Елена Маркова е новият директор на Агенцията по вписванията

Досегашният ръководител Венцислав Спиридонов е уволнен заради нарушения при управлението на ведомството

Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от мерки за отстраняване на пропуските, сред които и търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностни лица
Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от мерки за отстраняване на пропуските, сред които и търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностни лица    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от мерки за отстраняване на пропуските, сред които и търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностни лица
Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от мерки за отстраняване на пропуските, сред които и търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностни лица    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Повече от половината от обжалваните откази за вписване са отменени от съда, което според проверката говори за липса на контрол.

 Елена Маркова, която досега беше заместник-директор на Агенцията по вписванията, е новият директор начело на институцията, съобщиха от Министерството на правосъдието в петък. До промяната се стига, след като Венцислав Спиридонов беше уволнен ден по-рано заради установени редица нарушения при управлението на агенцията - организацията на работа и дейността на длъжностните лица по вписванията.

Среднощни вписвания

Проверката в агенцията е започнала през февруари със заповед на премиера Бойко Борисов и е продължила до 21 март. Тя е открила нарушения като вписвания в Търговския регистър извън установеното работно време, откази за вписване, които впоследствие са били отменени, нарушения при възлагане на обществени поръчки, включително формално приемане на дейности по проекти, финансирани със средства по оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК).

"Налице е трайно утвърдена практика длъжностите лица по регистрация да вписват/обявяват актове по партиди на търговци в ранните и късните часове на денонощието (между 00.36 ч. и 03.16 ч.). Установени са случаи на извършването на търговска регистрация в нощните часове на деня – между полунощ и 7.30 сутринта, както и във вечерните часове – между 19  и 23.49 часа, без да е обяснена причината за това", пишат от Министерството на правосъдието. Комисията установила влизане в сградата на агенцията между 04.40 ч. и 06 ч., когато са били извършвани и вписвания по партиди на търговци.

Въведени са незаконосъобразни практики, като например срокът за вписване на заявленията в търговския регистър да започва да тече от датата на първото произнасяне на длъжностното лице, а не от деня, следващ деня на постъпването на заявлението, което противоречи на закона. Това води в някои случаи до разлика между датата на подаване на заявлението и датата на вписването в

Търговския регистър.

Повече от половината (52.5%) от обжалваните откази за вписване, са отменени от съда, което според проверяващата комисия говори за липса на контрол.

Редица договори за техническа поддръжка на информационните системи на агенцията са сключени без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на закона заради защита на класифицирана информация. Проверяващата комисия не е получила двустранни приемо-предавателни протоколи или други документи, удостоверяващи надлежно изпълнение по договора, но пък е установено, че от изпълнителите не е изискано представянето на гаранция за изпълнение, която да обезпечава това.

Препоръки

В доклада се отправят препоръки за преустановяване на порочните практики. Според комисията е добре да има втора проверка от независими експерти с оглед установените пропуски в информационната система на Търговския регистър.

Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от организационни мерки за отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия, сред които търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностните лица по регистрация, допуснали нарушения при изпълнение на служебните им задължения, както и дисциплинарна отговорност от директора на дирекция "Длъжностни лица по регистрация".