Бюджетната комисия одобрява намаляването на таксите на пенсионните фондове

Финансовият министър Владислав Горанов се обяви за гаранционен фонд, но против мултифондовете

Оглавяваната от Менда Стоянова комисия подкрепя мултифондовете
Оглавяваната от Менда Стоянова комисия подкрепя мултифондовете    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Оглавяваната от Менда Стоянова комисия подкрепя мултифондовете
Оглавяваната от Менда Стоянова комисия подкрепя мултифондовете    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Всички подкрепят предложението да се затегне дефиницията за инвестиции на фондовете в свързани дружества.

Бюджетната комисия на парламента застава зад предложенията на Комисията за финансов надзор (КФН) за промени в Кодекса за социално осигуряване. Това става ясно от доклад от изслушването на регулатора, който оглавяваната от Менда Стоянова комисия е публикувала. В него е отбелязано, че пенсионните фондове трябва да намалят таксите, които събират сега, кумулативно с 40% през следващите години, да се въведат мултифондовете и да се създаде държавен фонд за гарантиране на номиналната доходност. Освен това се предлага да бъде разширена дефиницията за свързани лица.

Част от тези предложения обаче не срещат подкрепата на финансовия министър Владислав Горанов, който заедно със социалния министър Ивайло Калфин ще изработи рамката на промени в КСО до края на март. Това стана ясно на последното заседание на временната анкетна комисия в парламента за състоянието на пенсионните фондове. Горанов например смята, че е рано да се въвеждат мултифондовете, и подкрепя спорното предложение за създаване на гаранционен фонд. По настояване на Нестимир Ананиев от Реформаторския блок КФН ще трябва да обяви пред анкетната комисия собствениците на пенсионни дружества в България. Последните обобщени данни на комисията са от 2010 г., но междувременно тя е публикувала в електронния си регистър всички настъпили промени.

Оценката за КФН

След няколкото заседания за работата на КФН в сферата на осигурителния надзор над пенсионните фондове и капиталовия пазар като цяло бюджетната комисия е намерила, че регулаторът няма никаква вина за фалита на Корпоративна търговска банка и е изпълнил своите задължения по надзора й като публично дружество, както и по отношение на свързаните с нея инвестиционни посредници и емисиите й ценни книжа. Бюджетната комисия е решила също, че надзорът над пенсионните фондове работи добре.

Дилема за доходността

В доклада си бюджетната комисия е отразила спора между пенсионните фондове и КФН по методиката за изчисляване на реалната доходност, но не се е произнесла по него.

Точно твърденията на представители на държавата, че реалната доходност на пенсионните фондове е отрицателна, беше основен аргумент за набързо гласуваната промяна в пенсионния модел в края на декември 2014 г., според която осигурените ще могат да прехвърлят партидите си в НОИ, без да могат да се върнат в универсален фонд. КФН признава, че доходността от 2002 до 2014 г. е положителна, но твърди, че в периода 2004 - 2014 г. е отрицателна. Фондовете смятат, че и в двата периода тя е положителна и са сезирали по въпроса европейския надзор над пенсионните фондове и застрахователите. Така основният мотив за промените в пенсионния модел остава висящ във въздуха.

Горанов: Не реформа, а само промени

Финансовият министър Владислав Горанов заяви пред анкетната комисия, че "реформа в пенсионния модел е по-тенденциозно понятие, правят се само промени, които да гарантират адекватни пенсии, които да заместят доходите след пенсиониране".

Той допълни още, че нито лев от парите на осигурените в универсални фондове не е отишъл в НОИ за този период. Проблемът обаче е в парите на току-що започналите работа, които не са избрали фонд, и дали те ще изгубят своите първи осигуровки, ако не са избрали частен фонд. Според сега действащите текстове те би трябвало да отиват в НОИ.

Горанов твърди, че законовите текстове от декември не произвеждат никакво действие, тъй като се е взело решение да се проведе обществена и институционална дискусия и още няма наредби. Той обаче призна, че финансовото министерство е готово с проекти за наредби точно по действащия закон, защото "сме длъжни да се подготвим за което и да е законодателно решение – за запазване на сегашните текстове или изменения, отговарящи на критиките".

Финансовият министър изтъкна, че няма точна финансова обосновка на промените, а те са стъпили на социологически нагласи. Така все още не ясно каква част от активите на пенсионните фондове ще бъдат прехвърлени към държавното осигуряване.  

Според дискутираните предложения парите на осигурените, които искат да прехвърлят партидите си, трябва да отиват в Сребърния фонд. Горанов обясни, че там те няма да получават доходност, и уточни, че няма да има индивидуални партиди.   

Финансовият министър коментира, че не е сигурен, че въвеждането на мултифондовете е правилно решение. Възможността осигурените да избират в по-консервативен или агресивен портфейл да инвестират се дискутира от много години и професионалистите в бранша смятат, че тази възможност трябва да бъде дадена.

Горанов изтъкна, че трябва да има инструмент за гарантиране на минималната доходност по предложението за въвеждане на гаранционен фонд. Пенсионните фондове са против общ гаранционен фонд, тъй като в момента всяко дружество има такъв резервен фонд и общият би гарантирал доходността на рисковите играчи за сметка на по-консервативните.

Финансовият министър обяви, че самите пенсионни фондове смятат, че е дошло времето за намаляването на таксите, които събират от пенсионните партиди и че трябва да се разшири формулировката за инвестиции в свързани лица, тъй като "отдавна е известно, че има проблем в нормата и реална предпоставка някой да се изкуши".