Глобите за борсови собственици на земя отпадат

Бюджетната комисия прие единодушно поправки, според които публичните дружества с чуждо участие може да са собственици на ниви

Изключението е предложено от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров (на снимката) и Румен Христов
Изключението е предложено от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров (на снимката) и Румен Христов    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Изключението е предложено от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров (на снимката) и Румен Христов
Изключението е предложено от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров (на снимката) и Румен Христов    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Заплахата от глоби изтри над 100 млн. лв. от пазарната капитализация на десетки дружества и показа на чуждите инвеститори, че не са желани в България.

Многомилионните глоби, които заплашваха публичните дружества, собственици на земеделски земи, в които има чуждестранен акционер извън ЕС или офшорна компания, са на път да отпаднат. Такава поправка бе одобрена единодушно в четвъртък на заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Текстът е в преходните и заключителни разпоредби на разглеждания на второ четене закон за пазарите на финансови инструменти и е предложен от депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Мартин Димитров и Румен Христов. Така поправките предстои да се гледат окончателно и в пленарната зала с положително становище oт комисия.

Случаят е показателен с това, че законовите промени не се обмислят изчерпателно при гласуванията и в конкретния казус за един месец съществуване един текст изтри над 100 млн. лв. от пазарната капитализация на десетки дружества и показа на чуждите инвеститори, че не са желани в България и на капиталовия пазар.

За кого е изключението

В средата на февруари депутатите от всички партии приеха глоби, ако чужденци или фирми с чуждестранно участие извън ЕС притежават земеделски земи. С текстовете се въведоха санкции от 100 лв. на декар за всеки притежаван неправомерно декар и 300 лв. на декар за следващо нарушение, която може да бъде налагана на всеки три месеца. Така под ударите на закона попаднаха всички дружества, листвани на фондовата борса, макар че те няма как да контролират кой купува акции от тях.

Според новите текстовете от четвъртък забраната не трябва да се прилага за публични компании и дружества със специална инвестиционна цел.

В същия закон е въведено и изискването инвестиционните посредници да трябва да уведомяват по електронен път Националната агенция за приходите в седемдневен срок за сделки за покупка на акции от офшорни дружества и свързаните с тях лица и действителни собственици. Тези текстове са предложени от председателя на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) и също бяха единодушно подкрепени от всички партии.

Проблем за компании с 1.5 млрд. лв. оценка

Поправките, въвеждащи глоби, по оценки на работодателски организации и сдружения на инвестиционни посредници засягаха компании с над 1.5 млрд. лв. капитализация. Освен фондовете, инвестиращи в земеделска земя, сред глобените трябваше да попаднат още фирми от секторите селско стопанство, туризъм, козметика, фармация, химическа индустрия и дуги., които притежават такива имоти, дори и да имат само една продадена акция на чуждестранна фирма.

В края на февруари от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници съобщиха, че само две седмици след приемането на промените в закона за земите от капитализацията на борсата са изтрити 137 млн. лв. Освен тези текстове негативно влияние са оказали още несигурната среда след кризата с КТБ и законовите промени, засягащи частните пенсионни фондове. Според бизнеса пък подобни политически решения отблъскват и чуждестранните инвеститори.

Предвидените в момента глоби по закон трябва да започнат да действат от 1 май, след като в пленарната зала по предложение на депутата от ДПС Венцислав Каймаканов първоначалният гратисен период до началото на октомври беше съкратен. Ако сега парламентът приеме окончателно предложенията за корекции, забраната чужденци да притежават земя остава за всички фирми, които не са листвани на борсата.