Държавата губи над 1 млрд. лв. от неплащане на данъци върху горивата

Най-голяма част от недекларираните количества са в секторите "Транспорт" и "Селско стопанство", показва анализ на финансовото министерство

До началото на тази година обектите, на които се извършва зареждане на течни горива за собствени нужди, не бяха задължени да имат нивомери и електронни системи с фискална памет.
До началото на тази година обектите, на които се извършва зареждане на течни горива за собствени нужди, не бяха задължени да имат нивомери и електронни системи с фискална памет.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
До началото на тази година обектите, на които се извършва зареждане на течни горива за собствени нужди, не бяха задължени да имат нивомери и електронни системи с фискална памет.
До началото на тази година обектите, на които се извършва зареждане на течни горива за собствени нужди, не бяха задължени да имат нивомери и електронни системи с фискална памет.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
За около 30% от потребените горива не са внесени дължимите данъци

3105

е общият брой на бензиностанциите за продажба на горива в страната

Над 30 000

са ведомствените бензиностанции

Държавата губи между 1.1 и 1.2 млрд. лв. от укриване на данъци върху доставките и продажбите на течни горива. Това показва анализ на Министерството на финансите (МФ) на промените в чл. 118 от Закона за ДДС, в сила от 1 януари 2015 г. Изследването е отговор на протестите от страна на земеделските производители и транспортния сектор срещу изискването всички ведомствени бензиностанции да са свързани с Националната агенция за приходите (НАП), а съдовете, в които съхраняват горивото си, да бъдат снабдени с нивомерни системи.

До началото на тази година обектите, на които се извършва зареждане на течни горива за собствени нужди, не бяха задължени да имат нивомери и електронни системи с фискална памет. По-лекият режим се отнасяше за обектите, които не извършват продажба на гориво, плащат по банков път и подават данни за полученото количество течни горива в НАП. Според МФ обаче "не може по безспорен начин да се установи дали от тези обекти се извършват зареждания само на собствени превозни средства, машини и съоръжения, или се извършват и нерегламентирани продажби на течни горива без платени данъци, както и дали в тях не се зарежда нелегално гориво, за което не са издадени документи".

Анализът е показал, че общият брой на бензиностанциите за продажба на горива на територията на страната е 3105 при над 30 000 обекта за зареждане на горива, т.нар. ведомствени бензиностанции. По данни на браншови организации в резултат на нелоялната конкуренция на ведомствените бензиностанции в малките населени места са закрити 700 малки бензиностанции и са освободени  от работа 2500 души.

По време на презентацията си на деветата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от "Капитал" през миналата седмица, финансовият министър Владислав Горанов заяви, че приходните администрации ще използват максимално ресурсите си в две насоки – да поощряват добрите и да наказват лошите. "Приходните администрации няма да бъдат репресивен орган за тези, които са честни към държавата. И обратното – държавата трябва да е на мястото си, да събере приходите, защото тя е създадена като форма на организация на обществото именно с тази цел – да преразпредели благата и да създаде ред", каза Горанов. Малко преди това премиерът Бойко Борисов оцени възможната допълнителна събираемост от данъци върху горивата на 1 млрд. лв. за тази година.

Основни критики

Основните критики на транспортния и земеделския сектор към новите изисквания са свързани с експресното приемане на промените в закона и с непосилната според тях цена за поставяне на измервателните уреди. Предложението за промяна в Закона за ДДС наистина беше направено в последния момент – на второ четене в бюджетна комисия чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет. На практика се оказа, че промените в закона се обнародват в Държавен вестник на 24 декември, а влизат в сила една седмица по-късно. Една седмица след Нова година Агенция "Митници" и НАП започнаха масирани проверки по ведомствените бензиностанции, което предизвика и недоволството.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) заявиха, че е невъзможно да изпълнят изискванията в толкова кратък срок, а някои земеделските производители не могат да си позволят подобни извънредни разходи. В позицията на Асоциацията на земеделските производители в България пък се посочва, че допълнителните разходи не са оправдани, а техническите изисквания – неизпълними на места. Протестно писмо изпратиха и от Съюза на международните превозвачи и от Националното сдружение на българските превозвачи. Те изразиха мнение, че промените ще принудят редица транспортни компании да зареждат с 25 ст. на литър по-скъпо гориво от бензиностанциите. Според представители на бизнеса става въпрос за печалба от около 200-300 млн. лв. годишно, която може да бъде реализирана от големите вериги.

Контратеза

Анализът на финансовото министерство е показал обаче изключително висок риск от обектите за зареждане на горива за собствени нужди да се извършват и нерегламентирани продажби в особено големи размери. В становището на ведомството се посочва, че при двата сектора, които основно протестират срещу решението да се въведат задължително нивомери и връзка с НАП - "Селско стопанство" и "Транспорт", всъщност са най-голяма част от недекларираните доставки. Съответно 48.1% и 34.5%. Тези два икономически сектора са и най-големите потребители на дизелово гориво в страната.

Според статистиката на МФ общият брой на бензиностанциите за продажба на горива на територията на страната е 3105, а ведомствените бензиностанции - над 30 000. "Въпреки че изключението е само по отношение на зареждането с горива за собствени нужди, не може по безспорен начин да се установи дали от тези обекти се извършват зареждания само на собствени превозни средства, машини и съоръжения, или се извършват и нерегламентирани продажби на течни горива без платени данъци, както и дали в тях не се зарежда нелегално гориво, за което не са издадени документи", е записано в заключението на МФ.

Изследването е показало още, че преди 2013 г., когато бяха приети промени в чл. 118 от ЗДДС, с които се въведе контрол върху процеса, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, недекларираните доставки са били около 36% от средногодишното потребление на дизелово гориво. Една година след въвеждането на контрола върху доставките и търговията по бензиностанциите този дял е намалял с едва 6-7%. Това според анализа трябва да се отдаде именно на ведомствените бензиностанции.

Изключения

Ако се извършва зареждане от подвижни резервоари (мобилни цистерни), трябва да има инсталирана електронна система с фискална памет (ЕСФП), но не и нивомерна система. Наредбата позволява да не се поставя фискално устройство и нивомерна система, ако специфичните технически характеристики на съоръженията за производство или отопление не позволяват да има такива. Тази невъзможност се доказва пред НАП с протокол, издаден от компетентен орган. Също така се прави изключение за зареждане на течни горива от съдове за съхранение с обща вместимост до 500 литра, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра.