Как азерският газ ще стигне до България

Изграждането на връзката до България още не е започнало

   ©  Капитал Daily
   ©  Капитал Daily

Разнообразяването на газовите доставки за Европа, в това число и България, започна да изглежда все по-реално, след като във вторник (17 март) беше дадено началото на изграждането на Трансанадолския газопровод (ТАНАП). Новата тръба ще започне от границата между Турция и Грузия, ще достигне до турско-гръцката граница, където ще се свърже с Трансадриатическия газопровод (ТАП) (виж инфографиката), по който природният газ трябва да достигне Европа. До нашата страна каспийският газ ще стигне чрез изграждането на българско-гръцката газова връзка - тя трябва да се свързва с ТАП при Комотини, откъдето ще достигне до Стара Загора.

Първите доставки на синьо гориво по Южния газов коридор, който се формира от трите газопровода, трябва да потекат през 2018 г., когато се предвижда капацитетът на ТАНАП да е 16 млрд. куб, метра годишно, а до 2024 г. да се увеличи до 31 млрд. куб. метра.

Как започна всичко

Зад реализацията на всички тези проекти, които изглеждат все по-реални, стоят дълги години преговори и проектиране.

За пръв път проектът за Трансанадолския газопровод (ТАНАП) беше обявен в края на 2011 г., след което Турция и Азербайджан подписаха меморандум за разбирателство за изграждане на тръбопровода. През юни 2012 г. президентите на двете страни подписаха междуправителствено споразумение за реализацията на проекта. Решението за строежа на този газпровод на практика обезсмисли проекта "Набуко", чийто първи вариант беше да доставя синьо гориво от Азербайджан до Европа.

В средата на 2013 г. консорциумът "Шах Дениз", който разработва едноименното газово находище, избра ТАП, през който да доставя природния газ от турската граница до Италия. Другият претендент, който отпадна от състезанието, беше проектът "Набуко-запад" - умаленият наследник на "Набуко", който трябваше да премине през България, Румъния и Унгария и да достигне Австрия.

Как газът ще стигне в България

За да може до България все пак да достигнат договорените 1 млрд. куб. метра азерски газ, трябва да бъде финализирана българско-гръцката газова връзка, разработвана от съвместната компания ICGB. В проектната компания равни дялове държат Българският енергиен холдинг (БЕХ) и IGI Poseidon S.A., която от своя страна е проектна компания на италианската Edison и гръцката DEPA.

През януари 2014 г. ICGB подписа меморандум за разбирателство и сътрудничество с ТАП, чиято цел беше тръбите на двете компании да се свържат така, че газът да може да потече и към България.

Откъде идва синьото гориво

Основната причина за случването на всички тези проекти, които формират Южния газов коридор, е решението за разработването на газовото находище "Шах Дениз 2", което беше взето в края на 2013 г. Дискусиите за тази втора фаза започнаха още през 2008 г., като една от основните дилеми на акционерите беше кой от маршрутите за доставка да изберат.

Изграждането на всички проекти, формиращи Южния газов коридор, ще струва около 35 - 40 млрд. долара. Те обаче са главният ключ за диверсификация на доставките на газ за Европа и намаляването на зависимостта от руските доставки.