Участниците в горските заменки ще бъдат проверени за свързаност

Препоръката е от Брюксел и е вследствие на подаден сигнал в ЕК за свързани фирми, участвали в заменките.

Заменките, извършени между 2007 и 2009 г., засягат 1185 имота
Заменките, извършени между 2007 и 2009 г., засягат 1185 имота    ©  Юлия Лазарова
Заменките, извършени между 2007 и 2009 г., засягат 1185 имота
Заменките, извършени между 2007 и 2009 г., засягат 1185 имота    ©  Юлия Лазарова

България трябва да провери дали лицата и фирмите, участвали в горски заменки по времето на кабинета "Станишев", са свързани по-пряко помежду си. Такава препоръка е отправила Европейската комисия, след като от ведомството я запознали с действията си по казуса, съобщиха от Министерството на земеделието и храните в петък.

Държавна помощ

На 5 септември 2014 г. Брюксел реши, че сделките за замяна, осъществени в периода от 1 януари 2007 г., когато тя се присъедини към ЕС, до 27 януари 2009 г., когато замените бяха преустановени от българските органи, са държавна помощ в случаите, в които другата страна по сделката е предприятие. Съгласно спорното законодателство частните собственици на горски поземлени имоти са имали право да ги заменят с гори, които са държавна собственост. За целите на замяната стойността на горските частни и държавни поземлени имоти е била определяна чрез административен метод, установен в българското законодателство. Комисията оспори и използването на административни цени в българското законодателство, които не са достатъчно близки до пазарните цени при подобни сделки. България има срок от ЕК до септември 2015 г. да преоцени договорите за продажбата на гори от държавния фонд на близки до тогавашната власт фирми или да анулира сделките. Ако това не стане, случаят ще бъде отнесен до Европейския съд. 

Свързани фирми

В петък се е състоял видеоконферентен разговор между представители на българското министерство на земеделието и на главна дирекция "Конкуренция" в еврокомисията. Министерството инициира разговора, за да запознае комисията с предприетите действия за възстановяване на неправомерната държавна помощ.

Препоръката на Брюксел за проверка за свързаност са вследствие на подадена жалба до комисията срещу "прилагането от българското правителство на мерки за възстановяване на държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар". В сигнала са изложени доводи и са представени документи, че част от собствениците, които попадат в списъка за de minimis (до 200 000 евро), участват и в други юридически лица, страни по сделки за замени. Така отпусната им помощ от държавата надвишава максималния допустим праг.

Търси се оценител

Списъкът от 1185 имота е съгласуван от главна дирекция "Конкуренция" още през октомври 2014 г., след което е обявена обществената поръчка за избор на правоспособен независим оценител, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии. Процедурата обаче е прекратена през януари 2015 г. заради конфликт на интереси - оценителите на единствения участник в търга - фирма "Булкарго", са участвали и в оценяването на самите заменки. На 20 март 2015 г. министерството е обявило нова процедура за избор на оценители, за която техническата спецификация е вече преработена, за да се изключи нов подобен случай.