Правителството повиши прогнозата си за икономиката до 1.4%

МВФ понижи своите очаквания от 2 на 1.2% заради притесненията от задържане на дефлацията

Министерството на финансите базира новите си очаквания на доброто представяне на икономиката през 2014 г.
Министерството на финансите базира новите си очаквания на доброто представяне на икономиката през 2014 г.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Министерството на финансите базира новите си очаквания на доброто представяне на икономиката през 2014 г.
Министерството на финансите базира новите си очаквания на доброто представяне на икономиката през 2014 г.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Номиналният размер на БВП ще надхвърли 83.5 млрд. лв. през 2015 г.

Правителството подобри очакванията си за развитието на българската икономика през 2015 г. В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза вече е записано, че реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) през тази година ще достигне 1.4%. Бюджетът за 2015 г. бе съставен при прогноза за 0.8% растеж. Ако новата прогноза на правителството се сбъдне, номиналният размер на БВП ще надхвърли 83.5 млрд. лв., или с 1.4 млрд. лв. над нивото му през миналата година. Ревизията се случва в деня, в който Международният валутен фонд (МВФ) понижи своята прогноза за българската икономика от 2% на 1.2%. Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) прогнозират реален растеж от 0.8% на годишна база, а Световната банка – 1.1%.

Причини за ревизиите

Министерството на финансите е взело решението за подобряването на очакванията си на база на доброто представяне през миналата година. През 2014 г. БВП нарасна реално с 1.7% при 1.1% през 2013 г. През 2014 г. пазарът на труда в България прояви първи признаци на съживяване след началото на икономическата криза през 2009 г. За разлика от по-голямата част от годините след 2009 г., когато основният източник за нарастване на новосъздадената добавена стойност в икономиката беше външното търсене, през 2014 г. икономическият растеж беше основан на вътрешното търсене, което има определящо значение за динамиката на заетостта в страната.

В същото време МВФ посочва, че причините за ревизията в пролетния си доклад са свързани основно с дефлацията, която според анализаторите ще бъде средно 1% през 2015 г. Падането на цените на петрола от една страна ще повиши потреблението, а това би дало допълнителен тласък на икономиката. Това според анализаторите на МВФ няма да успее да компенсира негативния ефект от дефлационния процес, който се превърна в трайна тенденция в България от средата на 2013 г. Падащите цени биха могли да предизвикат задържане на потреблението заради очакването на хората за бъдещо падане на цените.

Икономически проблеми

Друг основен проблем според анализаторите е огромната корпоративна задлъжнялост. Те ще продължи да пречи на инвестициите. При слаба фискална позиция държавата трябва да се погрижи да укрепи финансите си и да се противопостави на рисковете от потенциална пазарна нестабилност. Другите рискове, които стоят пред целия регион на Югоизточна Европа, са свързани с рецесията в Русия, слабото търсене от страна на ЕС и флуктуациите при курса на долара, които биха могли да причинят сътресения в икономики, които все още имат значителни дефицити.