Държавата ще продава дървесина по нови правила

Производителите ще имат предимство и дъгосрочни договори, а малките гори ще се "национализират" при желание от собствениците им

Зам.- министърът на земеделието Георги Костов смята, че мерките ще ограничават спекулантите в сектора.
Зам.- министърът на земеделието Георги Костов смята, че мерките ще ограничават спекулантите в сектора.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Зам.- министърът на земеделието Георги Костов смята, че мерките ще ограничават спекулантите в сектора.
Зам.- министърът на земеделието Георги Костов смята, че мерките ще ограничават спекулантите в сектора.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
261 млн. лв. са официално отчетените приходи от продажба на дървесина през 2013 г. от земеделското министерство.
Предложението трябва да придобие форма на закон до три месеца.

Държавата обяви, че ще пренареди бизнеса с дървесина и предимство в търговете за над 260 млн. лв. годишно вече ще имат производствените фирми, а не посредниците. Ще "национализира" и малки частни парцели до 20 декара, ако собствениците им искат да ги продадат или дадат под наем, тъй като те били най-уязвими за незаконна сеч. Това са двете по-ключови промени, които е подготвило Министерството на земеделието, за да пребори незаконната сеч и спекула в горския бранш, и които представи във вторник на кръгла маса за горския сектор.

Засега идеите са сравнително сурови и конкретните текстове предстои да се разпишат и публикуват за обществено обсъждане през идните седмици. До три месеца те трябва да се превърнат в проектопромени и да бъдат внесени за одобрение в парламента. Дотогава ще действа и тримесечният мораториум над износа на сурова дървесина, който ще влезе в сила след броени дни (виж карето). 

Производствените компании харесват предложението, а дърводобивните смятат, че дейността им става прекалено сложна и неефективна.

Дългосрочни договори и предимства в търгове

Първата мярка предвижда да бъде върната практиката за дългосрочно договаряне на доставки на суровина за големи преработвателни предприятия в бранша - със сключване на договори за пет години, обяви зам.-министърът на земеделието Георги Костов. Идеята е големите мебелни и други производствени компании да имат сигурност на доставките и да не се изкушават да търсят нерегламентирани канали.

По-съществената промяна пък предвижда при търговете за продажба на технологична дървесина да бъде давано предимство на участници "с доказани мощности за преработка", съобщи началникът на отдел "Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите" към ресорната агенция Валентин Чамбов, който работи по законовите текстове.

Зам.-министърът на земеделието Георги Костов обясни, че целта на мярката е да се ограничават спекулациите в сектора. "Често новорегистрирани фирми участват в процедурите, само за да обжалват или да пречат на нормалния бизнес", коментира Костов. По думите му имало и случаи, когато спечелилите търгове за дървесина след това препродават суровината на фирми от реалния сектор. Подобни компании прекупвачи влязоха ударно в сектора в края на първия мандат на ГЕРБ, когато инспирирани от депутата (с бизнес в сектора) Емил Димитров законови промени доведоха до хаос в бранша. 

Скептично

Идеята сега е при търговете за промишлени количества дървесина приоритет да се дава на фирми от реалния сектор - с налични преработвателни мощности, като за целта те ще получават бонус в класирането на търговете. Какви обаче ще са точно изискванията за производство предстои да се уточнява - освен съоръженията, с които разполага компанията, се обмисля да се вземе под внимание още броят на работниците и други критерии. Определянето на конкретните критерии предстои да се случи чрез промени в закона за горите, както и в няколко наредби. 

Бизнесът остана разделен в оценките си идеята на агроведомството по време на обсъжданията. Калин Симеонов от браншовата Камара на преработвателната и мебелната промишленост подкрепи идеята, допълвайки, че в текстовете трябва да се добави, че става дума за местни преработвателни мощности, т.е. от областта.

Тоест секторът иска да има дори и вид местен монопол. Това правило обаче вероятно ще противоречи на поетите задължения при еврочленството за свободен пазар, защото например фабрики от Гърция или Турция няма да могат да участват.

Според Светослав Петров от асоциация "Българска гора" тези ограничения, както и обмисляните допълнителни изисквания за превоз на дървесина и горска техника - електронни билети за превоз на дървесина, поставяне на GPS на камионите и разкриване на допълнителни горски пунктове за видеонаблюдение в рискови места, "ще ликвидират горския бранш". 

Държавата купувач

Държавата ще се опита да прави и комасация (уедряване на парцели) на горски територии. За целта ще се даде възможност на горските стопанства да изкупуват малки гори - до 20 декара, от частни собственици. Идеята е всеки притежател на гора, който пожелае, да може да предложи за продажба в регионалната държавна структура имота си. Оттам пък ще преценяват дали да го закупят спрямо инвестиционните си възможности. Зам.-министърът на земеделието Георги Костов обяви, че целта е опазването на горите. "Малко парче гора трудно се опазва", каза той. Тези гори често са и обект на незаконна сеч. 

Сделките ще се правят по "пазарни цени", като ще се разпишат и правила за ценообразуването. Заплащането пък ще става от фонд "Инвестиции в горите", в който се правят отчисления от таксите за сеч. Основната задача на този фонд към момента е да финансира инфраструктурата в горски територии, като към момента в него има 40 млн. лв. 

С промените ще се даде и друга възможност на частните собственици на гори - да могат да сключват договори с държавни или общински стопанства за управление на парцелите, като получават и рента за това. Съответно и отговорен за парцела ще бъде държавната или общинската структура.

По данни на земеделското министерство в момента има над 2 млн. малки парцели гори (под 20 дка), а техните собственици са над 1.5 млн. Преобладаващата част от имотите са с площ под 1 дка.

Влиза в сила тримесечна забрана за износ

Тримесечният мораториум върху износа на необработена дървесина ще влезе в сила в следващите дни, след като във вторник в Държавен вестник бе публикувано решението, което задължава земеделското министерство да издаде такава заповед. Според текстовете, приети в пленарна зала миналата седмица, ще се забрани "изпращанията на необработен дървен материал"- дефиниция, която според депутатите не нарушава европейските правила за свободно движение на стоки и капитали в ЕС. В обнародваното решение се казва още, че докато действа мораториумът, трябва да бъдат инициирани законодателни промени, които да засилят контрола в горите, включително и върху незаконните сечи.

Още от Капитал