Какво да чака България от енергийния съюз

Заместник-председателят на еврокомисията и еврокомисар за единния енергиен съюз Марош Шефчович беше в началото на месеца в България и заяви, че ЕК ще осигури правна и техническа подкрепа, за да може всички страни да имат поне три източника на доставка на газ.

Какво да чака България от енергийния съюз

Няма радикални предложения, но страната ще трябва да ускори въвеждането на повече пазарни инструменти на енергийния пазар

9585 прочитания

Заместник-председателят на еврокомисията и еврокомисар за единния енергиен съюз Марош Шефчович беше в началото на месеца в България и заяви, че ЕК ще осигури правна и техническа подкрепа, за да може всички страни да имат поне три източника на доставка на газ.

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


Идеята за енергиен съюз в ЕС, която първоначално беше издигната преди две години от тогавашния полски премиер Доналд Туск (сегашен председател на Европейския съвет), беше посрещната с много надежди в Източна Европа. Особено по-радикалното предложение за общо закупуване на газ, така че страни като България или Естония да се възползват от по-добрите цени на Германия. За последните няколко месеца надеждите се поохладиха. Първо, отпадна възможността за единна покупка на газ, тъй като тя би нарушила европейското антимонополно законодателство. Но и защото Германия, точно както и при идеята за общи евробондове, се страхува, че подобрявайки условията за София и Талин, по-трудно ще постига изгодни условия за себе си. Миналата седмица пък унгарският премиер Виктор Орбан по време на посещението на руския президент Владимир Путин директно се противопостави на съюза. Формално, защото ограничавал суверенитета на Будапеща, но реално заради по-добри условия за търговия с Русия. С това пропада и идеята за общо противопоставяне на опита на "Газпром" да премести транзитните коридори за газ от Украйна към Турция.

На този фон предстоящото на 25 февруари обявяване на пътната карта към Европейския енергиен съюз (ЕЕС) вече не се очаква като кой знае колко голямо събитие. Въпреки това последната чернова на документа, който ще бъде приет (и изтекъл в euractiv), показва, че Европейската комисия все пак се старае да начертае някаква ясна визия. И да замести някой от пропадналите идеи с нещо работещо. Например общото закупуване на газ ще бъде заменено от платформа за прозрачност - с цени и обеми, така че например България да бъде наясно колко от излишния газ на Словакия може да си поръча вместо този по нейния договор с "Газпром".

Голяма част от останалите предложения в ЕЕС не са новост, те са част и от сега действащото европейско законодателство. Те обаче са приоритизирани по различен начин и на някои от тях се дава допълнителна тежест. Например и досега ЕС изискваше сигурност на доставките, но без да е казано, че трябва да има поне три алтернативни източника на газ.

По-долу ви предлагаме проекта, който вероятно ще залегне в основата на приетия в сряда документ.

Енергийният съюз в петнадесет точки

1. Точка

Действия: Пълно прилагане и стриктното спазване на съществуващото законодателство

Какво означава: Европейската комисия (ЕК) ще използва всички инструменти, за да гарантира, че държавите-членки прилагат изцяло третия пакет за вътрешния енергиен пазар и стриктно следват правилата за конкуренция.

Как засяга България: България все още не изпълнява изцяло изискванията за либерализация на пазара, за което срещу страната има няколко процедури за нарушение. Може да се очакват проблеми за държавните дружества, тъй като те ще се изправят пред повече конкуренция.

2. Точка

Действия: Засилване на сигурността на доставките на електроенергия и по-добро управление на европейско ниво.

Какво означава: ЕК ще предложи законодателство в областта на сигурността на доставките на електроенергия през 2016 г. Например всяка страна трябва да осигурява свързаност със електропреносните система на съседните страни равна на 10% от капацитета на собствената си мрежа.

Как засяга България: България изпълнява изискването, но се предвиждат допълнителни електропроводи към Гърция и Турция

3. Точка

Действия: Разнообразяване на доставки от газ. .

Какво означава: ЕК ще предложи законодателство за гъвкавост и диверсификация в газовата сфера. Всяка страна трябва да има поне три алтернативни доставчика. ЕК ще изготви цялостна стратегия за втечнен природен газ и неговото съхранение. ЕК ще работи за достъп до алтернативни доставчици, включително и по маршрута на Южния газов коридор, Средиземноморието и Алжир.

Как засяга България: На практика България и в момента има три източника на газ – Румъния (с румънски и руски газ), местен добив и ограничени доставки от Гърция. ЕК няма да въведе изисквания за обем – примерно най-големият доставчик да има не по-вече от 50% от пазара и срок за изпълнение. Засега няма яснота на къде ще се насочи европейската политика в областта. Гърция например предлагаше да се създаде стратегически резерв от втечнен газ.

България може да получи изискване да има достъп до пазара на втечнен газ, за да разнообрази доставките си.

4. Точка

Действия: Междуправителствените споразумения следва да са съобразени изцяло със законодателството на ЕС и да бъдат по-прозрачни.

Какво означава: Комисията ще предложи преразглеждане на начина на сключване на междуправителствени споразумения, за да се гарантира тяхната съвместимост със законодателството на ЕС. Ще разработи стандартни договорни клаузи, които да обхващат правилата на ЕС.

ЕК ще направи договорите за доставка на газ по-прозрачни.

Как засяга България: При сключването на споразумението за "Южен поток" България се оказа, че нарушава законодателството на ЕС в седем области. Предвижда се да се изгради обща платформа, в което да са видими цените. Тя заменя по-радикалната идея за общо закупуване на газ.

5. Точка

Действия: Подобряване на инфраструктура.

Какво означава: ЕК ще подкрепи изпълнението на големи инфраструктурни проекти, особено на тези от общ интерес, чрез наличните финансови инструменти, напр. Механизма за свързана Европа, европейските структурни фондове и бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции.

ЕК ще събере информация за финансираните от ЕС инфраструктурни проекти, за да се внесе повече съгласуваност и максимално въздействие. През 2015 г. ЕК ще създаде форум, посветен на инфраструктурата. 

Как засяга България: Засега България е получила финансиране за проучване на няколко обекта по списъка с Приоритетни проекти от общ интерес, като Българо-турската газова връзка. Няма обаче финансирани обекти за изграждане

6. Точка

Действия: Интегриране на възобновяемите енергийни източници на пазара и координация на механизмите за  капацитет в държавите членки.

Какво означава: Комисията ще предложи нов дизайн на пазара на електроенергия през 2015 г., което ще бъде последвано от законодателни предложения през 2016.

Как засяга България: Европейската комисия се опитва да премахне нетарифните бариери пред търговията между страните членки и да създаде общ пазар за капацитети. Например, вместо България да поддържа мощности за 1000 МВтч. студен резерв, той може да е споделен с Румъния и Гърция. България може да бъде принудена да отвори още пазара си на електроенергия, така че ЕСО да закупува допълнителни услуги и от други страни. Същевременно за българските производители също ще се отвори пазарът на балансиращи услуги в съседните страни.

7. Точка

Действия: Подобряване на регулаторната рамка на третия пакет за вътрешния енергиен пазар.

Какво означава: Комисията ще направи преглед на регулаторната рамка, по-специално за функционирането на ACER и ENTSO и ще предложи подходящи действия за укрепване на европейската регулаторна рамка.

Как засяга България: Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) най-вероятно ще има надзорни функции над националните регулатори като ДКЕВР.

8. Точка

Действия: Засилване на регионалният подход към интеграцията на енергийния пазар.

Какво означава: Комисията ще разработи насоки относно регионалното сътрудничество.

Как засяга България: Ще има повече натиск за отварянето на газовия и електроенергийният пазар. В момента България на практика не позволява свободна търговия с газ.

9. Точка

Действия: По-голямата прозрачност за енергийните разходи и цени, както и на степента на обществена подкрепа, ще засили пазарната интеграция.

Какво означава: Комисията ще изготви двугодишни доклади за цените на енергията, ще анализира в дълбочина ролята на данъците и субсидиите и ще потърси начини за постепенното премахване на регулираните цени под себестойност. На национално и местно ниво ще се вземат мерки за защита на уязвимите клиенти чрез социалните политики.

Как засяга България: Ефектът върху България може да по-бързото либерализиране на енергийния пазара. Също така ще има натиск за премахването на кръстосаното субсидиране (например на топлофикациите през цената на произвежданата от тях електроенергия). До момента обаче тези усилия на ЕК не са особено ефикасни, не само в България.

10. Точка

Действия: ЕС си постави за цел да постигне най-малко 27% икономия на енергия до 2030 г.

Какво означава: Комисията ще направи преглед на цялото законодателство за енергийна ефективност и ще предложи изменения, когато е необходимо, за да се подкрепи целта 2030.

Как засяга България: Държавите-членки следва да използват повече европейските фондове за обновяване на жилища. Ще се засили натиска за въвеждане на по-високи стандарти за енергийна ефективност на сградите в България.

11. Точка

Действия: Обновяването на съществуващи сгради и пълноценно използване на устойчиво отопление и охлаждане ще намали разходите за внос на енергия в ЕС, ще укрепи енергийната сигурност и ще намали сметките на домакинствата и фирмите.

Какво означава: Комисията ще разработи инициатива  "Умни финанси за умни сгради". Тя ще цели да направи съществуващите сгради по-енергийно ефективни и да улесни достъпа до съществуващите инструменти за финансиране.

Как засяга България: ЕК ще предложи стратегия за улесняване на инвестициите в отопление и охлаждане.

12. Точка

Действия: Подобряване на енергийната ефективност и намаляването на въглеродните емисии в транспортния сектор, постепенното му преминаване към алтернативни горива.

Какво означава: Комисията ще предложи цялостен пакет за насърчаване на по-ефективно ценообразуване на пътната инфраструктурата, повишаване на енергийната ефективност и създаване на подходящи пазарни условия за ускорено внедряване на алтернативни горива.

Как засяга България: България ще трябва да инвестира повече в ЖП и воден транспорт, ще трябва да се модернизират системите за обществен транспорт. Ще трябва да се обърне повече внимание на електрическия транспорт.

13. Точка

Действия: Рамката за климата и енергетиката до 2030 г. тя трябва да бъде приложена. ЕС ще внесе амбициозен принос към международните преговори за климата.

Какво означава: Комисията ще предложи законодателство за постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове, договорени на Европейския съвет през октомври 2014, както в системата за търговия с емисии, така и в секторите извън тази система.

Как засяга България: Може да доведе до по-високи цени на електроенергията от фосилни горива.

14. Точка

Действия: Потребление на най-малко 27% възобновяема енергия до 2030 г.

Какво означава: Комисията ще предложи нов енергиен пакет възобновяема в 2016-2017. Това ще включва нова политика за устойчива биомаса и биогорива, както и законодателството, за да се гарантира, че целта на ЕС 2030 е изпълнено по икономически ефективен начин.

Как засяга България: Като част от плана ще бъде предложена и система за по-справедливо разпределение на усилията. И досега на теория страни, в които беше по-скъпо да се прилагат мерки за борба за климатичните промени, трябваше да плащат на тези, в които това е по-евтино да бъде направено. Ако най-сетне се приеме ефективна система за споделяне на усилията, България може само да спечели от това.

15. Точка

Действия: Разработване на модерна стратегия за изследване и развитие в областта на енергията и климата

Какво означава: ЕК ще предложи обновен Стратегически план за енергийни технологии.

ЕК ще предложи инициатива за глобално лидерство в технологиите за енергията и климата, която ще доведе до растеж и работно места.

Как засяга България: България ще трябва да насочи собствените си оскъдни средства натам, на където са приоритетите на ЕС. От това обаче родната наука може само да спечели, тъй като ще има достъп до европейско финансиране.

Идеята за енергиен съюз в ЕС, която първоначално беше издигната преди две години от тогавашния полски премиер Доналд Туск (сегашен председател на Европейския съвет), беше посрещната с много надежди в Източна Европа. Особено по-радикалното предложение за общо закупуване на газ, така че страни като България или Естония да се възползват от по-добрите цени на Германия. За последните няколко месеца надеждите се поохладиха. Първо, отпадна възможността за единна покупка на газ, тъй като тя би нарушила европейското антимонополно законодателство. Но и защото Германия, точно както и при идеята за общи евробондове, се страхува, че подобрявайки условията за София и Талин, по-трудно ще постига изгодни условия за себе си. Миналата седмица пък унгарският премиер Виктор Орбан по време на посещението на руския президент Владимир Путин директно се противопостави на съюза. Формално, защото ограничавал суверенитета на Будапеща, но реално заради по-добри условия за търговия с Русия. С това пропада и идеята за общо противопоставяне на опита на "Газпром" да премести транзитните коридори за газ от Украйна към Турция.

На този фон предстоящото на 25 февруари обявяване на пътната карта към Европейския енергиен съюз (ЕЕС) вече не се очаква като кой знае колко голямо събитие. Въпреки това последната чернова на документа, който ще бъде приет (и изтекъл в euractiv), показва, че Европейската комисия все пак се старае да начертае някаква ясна визия. И да замести някой от пропадналите идеи с нещо работещо. Например общото закупуване на газ ще бъде заменено от платформа за прозрачност - с цени и обеми, така че например България да бъде наясно колко от излишния газ на Словакия може да си поръча вместо този по нейния договор с "Газпром".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


7 коментара
 • 1
  fyg1414737676380858 avatar :-|
  Ivo Georgiev

  "Енергийният съюз в петнадесет точки", линк към документа може ли?

 • 2
  e_mil avatar :-|
  tamada

  До коментар [#1] от "Ivo Georgiev": "Енергийният съюз в петнадесет точки"

  То няма такъв документ - тези точки са част от предложения план, както вече е казано в статията. Търси energy union draft - има го в Euractiv и това също е казано в статията.

 • 3
  rosiraycheva50._ avatar :-|
  Роси

  Каквото и да се реши,ще е добре за България,защото в момента е пълен хаос.

 • джендър NATO generals

  Наливането на 600 млн нов дълг в ръцете на офшоркаджии с ДЪЛГОСРОЧНИ НЕПАЗАРНИ ДОГОВОРИ, както и удължаването на техните договори, само и само да не се срещнат лице в лице с пазара, това ще да е мярка в ПРАВИЛНАТА ПОСОКА, разбирш!

 • 5
  ijj avatar :-|
  ijj

  "Голяма част от останалите предложения в ЕЕС не са новост, те са част и от сега действащото европейско законодателство."

  И все пак - по отношение на интеграцията в електроенергийния сектор има нови неща.

 • 6
  simon40 avatar :-|
  simon40

  Като видях точките разбрах защо Путин ходи до Будапеща
  Нам не нравится.

 • 7
  daskal1 avatar :-|
  daskal1

  Тези точки има доста време да се "масажират" докато се превърнат в конкретен план. Засега не виждам единната политика на ЕС.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход