Уникредит Булбанк увеличи прогнозата си за икономиката до 1.9%

Възстановяването в еврозоната и поевтиняването на еврото ще подпомогнат растежа

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК    ©  Надежда Чипева
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК    ©  Надежда Чипева

Възстановяването в еврозоната и рязкото поевтиняване на еврото дават основание да се очаква по-висок икономически растеж в България. Това е записано в пролетния доклад на Уникредит Булбанк за икономическите перспективи пред страната. Прогнозата на банката е за 1.9% реален ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2015 г., докато три месеца по-рано очакванията бяха за 1.5%. В анализа се посочва още, че вътрешното търсене и конкретно индивидуалното потребление ще останат основните двигатели на растежа, докато приносът на нетния износ се очаква да е неутрален.

От банката уточняват, че при новата прогноза се взима под внимание по-високата траектория на растежа в базисната година (увеличението на БВП през 2014 г. достигна 1.7%, над прогнозата ни за 1.5%) в комбинация с по-голямата инерция на икономиката в началото на 2015 г. Седмица по-рано правителството също повиши прогнозата си за икономическия ръст – до 1.4%.

Оптимизъм в началото на годината

Според икономическия екип на банкатаревизията е отражение на подобрението в перспективите за растежа в еврозоната (повишена на 1.4% от 1%), за където е насочен близо половинатаот износа на български стоки. За разлика от предишната прогноза сега анализаторите гледат на обезценяването на еврото като на значително по-важен фактор, подкрепящ нарастването на износа през 2015 г. Еврото поевтиня драстично от началото на годината, но има вероятност да достигне нови рекордно ниски нива с оглед на програмата за изкупуване на активи, която Европейската централна банка (ЕЦБ) наскоро стартира.

Понижението на цените на петрола се оказа значително по-голямо от това, което очаквахме в последната си прогноза през януари, и следователно ще доведе до по-видима подкрепа за покупателната способност на домакинствата през тази година, се казва в доклада. Това ще компенсира сравнително по-слабия растеж на кредитирането, който се очаква през 2015 г. Най-голямата банка в България прогнозира, че натискът върху частните банки с местна собственост да намаляват задлъжнялостта ще е "с една идея по-силен, отколкото очаквахме преди три месеца".

Темпът на увеличение на БВП по тримесечия се очаква да се ускори от 0.4% през първото тримесечие на тази година до около 0.6-0.7% през четвъртото. Рисковете за тази прогноза изглеждат балансирани. Все още има голяма доза несигурност, свързана с точния момент във времето и с мащабите, в които по-ниските цени на суровия петрол и по-слабото евро ще подкрепят процеса на възстановяване. Рисковете за нашия основен сценарий произхождат от потенциална ескалация на конфликта в Украйна, както и от възможно неорганизирано излизане на Гърция от еврозоната, е записано в анализа.

Пазарът на труда

Негативното влияние, което политическата несигурност, замразените средства от ЕС и банковата криза от юни имаха върху икономическото възстановяване, е било компенсирано от дългоочакваното възстановяване на броя на заетите в експортно ориентираните сектори на икономиката, както и от прехода към по-силно подкрепяща растежа фискална политика, смятат икономистите на "Уникредит". Именно възстановяването на пазара на труда и съответно по-голямото частно потребление помогнаха реалният ръст на БВП да се ускори до 1.7% през изминалата година спрямо 1.1% през 2013 г. и0.5% през 2012 г.

Създаването на работни места протича с по-висока от очакваното скорост. Равнището на безработицата се понижи до 10.9% през декември 2014 г. и допълнително до 10.8% през януари 2015 г. Икономиката добави 58 хил. работни места през четвъртото тримесечие на миналата година, което е невиждана бройка от края на 2008 г. Още по-окуражаващо е, че подобряването в нагласите за заетостта е още едно доказателство, че макар и бавно условията на пазара на труда вероятно ще продължат да се подобряват през настоящата година, е прогнозата на банката. С оглед на значителния неизползван потенциал в икономиката обаче, изглежда, все още сме далеч от момента, в който увеличението в броя на заетите ще започне да осъществява положителен натиск върху нивата на заплащането.