Военномедицинският пациент
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Военномедицинският пациент

о.р. ген. Стоян Тонев, бивш изпълнителен директор на Военномедицинска академия и бивш депутат от ГЕРБ

Военномедицинският пациент

Одитният доклад, довел до оттеглянето на бившия директор на ВМА ген. Тонев от политиката, е микропроекция на пороците в държавното здравеопазване

Момчил Милев
11357 прочитания

о.р. ген. Стоян Тонев, бивш изпълнителен директор на Военномедицинска академия и бивш депутат от ГЕРБ

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Има една особена категория висши държави служители, които запазват своя пост при (почти) всяка власт. Такъв беше бившият директор на НДК Христо Друмев, оцелял в продължение на 14 правителства. Такъв беше началникът на Националната служба за охрана (НСО) о.р. ген. Димитър Владимиров, пазил политическия елит от зората на демокрацията до 2004 г. Такъв е и о.р. ген Стоян Тонев, управлявал Военномедицинската академия (ВМА) в продължение на 12 години, който през изминалата седмица бе принуден да се оттегли от управляващата партия и парламента заради одитен доклад, разкриващ смущаващи и системни нередности по време на неговото управление в сферата на военното здравеопазване.

Общото между тези на пръв поглед различни герои на нашето време е, че почти винаги са били в непосредствена близост до хората на властта. Те са имали възможност да им предоставят разнообразни ексклузивни услуги, често недостъпни за "простосмъртните". Така ген. Тонев и подобните нему постепенно се превръщат в почти несменяеми началници и носители на невидима власт, тъй като голяма част от представителите на управляващия елит (независимо от тяхната политическа окраска) в някаква степен са им длъжници. Последното от своя страна трансформира ведомствата, управлявани от въпросните типажи, в своеобразни феодални цитадели със свой собствен и необясним за останалите хора вътрешен порядък. Такъв е НДК, такава е НСО, такава е и Военна болница. Последната до голяма степен може да се разглежда и като умален модел на цялото българско здравеопазване.

Отстраняването на ген. Стоян Тонев от парламента и от ГЕРБ, което след няколко дни неочаквани обрати най-накрая се случи, все пак показва, че да осигуряваш ВИП услуги за държавния елит може да гарантира влияние, но не и абсолютна власт и пълна недосегаемост. Вторачени е пикантните подробности около нарушенията в Клиниката по дерматология на ВМА, занимавала се основно не с изгаряния на войници и офицери, а с козметични процедури и естетична медицина, обаче има шанс да изпуснем основното послание в доклада на вътрешния одит на отбранителното министерство: как здравният сектор се управлява порочно и в сериозен ущърб на българските данъкоплатци.

Болен здрав носи

Най-общо казано, във ВМА, изглежда, трайно се е наложила е тезата, че ефективната медицинска помощ не е необходимо да е и икономически ефективна. Резултатът от това е унищожителен от гледна точка на разумното бюджетиране. "Допустимият максимален размер на задълженията към доставчици на Министерството на отбраната като първостепенен разпоредител според чл.17, ал.1 от Закона за държавния бюджет за 2013 г. е 70 000 000 лв., като в т.ч. са и задълженията на разпоредителите от по-ниска степен. Само задълженията на ВМА към доставчици към 31.12.2013 г. са 90 809 868.12 лв., от които просрочени - 70 768 359 лв.", се казва в одитния доклад, довел до оставката на ген. Тонев.

Това обаче далеч не е всичко. Използвайки аргумента, че Военна болница има големи натрупани дългове, бюджетът й за въпросната 2013 г. (последната от управлението на Тонев) е коригиран в посока нагоре. "Направените предложения от началника на ВМА пред първостепенния разпоредител за увеличаване бюджета на Военномедицинска академия за 2013 г. са за 76 568 248 лв. Очевидно е, че актуализираният размер на разходите надвишава с 2 377 248 лв. удвоения размер на първоначалния бюджет", установяват одиторите. Така парите, управлявани от ген. Тонев малко преди пенсионирането му, достигат сумата 150.7 млн. лв. Това обаче явно не е помогнало много за ефективното погасяване на дълговете към основните длъжници, защото според настоящия военен министър Николай Ненчев в момента сумата е 103 млн. лв.

"Трайно установена практика във Военномедицинска академия е да се поемат задължения по сключени договори, без да е осигурено финансиране за тях. Основно това е валидно за договорите за абонаментно поддържане на сграден фонд, за грижа за лежащо болни пациенти, за абонаментно поддържане на асансьори и др. Негативният ефект от взетите управленски решения за възлагане на обществени поръчки без осигурено финансиране е акумулирането на значителен размер неразплатени задължения за реализирани доставки и услуги", отбелязват одиторите.

"Обективно Военномедицинска академия се нуждае от глобална промяна в стила на управлението. Необходим е адекватен подход към анализа и оценката. Необходимо е управлението на Военномедицинска академия да свързва всички свои решения, действия и отчетност с използването на ресурсите – материални, човешки, финансови", гласи един от основните изводи от проверката. Одиторите обобщават, че началникът на Военномедицинска академия не е спазил принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност.

Господар и командир

Оказва се също така, че ген. Тонев по някакъв парадоксален начин е бил също така шеф на самия себе си. "В нарушение на принципите за управление и изискването за разделение на отговорностите според Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор началникът на ВМА е и началник на МБАЛ София", отбелязват одиторите. Последното всъщност е софийското подразделение на ВМА, където са съсредоточени над 80 на сто от дейността и повече от 85 на сто от отчетените разходи. Като началник на МБАЛ София ген. Тонев следва да отчита пред себе си вече в качеството на началник на ВМА дейността на болницата. Така съвместяването на двете длъжности съсредоточава цялостното управление в ръцете на едно и също лице.

"От извършените анализи не установихме пряка връзка между обема на все по-скъпата медицинска дейност в МБАЛ София и крайните резултати от нея, отразени в отчетените показатели, което е индикатор за неефективно управление на ресурсите", коментират проверяващите и добавят, че финансирането на дейността на ВМА от бюджета на МО и на НЗОК позволява на ВМА да разходва финансови ресурси далеч по-високи от отчитаните разходи в университетски и многопрофилни болници с национално значение. Друг парадокс според тях е, че началникът на ВМА предоставя информация за медицинските дейности и разходваните ресурси единствено и само при поискване, тоест може да действа безконтролно и на тъмно, освен ако министърът на отбраната като негов принципал изрично не изиска от него да се отчете.

Отговорът на въпроса как така при удвояване на бюджета на ВМА за 2013 г. от 75 на 150 млн. лв. задълженията на лечебното заведение продължават да растат се крие в частта на одитния доклад, която се отнася до организацията на държавни поръчки и сключването на договори във Военна болница. "Възлагането на обществени поръчки на едни и същи изпълнители за продължителен период от време e рисков фактор за прозрачността на провежданите процедури и е индикатор за корупционна практика, тъй като към тях са насочени значителни по размер бюджетни средства", отбелязват проверяващите. Според тях при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и определянето на изискванията към кандидатите се поставят дискриминационни условия, като се дава предимство на една предпочитана фирма, която се определя за изпълнител. "Сключването на финансово неосигурени договори, както и продължаващата практика за приоритетното изплащане на задължения към конкретен изпълнител за услуги, повишава риска от изпълнителни дела срещу ВМА за неразплатени задължения", обобщават експертите от вътрешен одит на отбранителното министерство.

Така че, ако трябва да концентрираме в едно изречение схемата, по която функционира ВМА "ала Тонев" (а най-вероятно и всяка друга болница от национално значение), то ще е: приватизация на приходите и национализация на разходите. И всеки, който е имал досег с нереформираното здравеопазване, най-вероятно е наясно с това.

Има една особена категория висши държави служители, които запазват своя пост при (почти) всяка власт. Такъв беше бившият директор на НДК Христо Друмев, оцелял в продължение на 14 правителства. Такъв беше началникът на Националната служба за охрана (НСО) о.р. ген. Димитър Владимиров, пазил политическия елит от зората на демокрацията до 2004 г. Такъв е и о.р. ген Стоян Тонев, управлявал Военномедицинската академия (ВМА) в продължение на 12 години, който през изминалата седмица бе принуден да се оттегли от управляващата партия и парламента заради одитен доклад, разкриващ смущаващи и системни нередности по време на неговото управление в сферата на военното здравеопазване.

Общото между тези на пръв поглед различни герои на нашето време е, че почти винаги са били в непосредствена близост до хората на властта. Те са имали възможност да им предоставят разнообразни ексклузивни услуги, често недостъпни за "простосмъртните". Така ген. Тонев и подобните нему постепенно се превръщат в почти несменяеми началници и носители на невидима власт, тъй като голяма част от представителите на управляващия елит (независимо от тяхната политическа окраска) в някаква степен са им длъжници. Последното от своя страна трансформира ведомствата, управлявани от въпросните типажи, в своеобразни феодални цитадели със свой собствен и необясним за останалите хора вътрешен порядък. Такъв е НДК, такава е НСО, такава е и Военна болница. Последната до голяма степен може да се разглежда и като умален модел на цялото българско здравеопазване.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

20 коментара
 • 1
  edin131 avatar :-|
  edin drugii

  абе има затвори ,напълнете ги поне с тези бе ,ясно е че крадат като за последно ,защо ги пазят ,болниците ,а особено тази са бездънни ями

 • 2
  today avatar :-|
  today

  Тоя е съчетал корупционните практики и от здравната система, и от военните!

 • 3
  matera avatar :-|
  matera

  и всичко на гърба на данъкоплатците- на нас ни съдират кожусите, на другите "естетично" им ги подменят.

 • 4
  antipa avatar :-|
  D-r D

  ВМА няма нищо общос масовото здравеопазване. Това е синдромьт КТБ, но в медицината: всички знаят, но никой не вярва,че ис ината ще белне. Контрольт...
  Всьщност - на кого пиша? Капитал си забраниха форума. Да си се четат сами...

  Публикувано през m.capital.bg

 • 5
  umenn avatar :-|
  Ivan Stoev

  Би било интересно да се видят и резултатите от одитите на отношенията между ВМА от една страна и СБАЛ Гръбначен център АД и СМДЛ ОД Астра АД от друга!

  Виж т.8 и т.9 от следния документ на МО:
  http://www.md.government.bg/bg/doc/drugi/20150225_VMA_Spisyk_oditi.pdf

 • 6
  lrq00677938 avatar :-P
  lrq00677938

  С генералски почести го изпрати ген. Буда.

 • 7
  naffoo avatar :-|
  naffoo

  Яко източване и то продължава!
  Много грозна, но доходоносна работа!

 • 8
  rosiraycheva50._ avatar :-|
  Роси

  "...във ВМА, изглежда, трайно се е наложила е тезата, че ефективната медицинска помощ не е необходимо да е и икономически ефективна. "
  Ма тя рядко може да бъде.Въпросът е обаче,че само избрани хора се ползват от нея.

 • 9
  angelova avatar :-|
  Angelova

  А защо изпълнителната агенция "Медицински одит" се намира в двора на ВМА? Това не е ли поредния пример за безобразие?

 • 10
  mrtosh avatar :-|
  mrtosh

  Много правилен анализа, браво на журналиста. В действителност, МБАЛ Света София лекува пациенти, разходите се поемат от ВМА, под формата на използване на апаратура, консумативи и др. , а отделно се точат парите от здравна каса, и от рушвети от пациенти, за да им 'обърнат внимание' . Един хирург с 20-25 години стаж си докарва около 50-60 хиляди лева на месец, с благословията на Тонев. Така четах във някакъв жълт вестник.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK