Зоните за строителство в Пирин се увеличават (обновена)

Нови ски съоръжения може да има над Банско, Разлог, Добринище и Кресна

Териториите в Пирин, в които евентуално ще могат да се изграждат спортни и туристически съоръжения, се увеличават над 4 пъти. Това предвижда актуализираният вариант на плана за управление(ПУ) на парка, представен в четвъртък в Разлог от авторите на документа - "Пролес Инженеринг " ООД. Така наречената Зона за туризъм, съществуваща и в сегашния план, се увеличава от около 900 хектара на малко над 4000 хектара. В нея ще важат ограниченията на Закона за защитените територии (чл. 21), който позволява строителството на хижи, заслони, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, както и ремонт на съществуващите сгради, пътища и спортни съоръжения.

Сегашният план за управление, изтекъл през 2014 г. реално позволява строителство само в т.нар Зона за сгради и съоръжения (в новия план я няма) с площ 219 хектара или 0.6%. Ако разглеждаме изменението спрямо зоната за строителство в стария план излиза, че площта за нови спортни и туристически съоръжения се увеличава над  16 пъти. "Ние не позволяваме ново строителство. Ние определяме зони. Това са спекулации, които ни пречат да работим", заявиха по време на дискусията авторите на документа.

Плановете за управление са задължителни за всички национални и природни паркове, резервати и др, определят границите на отделните зони (резерват, зона за горски екосистеми, туристическа зона и т.н.) и описват режимите във всяка една от тях. Ако трябва да направим паралел с общините - плановете за управление са Общите устройствени планове на планините. Те задават всички бъдещи икономически и социални дейности в парка и имат срок на действие десет години.  

Екооценки за новите проекти

Ръководителите на проекта за нов план - Антоний Стефанов и Димитринка Берберова - изрично подчертаха, че планът не е строително разрешително, нито разрешително за сеч. Всяко инвестиционно намерение - дали ще е за нов лифт, нова туристическа пътека или заслон, ще се съгласува първо с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и ако отговаря на действащото законодателство, евентуално ще бъде реализирано въз основата на одобрен Подробен устройствен план, обясниха те.

"Старият план беше силно рестриктивен. Дори директорът на Национална служба за защита на природата Михаил Михайлов имаше препоръка новият да отразява в по-голяма степен съвремието, актуалната ситуация", коментира по време на представянето Антоний Стефанов. "Нормално ли е да имаме туристическа зона от 900 хектара в обект от 40 000 хектара (площта на Национален парк Пирин)?", попита и Димитринка Берберова. По думите й Зоната за туризъм включва пътеки, маркировка, заслони и други посетителски съоръжения. "Ако има кметове, които си представят писти и лифтове - това си е тяхна работа, да си подложат инвестиционното намерение на екологична оценка", добави тя.

Нови ски зони

Новият план до голяма степен предопределя изхода на разгорещената дискусия ще има ли втора кабинка над Банско. След отпадането на категоричната забрана за ново строителство в планината проектът за нов лифт и писти на теория може да бъде одобрен, стига да получи положителна екологична оценка. В основата на дългогодишната кампания на Банско, съседните й общини и концесионера на ски зона Банско "Юлен" АД с мажоритарен акционер кипърската "Маренго трейдинг" (собственост на няколко офшорни компании, свързвани с Първа инвестиционна банка и мажоритарния й акционер Цеко Минев, председател на Българската федерация по ски) всъщност е искането да се промени плана за управление, зоните и режимите в планината. Това е едно от най-важните условия, за да се случат планираните нови лифтове и писти.

Зоната за туризъм в последния вариант на плана обхваща по-голяма територия от първоначално предвидената. "Общините искат още зони за туризъм, тези, които сме дали, не ги удовлетворяват", коментира през януари пред "Капитал" Антоний Стефанов, управител на "Пролес инженеринг". Това беше потвърдено от кмета на Банско Георги Икономов, който обясни, че е пратил писмо на изпълнителя, в което подробно са описани какви са бъдещите инвестиционни намерения на Банско. Претенциите на Банско, Разлог и Добринище са сега съществуващите около 30 километра писти в Пирин да се увеличат поне десетократно, а дължината на лифтовете - почти петкратно.

Освен разширение на ски зона Банско и ски зоната над Добринище в новия план се обособяват зони за туризъм над Разлог (където има проект за ски зона "Кулиното") и над Кресна, където също са предвидени ски писти и лифтове между склона на в. Плешки и в. Даутов. "Поели сме ангажименти към международни организации и трябва да се съобразяваме с определени норми. Зоните в новия план не ги отчитат", каза по време на дискусията Димитър Стоев, началник отдел "Защитени територии" в МОСВ. Той уточни, че има предвид конвенцията за опазване на световното и културното наследство на ЮНЕСКО. Като обект на световното природно наследство ски съоръжения в Пирин са допустими над Банско и Добринище, но не и над Разлог и Кресна. Берберова уточни още веднъж, че в плана писти и лифтове не са записани.

"Аз не мога да кажа еднолично дали планът ще бъде одобрен в този вид от МОСВ", каза Стоев. Той уточни, че тепърва министерството ще събира становища по документа, след което ще бъде внесен за разглеждане от Висш експертен екологичен съвет. Крайното решение за плана е на ВЕЕС.