 ст. на литър по-висока. Според представители на бизнеса става въпрос за печалба от около 200-300 млн. лв. годишно, която може да бъде реализирана от големите вериги. Изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев нееднократно е посочвал ведомствените бензиностанции като един от най големите канали за заобикаляне на закона и за контрабанда на горива.

Писмо до министъра на финансите и до шефа на НАП са изпратили и от Съюза на международните превозвачи и от Националното сдружение на българските превозвачи. По думите на Илиян Филипов, собственик на най-голямата автомобилна фирма, пловдивската ПИМК, промените ще принудят редица транспортни компании да зареждат с 25 стотинки на литър по-скъпо гориво от бензиностанциите, като той знае за поне петнадесет ведомствени обекта, посетени вече от контролните органи. Превозвачите настояват срокът за изпълнение на изискванията да бъде удължен с три месеца. По думите на Филипов, ако това не стане, земеделците и превозвачите ще се обединят и ще излязат на протест. 

Много търговци на горива също негодуват срещу законовата промяна. От "Дизелор", компания за търговия с горива, коментираха, че законът на практика приравнява ведомствените бензиностанции, които се използват за зареждане на превозни средства за собствени нужди, с бензиностанциите - търговски обекти, които продават горива на множество клиенти. Според тях собствениците на такива ведомствени бензиностанции ще трябва да избират между това да инвестират значителна сума в обекта си или да спрат да го използват и да зареждат автомобилите си от действаща бензиностанция, купувайки горивото на относително по-високи цени. Като довод се изтъква, че мярката ще утежни с допълнителни разходи хиляди стопански субекти, предимно от браншовете транспорт, земеделие и строителство. От фирмата са на мнение, че минималното технологично време за поръчка, доставка и монтаж на изискваните системи е около 30 дни.

В 12 без 2

Промяната в Закона за ДДС наистина беше направена в последния момент – на второ четене в комисията, по предложение на Менда Стоянова и група депутати и беше гласувана в пленарната зала без дебат в парламента.

Ведомствените бензиностанции бяха единствените, които не попадаха в обхвата на по-строгия контрол. По своята същност тяхната роля е да обслужват превозните средства на съответното предприятие и нямат право да продават гориво. Досега те можеха или да разполагат с нивомерна система с връзка с НАП, или да декларират получените от тях количества горива в рамките на деня. Подозренията на контролните органи са, че има ведомствени бензиностанции, които вместо да зареждат превозните средства на самото предприятие, продават горива на лица, които нямат никаква връзка с тях.

ГЕРБ планираше още в предишния си мандат да задължи и ведомствените бензиностанции да монтират нивомери в танковете си и те да имат постоянна онлайн връзка с НАП. Това ще даде възможност на данъчните да сравняват промените в наличностите и да ги съпоставят с други отчетни документи, като например пътните листове на фирмените превозни средства. Заради падането на правителството обаче мярката не беше въведена, а идеята беше изоставена от кабинета "Орешарски".

Още промени и изключения

В петък финансовото министерство публикува и проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № H-18 от 2006 г., която регламентира регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. В нея са записани и някои изключения при прилагането на по-строгия контрол върху ведомствените бензиностанции.

Така например, ако се извършва зареждане от подвижни резервоари (мобилни цистерни), трябва да има инсталирана електронна система с фискална памет (ЕСФП), но не и нивомерна система. Наредбата позволява да не се поставя фискално устройство и нивомерна система, ако специфичните технически характеристики на съоръженията за производство или отопление не позволяват да има такива. Тази невъзможност се доказва пред НАП с протокол, издаден от компетентен орган. Също така се прави изключение за зареждане на течни горива от съдове за съхранение с обща вместимост до 500 литра, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра.