Нова схема за бягство на длъжник от банка

Имотите на консервната фабрика "Адела" се апортират в свързани дружества, фабрикуват се нови кредитори, групово фалират и така обезпеченията пред банката стават безпредметни

Приходите на пловдивската консервна фабрика спадат - ако през 2012 г. те са били 2.3 млн. лв., година по-късно падат до 1.6 млн. лв.
Приходите на пловдивската консервна фабрика спадат - ако през 2012 г. те са били 2.3 млн. лв., година по-късно падат до 1.6 млн. лв.    ©  Shutterstock
Приходите на пловдивската консервна фабрика спадат - ако през 2012 г. те са били 2.3 млн. лв., година по-късно падат до 1.6 млн. лв.
Приходите на пловдивската консервна фабрика спадат - ако през 2012 г. те са били 2.3 млн. лв., година по-късно падат до 1.6 млн. лв.    ©  Shutterstock

Нова схема, в която длъжник се опитва да избегне плащането на задълженията си, стои зад несъстоятелността на една от най-големите доскоро консервни фабрики – пловдивската "Адела". Засегната в случая е Прокредит банк, която е кредитирала компанията, но се оказва заплашена от това да не да може да получи обратно средствата, които е отпуснала.

Схемата е поредната от серията подобни, на които през последните седмици няколко банки дадоха публичност. Накратко описана звучи така: ипотекираните пред банката имоти се апортират в нови свързани дружества, пререгистрират се в удобен съд, следват групови фалити, нови кредитори и евентуална продажба на активите на занижени цени. Резултатът - заради преместването на имуществото банката става безвластна в процедурата по несъстоятелност на новата компания. Въпросът е принципен, в конкретния случай сумата е малка, но трябва да се намери общо законодателно решение, което да запуши пробойната.

Апортът на обезпеченията

Банката финансира дейността на производственото предприятие край Пловдив от 2007 г., като до миналата година отношенията между двете страни изглеждат нормални, а задълженията се погасяват без проблеми. Остават обаче неплатени 1.5 млн. лв., става ясно от документи в Търговския регистър. Като обезпечение срещу отпуснатото финансиране компанията е учредила ипотеки върху няколко имота и особени залози върху готова продукция. Освен самата "Адела", която е еднолична собственост на Димитър Гюров, собственици на имотите са и двамата синове на Гюров – Деян и Николай. Сред притежателите на част от имотите е и компанията "Номер 5", която също е еднолична собственост на Димитър Гюров.

През 2010 г. те учредяват компанията "Чили поинт" (с предишно име "Пепер ланд"), в която апортират като дружествени дялове ипотекираните в полза на банката имоти. Друга част от имотите са апортирани в създадената също през 2010 г. "Пепер ленд". Съдружници в нея са отново синовете на Гюров – Деян и Николай, "Адела", както и австрийската "Фелдбахер фрут партнерс" и Филип Антон Хьорлайн.

Приходите на консервната фабрика започват да спадат - ако през 2012 г. те са били 2.3 млн. лв., година по-късно падат до 1.6 млн. лв., расте и загубата - съответно от 46 хил. лв. до 286 хил. лв. По информация от пловдивските медии от 2014 г. предприятието не работи.

Изненадващите фалити

Проблемът с обезпечението се появява няколко години по-късно – на 12 декември 2014 г., когато срещу "Чили поинт" е открито производство по несъстоятелност. То е инициирано от пловдивската "Май", която започва действия срещу "Чили поинт", след като компанията не изпълнява задълженията си по сключен между двете дружества договор. Според него "Май" прехвърля чрез цесия на "Чили поинт" вземания, които има по задължения на "Пепер ленд". Общият им размер е малко над 95 хил. лв., а цената, при която са цедирани, е 30 хил. лв., платими в тридневен срок след сключването на договора. В установения срок плащането не е извършено, в резултат на което "Май" подава молба за откриване на производство по несъстоятелност. Следва задействане на процедурата, като за начална дата на неплатежоспособността е определен 19 март 2014 г. За синдик по делото е назначен Любен Иванов, който е синдик и в образуваното на 31 октомври 2014 г. производство по несъстоятелност на "Адела".

Междувременно в хода на делото като основен кредитор на "Чили поинт" с вземане от 512 хил. лв. е присъединена компанията "Номер седем", която е собственост с равни дялове на един от синовете на Димитър Гюров – Николай Гюров, и неговата съпруга Мария Гюрова, показва Търговският регистър.

Влизането в процедура по несъстоятелност е вид щит срещу банката - тя не може да продаде през съдебен изпълнител обезпечението, какъвто опит е направила "Прокредит".

Общ адвокат и нов съд

Дори и в тази хипотеза теоретично интересите на банката не би трябвало да са застрашени – като първи по ред кредитор тя би следвало да получи първа средствата от продадени в процеса по несъстоятелност активи на "Чили поинт". Рискът е, че имотите могат да бъдат продадени на ниски непазарни цени.

Известни подозрения повдига например обстоятелството, че почти всички описани дотук компании се представляват от едно и също лице – адвокат Павлина Недкова. Изключение прави инициаторът на делото по несъстоятелност срещу "Чили поинт" – "Май", която е собственост на баща и син Живко и Ангел Илиеви. Проверка в Търговския регистър показва, че от юни 2014 г. Ангел Илиев е едноличен собственик на компанията "Термо визионна диагностика-ТВД", която също се представлява от адв. Павлина Недкова.

Важен е и фактът, че през миналата година и трите дружества, в които са разпределени активите на консервната фабрика – "Адела", "Чили поинт", "Пепер ленд", са пререгистрирани във Видин, въпреки че дейността на завода остава съсредоточена в Пловдив. Опитахме се да се свържем с Димитър Гюров, за да разберем мотивите за това, както и да получим коментара му по целия случай, но до редакционното приключване на броя той не отговаряше на мобилния си телефон.

Новият голям кредитор

Поредицата от декемврийски фалити продължава - производство по несъстоятелност със синдик Борис Борисов започва и срещу "Пепер ленд". Делото е образувано на 5 декември 2014 г., а за начална дата на несъстоятелността е определен 3 ноември 2014 г. Инициатор по него е създаденото на 2 януари 2014 г. с капитал от 2 лв. пловдивско дружество "Цветелина консулт". Собственик е Цветелина Георгиева, а справка в Търговския регистър показва, че и тази компания се представлява от адв. Недкова. Конкретният повод за инициирането на производството е неплатено вземане по договор, с който "Цветелина консулт" продава на "Пепер ленд" срещу 120 хил. лв. правото върху марка с наименованието ADELA, става ясно от материалите по делото.

И още една подробност – адв. Недкова представлява и създадената през декември 2012 г. компания "Пейпър проджект" (еднолична собственост на Димчо Коджебашев), която се включва в делото по несъстоятелност срещу "Адела" месец след образуването му, като предявява вземане в размер на 2.5 млн. лв., с което става основен кредитор на дружеството. Вземането е присъдено от арбитражен съд на основание дължими неустойки по предварителен договор за продажба на търговското предприятие на "Адела".

Проблемът е по-голям

Зад този на пръв поглед изолиран случай всъщност седи проблем, който може да засегне цялата банкова система. На практика, макар и да има ипотеки, в случая Прокредит банк може да се окаже в ситуация, в която да не получи обратно средствата си или да вземе много малка част от тях, ако служещите като обезпечения по кредитите за фирмата имоти бъдат разпродадени на безценица в производството по несъстоятелност на "Чили поинт" и "Пепер ленд", в чийто капитал са апортирани.

Така възможността за мултиплициране на подобна схема, в която реално всички извършени действия са законни, поставя под съмнение обезпеченията по банковите кредити като цяло. Идеята е, че ако банките са изправени пред подобни рискове, те ще трябва да търсят начини да се предпазят срещу тях, което може допълнително да утежни условията за бездруго замръзналото в последните години кредитиране.

Според юристи ситуацията може да се промени с известни изменения в законодателството, с които на ипотекарните кредитори да се даде възможност да участват в производствата по несъстоятелност, в които обект на разпореждане са обезпечения, върху които имат права. Това би им дало възможност да са сигурни, че интересите им са защитени и че имуществото действително се разпродава по пазарни цени, като същевременно няма да накърни интересите и правата и на останалите кредитори.