Ураганът на промяната за Пирин

Подготвяният в момента нов 10-годишен план за управление ще определи бъдещето на планината, а натискът за нови ски съоръжения е изключително голям

Въпреки че планът за бъдещето на Пирин все още не е окончателно финализиран, линията начертана от властта и от по-силните лобита е по-скоро ясна - там ще се строи
Въпреки че планът за бъдещето на Пирин все още не е окончателно финализиран, линията начертана от властта и от по-силните лобита е по-скоро ясна - там ще се строи    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Въпреки че планът за бъдещето на Пирин все още не е окончателно финализиран, линията начертана от властта и от по-силните лобита е по-скоро ясна - там ще се строи
Въпреки че планът за бъдещето на Пирин все още не е окончателно финализиран, линията начертана от властта и от по-силните лобита е по-скоро ясна - там ще се строи    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Ако се удовлетворят претенциите на общините за нови ски зони, сега съществуващите под 25 километра писти в Пирин ще се увеличат поне десетократно, а дължината на лифтовете - почти петкратно.

Нови кабинкови лифтове над Банско и Добринище и почти четирикратно увеличение на зоната за строителство на ски съоръжения в Национален парк Пирин - това предвижда първоначалният вариант на новия десетгодишен план за управление на планината, изготвен от "Пролес инженеринг" ООД. Въпреки дългогодишния натиск на общините в подножието на Пирин и инвеститорите в ски и хотелски комплекси в района за нови съоръжения с аргументите за огромен туристически интерес, неусвоен потенциал и осигуряване на заетост за местното население, числата звучат стряскащо. Най-малкото защото са чувствително отклонение от сега съществуващите норми, а обосновката им се изчерпва предимно с инвеститорски намерения.

Пирин предоставя добри условия за ски спортове, но преди всичко друго е национален парк с много висока степен на защита. Планината е под закрилата на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие (доколко е адекватен контролът върху спазването им е въпрос на отделна тема), а третият най-важен документ по отношение на това какво е позволено и какво не е въпросният План за управление. Плановете са задължителни за всички национални и природни паркове, резервати и др, определят границите на отделните зони (резерват, зона за горски екосистеми, туристическа зона и т.н.) и описват режимите във всяка една от тях. Ако трябва да направим паралел с общините - плановете за управление са Общите устройствени планове на планините. Те задават всички бъдещи икономически и социални дейности в парка и имат срок на действие десет години.

Документът с отношение към бъдещото развитие на Пирин стана повод за много емоции и сблъсък на много интереси в последните дни. През 2014 г. изтече старият десетгодишен план, а написването на новия е на финалната права. От това как ще се променят режимите в планината живо се интересуват седем общини, граничещи с парка, местният бизнес, туристическият бранш, неправителственият сектор от сферата на околната среда, и не на последно място - всеки един човек, тъй като Пирин е Национален парк, т.е. на всеки един от нас.

Колко километра писти все пак

Драмата с режимите в Пирин е една и съща от десет години и се изостря в последните дни - ще има ли нови ски писти и лифтове? От една страна са общините Банско, Разлог и Добринище, които от години настояват да се позволи разширение на ски зона Банско, изграждане на ски зона Добринище, където в момента има един лифт и една писта, и изграждане на ски зона Кулиното над Разлог, където няма нито едно ски съоръжение. Ако се удовлетворят претенциите на трите общини, сега съществуващите под 25 километра писти в Пирин ще се увеличат поне десетократно, а дължината на лифтовете - почти петкратно. Част от тях пък ще се строят в резервата Баюви дупки - Джинджирица, ако се съди по проекта "Кулиното". Старият и все още актуален план е категоричен - строителството на нови и разширението на съществуващи ски писти и лифтове е забранено. Строежите освен това са позволени единствено в т.нар. зона за сгради и съоръжения с площ 219 хектара, или 0.6% от територията на парка. Тази зона вече е уплътнена от съоръженията на концесионера на ски зона Банско - "Юлен" АД, в която акционери са община Банско (8.32%) и кипърската "Маренго трейдинг" (собственост на няколко офшорни компании, свързвани с Първа инвестиционна банка и мажоритарния й акционер Цеко Минев, председател на Българската федерация по ски). Въпреки забраните в стария план при подмяната на стари лифтове и обособяването на нови писти над Банско концесионерът се разполага на 65 хектара (по данни на МОСВ) над определените му по договор около 100 хектара, като споровете имал ли е право или не продължават над пет години.

Неизяснените въпроси около концесията не пречат на инвеститора и община Банско периодично да подхващат кампания с променлив успех за изграждането на втора кабинкова линия в ски зоната до местността Шилигарника и още 20 км писти. Тя за малко да успее в началото на 2012 г., когато в дните преди да подаде оставка правителството на ГЕРБ почти успя да разреши строителството в Национален парк Пирин в т.нар. Зона за туризъм с площ 895 хектара, или 2.5% от територията на парка. В последвалия политически хаос обаче решението така и не видя бял свят, а на дневен ред дойде написването на изцяло нов план за управление. От публикуваните до момента проекти на автора на документа, избран след конкурс - "Пролес инженеринг" ООД, става ясно, че територията от парка, върху която ще е позволено ново строителство, се увеличава чувствително, а изграждането на новата кабинка до Шилигарника е изрично посочено.

Новите зони в парка

Според първоначалния план в парка се обособява Специална буферна зона с площ 1078 хектара, или 2.7% от територията на парка, която според авторите на документа съвпада със "Зона буфер" в Пирин, определена от ЮНЕСКО. Организацията изключи въпросната "Зона буфер" от обхвата на обекта на световно природно наследство именно заради разположените там ски съоръжения и негативното им отражение върху естествената среда в планината. В новата зона се разрешава строителството на писти и лифтове след процедури по оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с мрежата "Натура", изрично е записано изграждането на кабинков лифт до Шилигарника, разширение на езерото за изкуствен сняг, подмяна на лифта до "Безбог" с кабинков, атракционно влакче, надлез за ски писта "Томба" над автомобилния път до хижа "Вихрен" и др.

В новия план се увеличава и площта на Зона за туризъм, въпреки че на този етап от публикуваните документи не става ясно с колко (сега зоната е 895 ха), като в режимите за новата туристическа зона отпада забраната за строителство на "сгради, пътна инфраструктура и спортни съоръжения". От картата на "Пролес" на новото зониране, представена на обществено обсъждане в Разлог, става ясно, че зони за туризъм са обособени над Банско, Добринище, Разлог и Кресна. Обособява се и нова Зона на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения, чиято площ също не е посочена, като в нея също е позволено ново строителство. "Нищо не е решено окончателно. При последното представяне на зоните имаше недоволни. Общините искат още зони за туризъм, тези, които сме дали, не ги удовлетворяват", коментира пред "Капитал" Антоний Стефанов, управител на "Пролес инженеринг". От компанията не предоставиха графична карта на новите зони с обяснението, че представената в Разлог през декември вече не е актуална и ще бъде променена. Окончателният й вид ще стаен ясен в края на февруари. Кметът на Банско Георги Икономов (ГЕРБ) потвърди пред "Капитал", че дори и след увеличението на площта за строителство в планината, общината не е доволна. "Зоните са някакви петънца, които за нищо не стават", каза той. Икономов допълни, че е пратил писмо на изпълнителя, в което подробно са описани какви са бъдещите инвестиционни намерения на Банско, както и че общината не желае допълнителни забрани, а по-скоро отпадане на категоричните ограничения в стария план.

Кой пише плана

След измъчена процедура за открит търг по Закона за обществените поръчки изготвянето на плана за Пирин беше възложено на "Пролес инженеринг" ООД - компания със солиден опит в изработването на планове за горски територии, природни паркове, резервати и др. Първоначалният победител в поръчката беше обединение "Пирин 2014" с участници "Зелени Балкани", Българска Фондация Биоразнообразие, "Екологичен център" ЕООД и фирмите "Силва 2013", "Стерна Консулт" и "Пи Ди Ем Сървисис" ООД с ръководител Александър Бърдаров (един от сосбтвениците на "Пи Ди Ем Сървисис") и ръководител на експертния екип Тома Белев от "Зелени Балкани". Изборът бе оспорен от "Пролес" с мотивите, че един от експертите нямал необходимия 7 годишен стаж, а жалбата беше зачетена както от Комисията за защита на конкуренцията, така и от съда. Поръчката в крайна сметка отиде в "Пролес" след десетмесечно забавяне.

"Обвиненията, че сме некомпетентни, не отговарят на истината", коментира Антоний Стефанов от "Пролес". "Правили сме плановете на природни паркове "Златни пясъци", "Русенски лом", "Беласица", на поне 10 резервата, описателната част на "Централен Балкан", целия ГИС на Пирин, сега започнахме и плана за управление на Витоша", казва Стефанов. Той каза, че е подложен на постоянни нападки от конкурентите му в поръчката за Пирин и това само пречело на екипа му да работи. Всеобщо мнение е, че старият план за Пирин е крайно рестриктивен, допълва Стефанов. "Но ние не можем да взимаме предвид мнението само на едната страна. Устойчиво развитие имаме, когато трите компонента - икономически, екологически и социални функции, са в баланс. Бъдещото развитие на Пирин трябва да е едновременно природосъобразно - с опазване на ценните хабитати и видове, като елемент на Световното природно наследство, но също така да има своята икономически обвързаност и логика, и да е със социална насоченост и ако щете - поносимос. А регионът е беден, 70% от поминъка е свързан със ски зоната", казва още Стефанов. Според него негативно влияние върху природата имат не толкова незаконната сеч, бракониерството и ски туризмът, които били с ограничен обхват на въздействие, колкото безконтролната и свободна паша например, която води до замърсяване и заблатяване на високопланинските езера в Пирин. Той коментира още, че действително има отрицателни последствия в Ски зона Банско като ерозия и замърсяване на почвата от използваните препарати, но то е в ограничен мащаб и може да се овладее от подходящи възстановителни мерки.

Едно наум

На друго мнение са природозащитниците от Световен фонд за дивата природа WWF, Сдружение за дива природа"Балкани", организацията "Зелени Балкани" и гражданска инициатива "Прозрачни планини". Ски съоръженията са оказали най-голяма вреда на ландшафта в планината и върху местообитанията в съседство, казва Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа"Балкани". "Планът, предложен от "Пролес", е незаконосъобразен, той няма как да бъде приет в този вид, защото към него не са приложени всички анализи, които имат отношение към състоянието на парка, към проблемите и бъдещото му опазване. Липсват геодезически заснемания, които доказаха, че концесионерът използва по-голяма площ, правният анализ за концесията, поръчан от МОСВ, докладът на Сметната палата за лош контрол върху дейността на концесионера и др.", посочва още Ковачев. Той казва още, че в проекта за нов план няма актуални данни за туристическия поток и изграждането на нова кабинка не е обосновано по никакъв начин (в документацията все пак са цитирани данни, че през зимата туристите са между 3500-4000 души, а в пикови моменти могат да достигнат 7000; капацитетът на кабинковия лифт в момента е не повече от 2400 души на час). "Ако проблемът е легловата база, защо не се анализира фактът, че не е спазена екологичната оценка на ски зоната от 2000 г., в която се препоръчва леглата в Банско да не са повече от 7800", казва Александър Дунчев от WWF. Сега официално се твърди, че броят им е над 17 хиляди, а неофициално може и да е двойно по-голям. 'Този план отразява изцяло инвеститорския интерес, а не баланса. Балансът за нас е да не се позволяват дейности, които няма как да бъдат определени за устойчиви. Пирин не е Банско и ските не изчерпват туризма. Освен това имаме закон и трябва да го спазим - толкова е просто", казва още Андрей Ковачев.

Въпреки че планът за бъдещето на Пирин все още не е окончателно финализиран, линията начертана от властта и от по-силните лобита, е по-скоро ясна - там ще се строи. В действителност крайностите не са от полза за никой и смислените инициативи трябва да се насърчават, но настойчивият и категоричен инвеститорски натиск в случая с Пирин не изглежда да е в посока на баланса. Оттук нататък въпросът е как ще бъде овладян той и как държавата ще гарантира адекватен контрол и опазването на една уникална екосистема, която е не само от национално, но и от световно значение.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


25 коментара
 • 1
  uprsport avatar :-|
  Uprsport

  След 10 години да не стигнем до това:

  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4541302
  Майстори сме на унищожаването на природните дадености.

 • 2
  poptcheva avatar :-|
  Free person

  Както е тръгнало,ако не забранят на Цеко Минев и сие,нито Пирин,нито Рила,нито Витоша,нито Балкан ще има.
  Няма лоби,което наистина да лобира за природата!
  Има само лобисти-мафиоти,които за няколко сребърника унищожават България!

 • 3
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Ски-зоните на Пирин и на Витоша са оставени във феодално владение на Цеко Минев и офшорното му повлекло, обгрижвани от правителствата на ГЕРБ.
  Само протестите на Орлов мост попречиха Витоша да повтори съдбата на изтърбушения Пирин.

 • 4
  nikolavj avatar :-|
  Никола Йорданов

  Първият Тойода, основал Тойота, заложил/ продал семейните ценности, развил бизнес и след време ги купил пак. Ама природата няма как да я "продадеш" и после "да я купиш обратно." В един момент строежите започват да приличат на "ядене на зърното за посев." Ако мислиш ден за ден, добре - да правим писти, за да спечелят 5-10 човека по 50-100 милиона. Ако се мисли за децата и внуците ... не е добра идея планините да стават масово писти.

 • 5
  dessides avatar :-|
  VT

  туземците в банско вече го изядоха - големите хотели, предлагащи неколкодневни пакети с карти за лифтовете буквално са взели хляба на местните малки хотелчета и пр.
  но хората от добринище доста време гледат този филм от първия ред и въобще нямат намерение да променят града си по примера на банскалии както и планината под безбог. не знам какво целят внушенията на този материал, но те определено се разминаваат с реалното положение на нещата.

 • ПАВЛА

  И така ще си я караме докато не остане и едно дърво живо.

 • 7
  gll37355838 avatar :-|
  Дундурук

  Ах, като чуя тая гнусна дума "поминък" и ми се ... приповръща. На Бантустанецът му дай само лебец, той не иска професия, прогрес, кариера. Иска си да е сервитьор, камериер и компаньон. "Поминикът" на група неграмотни и некадърни селяни си струва злините към децата си, които ще сторим, ако им отровим земята, която са ни дали под наем. И данъците от офшорки и те си струват унищожаването на Световно наследство, защитено от Юнеско. И глобите даже ще платим, щом е за банския бантустанец.

  И сега сериозно: НЕМА да стане тая, дето я мислят тея. Всичко си дадохме вече на олигарсите, но геноцида на Националния парк вече си е грубо изнасилване.

 • 8
  yourstruly avatar :-|
  yourstruly

  До коментар [#7] от "Дундурук":

  Само не разбрах поминъкът какво ви вбесява. И как така селяните са виновни вместо олигарсите? Била съм в Банско и нищо подобно не съм видяла и чула от местните хора. Те мърморят СРЕЩУ хотелите. Както се изрази една баба за застроителите: "Играят си на хотели".
  Да похулиш собствения си народ ... Никому не прави чест!

 • 9
  millen76 avatar :-|
  batMilen

  В случая "поминък за местното население" е само мотив за защитаване на собствените интереси. Реално нито местни фирми ще строят писти и хотели, нито местни фирми ще са собственици на новоизградените. Т.е в крайна сметка местни ще наемат за персонал на 400-500 лв заплата и то когато са в сезон, после в неплатен отпуск до другия сезон. Е голям поминък ще е... Но дори да беше наистина голям- заслужава ли си унищожаването на природата срещу пари.... Стига с тази лакомия!!! Природата може да е доходоностна и в естественият си вид.
  Какво пречи например да се развива екотуризъм ( целогодишно) като почти всеки местен жител може да си дава стая или къщата за гости чрез airbnb да речем. Тогава приходите от туризма наистина ще отиват в местното население, а не при "инвеститора" Ц.М.

 • eon

  Не разбирам стремежа на "еко"-активистите да обърнат така нещата, че едва ли не ще унищожим природата! В този контекст, дори и с цената не не-случайни (според мен! фактически грешки е написана и сама статия (няма как с новия план за управление да бъде разрешено да се строи в резервата Баюви дупки - Джинджирица и проверете пак - няма такива планове).

  Та - за унищожението на парка и сивото бъдеще за нашите деца:

  унищожаването на Българската природа се състои в прокарване на писти върху КОЛОСАЛНИТЕ 2,7% от територията на парка - 2,7%! (някой може ли да се представи визуално колко са 2,7 % от кръг например). Което унищожение включва изсичане на гора, но забележете не върху целите планирани 2,7 %, а само там където има гора - част от пистите се планира да бъдат изградени на територии които на се залесени и никога не са били залесени - това са високопланински пасища (които в течение на хиляди години са бели пасища, но в момента наследниците на хората които са ги ползвали не могат да стъпят там - защото е парк), на които унищожението на природата ще се състои в поставянето на стълбове за лифтовете, но разбира се това не е от значение. Не е от значение също така и, че ЮНЕСКО не забранява оползотворяването на тези 2,7 % - напротив - насърчава развитието на подобни проекти. Не е от значение и цинизма на "еко"-активистите, които говорят с насмешка за хората от региона, които не виждат бъдеще за децата си (аз съм един от тях) - не заради изсичането на, пак ще кажа, КОЛОСАЛНИТЕ 2,7 % от територията на парка, а заради това, в региона няма реална алтернатива на тези проекти ("еко"-активистите може би не знаят но алтернативата само преди 20 години беше Комбинат за целулоза и хартия, бълващ серни оксиди и тровещ хората или по-добрата алтернатива - урано-добив). Да не забравяме и алтернативния поминък на хората в настоящия момент - незаконния добив на дървесина, за който никой не вади статистика какъв размер, но ако събере всички изсечени дървета на едно място, може и да минем 2,7 % от територията на парка.

  И пак ще питам (въпреки, че на екотата не им харесва и не им е приятно да им го повтарят)

  Къде бяхте, когато гореше гората и жалките прости селяни от региона с риск за живота си влизаха в нея за да ограничат пламъците?

  Къде бяхте, когато същите тези прости селяни залесяваха голите хълмове?

  Къде бяхте и все още сте, когато ежедневно гората се изсича незаконно?

  И не на последно място, къде ще бъдете, когато благодетелите ви спрат финансирането?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход