Съдът обяви фалита на КТБ

Съдът обяви фалита на КТБ

Късната начална дата на неплатежоспособността прави прихващанията по-трудни за оспорванe

Гергана Михайлова
16827 прочитания

Десет месеца след затварянето на КТБ резултатът е, че бавните действия на БНБ отвориха вратата за продължително договаряне на прехващания, които доизпразниха съдържанието на банката.

Софийският градски съд обяви фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) и прие за начална дата на неплатежоспособността 6 ноември 2014 г. Това е датата, на която БНБ отне лиценза на банката. Тя може да се окаже ключова за исковете от страна на синдиците за отмяна на прехващания за 800 млн. лв., тъй като законът предвижда те да са недействителни, ако кредиторът "е знаел, че е настъпила неплатежоспособност". Тъй като знанието трудно се доказва, след сряда депозантите и кредитополучателите, направили цесии и прехващания, са няколко идеи по-спокойни за сделките си. Въпреки това все още има несигурност, защото чрез приетите в края на миналата година промени в Закона за банковата несъстоятелност те може да считат за недействителни и след датата на поставяне под специален надзор - 20 юни 2014 г.

Актът на съдия Иво Дачев, както определената от него начална дата на неплатежоспособността, могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд в седемдневен срок. Това означава, че спорната дата може и да не е окончателна, ако БНБ, Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) или синдиците на КТБ оспорят решението в тази му част. Адвокатите на мажоритарния акционер в КТБ "Бромак" вече обявиха, че ще обжалват.

С решението на съда се открива производство по несъстоятелност, което включва налагане на пълен запор върху активите на банката и стартиране на действията по осребряване на останалото й имущество. Освен това КТБ направо се обявява в несъстоятелност. Фондът за гарантиране на влоговете ще трябва да предложи постоянни синдици, като очакванията са това да са временно назначените с последните законови промени Росен Ангелчев и Лазар Илиев. Съгласно процедурите кредиторите на КТБ, какъвто е и фондът, ще могат да получат частица от вземанията си най-рано след 14 месеца, ако делото за несъстоятелността не се проточи извън предвидените срокове.

Мотивите

В мотивите към решението си съдията по делото Иво Дачев изтъква, че няма правно основание, с което да отхвърли иска на БНБ за обявяване на КТБ в несъстоятелност, и затова пристъпва към ликвидиране на банката. От една страна, искането е подадено по надлежния ред, а от друга - актът, с който централната банка отне лиценза на КТБ, не е отменен от съд. Той се счита за влязъл в сила на 14 април тази година, когато и последната инстанция на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли опитите на акционери и вложители в КТБ да оспорят действията на БНБ.

По отношение на началната дата на неплатежоспособността съдът отхвърля предложението на БНБ за такава да се приеме 30 септември, към която дата одитните доклади и счетоводните отчети показаха за пръв път отрицателен собствен капитал на банката. Причината е, че към този момент банката все още има лиценз и е под контрола на БНБ, която разполага с инструментариум за действие. Посочва се като пример, че е можело да се пристъпи към принудително увеличение на капитала на КТБ и дори до оздравяване на банката. Тоест не може да се счита, че към 30 септември е било установено от централната банка, че КТБ е в неплатежоспособност или че тя може да се приеме за трайна и необратима.

Със същия довод съдът не приема и другите възможности за по-ранна дата, а именно деня, в който банката бе поставена през специален надзор (20 юни), или момента, в който КТБ спря да обслужва плащанията си, включително 8 август, когато не бе платено задължение към облигационерите. За съда несъстоятелността на банката настъпва в момента, в който е отнет лиценза й, тъй като без такъв тя не може да осъществява дейността си. Цитира се и член от Закона за кредитните институции, по силата на който БНБ взима решение за отнемане на лиценза до 5 работни дни от установяване на неплатежоспособността. С други думи, съдията приема, че актът по отнемане на лиценза през ноември доказва неплатежоспособността на банката към този момент и че не са налице основания за приемане на по-ранна дата от тази.

Когато през ноември централната банка отне лиценза на КТБ обаче, посочените от нея доводи за това бяха различни от неплатежоспособност. Мотивите бяха отрицателният собствен капитал и констатациите за нарушения, извършени от администраторите или акционерите на банката. Тоест КТБ може и да е била неплатежоспособна по-отрано и аргументите на съдията са оборими пред по-горна инстанция.

Спорни въпроси

В решението по делото КТБ съдия Иво Дачев излага становище по казуса с отнемането на лиценза на банката. Според него въпросът за това дали БНБ е действала правомерно е изцяло от компетенциите на ВАС. Административният съд обаче така и не го разгледа по същество с аргумент, че акционерите на КТБ "Бромак" и "Бългериан акуизишън къмпани", които се опитаха да оспорят акта на БНБ, нямали правен интерес. Заради този своеобразен отказ от правосъдие те подготвят наказателно дело срещу България в европейските съдилища.

Съдията намира също, че са неоснователни претенциите на акционерите към квесторите в КТБ и обвиненията, че те са действали в конфликт на интереси. Според Иво Дачев служебната отговорност, която носят квесторите, е една от гаранциите, че те са действали преди всичко в интерес на банката. Освен това неплатежоспособността е настъпила именно по време на квестурата, така че е било в техен интерес да обжалват акта на БНБ. Така втори съд отказва да забележи, че квесторите в КТБ са назначени и следователно зависими от управителния съвет на централната банка и е нелогично да се остави единствено на тях да оспорват решенията й в защита на акционери или други заинтересовани лица.

Прехващанията остават

Няколко юристи, до които "Капитал" се допита, коментират, че, така определена, датата на несъстоятелността бетонира всички прехващания след цесии, довели до свиване на активите на банката с повече от 800 млн. лв. Според адвокат Цветан Крумов от Shoenherr такива операции, сключени преди 6 ноември 2014 г., най-вероятно няма да могат да бъдат атакувани.

С промените в Закона за банковата несъстоятелност се дава възможност подобни операции да се считат за недействителни от момента на поставяне на банката под специален надзор, но тези изменения влязоха в сила в средата на ноември и няма изричен текст, че тази норма има обратна сила. Въпросът обаче остава спорен, тъй като новите текстове се отнасят до бъдеща несъстоятелност (каквато беше обявена за КТБ) и именно това беше изтъкнато и от вносителите на промените в парламента при гласуването. Така друг юрист коментира, че бъдещето на цесиите е изцяло в ръцете на съда.

По отношение на възможността за определяне на по-ранна дата за несъстоятелността от тази, на която е отнет лиценза, Крумов коментира: "Според мен становището на съдията е правилно, защото при несъстоятелността на банки (за разлика от несъстоятелността при други търговци) принципът е именно, че несъстоятелност има, когато централната банка извърши действие, с което установеното състояние на неплатежоспособност (в случая отрицателен собствен капитал на КТБ) стане необратимо за всички трети лица. У нас това става чак с отнемането на лиценза от страна на БНБ, защото преди това БНБ може да вземе мерки за оздравяването на банката. Принципът, че несъстоятелността на банка зависи от акт на регулатора, е водещ не само по нашето право, но и в други правни системи."

Така десет месеца след затварянето на КТБ резултатът е, че бавните действия на БНБ отвориха вратата за продължително договаряне на прехващания, които доизпразниха съдържанието на банката. Заради трудното им оспорване вероятно кредиторите без такива сделки (най-вече фондът) ще получат само микроскопична част от вземането си. Сега стои и рискът България да бъде осъдена в чужбина заради погазени права. Чудесен урок как не се фалира банка. Но твърде скъп.

 

Финансовият министър Владислав Горанов: Цесията на Вежди Рашидов е законна

Искам да ви уверя, че временните, а впоследствие и постоянните синдици ще подложат на оспорване всички сделки, които увреждат масата на несъстоятелността и привилегироват едни кредитори пред други. Цесията на Вежди Рашидов е законна, но ако в резултат на нея се нарушава предимството и Рашидов се явява привилегирован кредитор на КТБ, ние ще положим всички усилия и това ще бъде първата атакувана пред българския съд сделка.

Още през ноември 2014 г. с изменения в Закона за банковата несъстоятелност правителството предложи и парламентъта прие промени, с които прехващанията не дават резултат и не привилегироват едни кредитори спрямо други, с което изпълняват философията на несъстоятелността за равнопоставеност на кредиторите.

Започват едни много сложни процедури, които в рамките на съда ще гарантират всичко необходимо, така че откраднатото от КТБ да бъде върнато там и кредиторите на КТБ, които не са удовлетворени от имуществото в КТБ, да бъдат равнопоставени, да бъдат еднакво удовлетворени.

*Статията е обновена в 19 часа на 22 април

Десет месеца след затварянето на КТБ резултатът е, че бавните действия на БНБ отвориха вратата за продължително договаряне на прехващания, които доизпразниха съдържанието на банката.

Софийският градски съд обяви фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) и прие за начална дата на неплатежоспособността 6 ноември 2014 г. Това е датата, на която БНБ отне лиценза на банката. Тя може да се окаже ключова за исковете от страна на синдиците за отмяна на прехващания за 800 млн. лв., тъй като законът предвижда те да са недействителни, ако кредиторът "е знаел, че е настъпила неплатежоспособност". Тъй като знанието трудно се доказва, след сряда депозантите и кредитополучателите, направили цесии и прехващания, са няколко идеи по-спокойни за сделките си. Въпреки това все още има несигурност, защото чрез приетите в края на миналата година промени в Закона за банковата несъстоятелност те може да считат за недействителни и след датата на поставяне под специален надзор - 20 юни 2014 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


26 коментара
 • jgold

  Честито, минаха им прихващанията, на когото трябва. Данъкоплатците "олекнаха" с 800 млн.лв. (колкото за осчетоводените прихващания преди 6.11.2014).
  Егати съда - банката е неплатежоспособна от юни 2014, а датата е чак 06.11.2014. Ако обаче трябва да се върне несъстоятелност, за да се прецака банка, връщат с по 2 години за нагласени несъстоятелности.

 • 2
  forsenx avatar :-|
  forsenx

  Спретнаха ни двойно прецакване. Първо, никой сега няма да атакува цесиите, с които реално се прескача ФГВБ при разпределяне на масата на несъстоятелността. Второ, акцонерите ще осъдят България за много пари в международни съдилща. Най-простата логика, която ще спазват е следната: Ако несъстоятелността започва от ноември, на какво основание юни 2014 ни е отказана ликвидна подкрепа? Според указанията на ЕК се отказва ликвидна подкрепа на банка, която има ДОКАЗАНИ проблеми с капитала. Сега става явно, че такива доказателства БНБ няма (в противен случай щяха да бъдат предоставени на съда при решаване на датата на несъстоятелността). Апропо, определянето на тази дата от съда също доказва, че това, което излизе в края на септември относно отрицателния капитал на КТБ не е било одит, а нещо незнайно какво (каквото и да е явно няма юридическа тежест). Относно отказаната ликвидна подкрепа БНБ не може да мине и с номера, че са щели да откажат такава подкрепа и на друга банка, защото за зла участ на клоуните от БНБ се случиха, пак през юни 2014, и проблемите с Първа инвестиционна. Изобщо кашата, в която ни набута Искров е огромна. Жалко е, че ние ще плащаме двойната сметка накрая.

 • 3
  subaru avatar :-|
  subaru

  След хайдушкия грабеж/грабежът на 20 век/ през 1996 - 1997г., много български граждани бяха убедени, че втори път подобна наглост в държавата България, няма как да се случи. Уви, случи се. Сегашният грабеж е не по - малко хайдушки. В 21 век, в държава - членка на ЕС и НАТО. Африканците на Европа.

 • 4
  contra_banda avatar :-|
  contra_banda

  Иван Искров си изигра ролята, без да разбере, че престъпната шайка ще го прецака и него. И сега по сметките на КТБ има над 500 млн лв. Ще ги окрадат и тях. В страната на Пеевски всичко е възможно.

 • 6
  abygale avatar :-|
  abygale

  Най-срамната страница в най-новата ни история. Сценаристите на задкулисието и т.н. политически елит не просто публично убиха най-успешната българска банка, но осъществиха грабежа на века, продължиха лъжата на прехода, сринаха икономиката, ограбиха милиони данъкоплатци, подиграха се с надеждата ни в България да има справедливост, отнеха ни вярата в бъдещето.

 • 7
  abygale avatar :-|
  abygale

  Най-срамната страница в най-новата ни история. Сценаристите на задкулисието и т.н. политически елит не просто публично убиха най-успешната българска банка, но осъществиха грабежа на века, продължиха лъжата на прехода, сринаха икономиката, ограбиха милиони данъкоплатци, подиграха се с надеждата ни в България да има справедливост, отнеха ни вярата в бъдещето.

 • 8
  abygale avatar :-|
  abygale

  Искрено съжалявам тези от вас, които не разбраха гигантската манипулация и още по-гигантския грабеж на които са обект. Но още по-искрено съжалявам тези, на които мръсния комплот им бе ясен от самото начало. Първите ще продължат да живуркат накиснати в невежеството си. Вторите...за тях е ясно - надежда всяка в тази страна оставете и към Терминал 2 се отправете...

 • 9
  mihaela77 avatar :-|
  mihaela77

  Страшно жалко е да гледаме как съсипват една банка, работеща в полза и интерес на нашата икономика. Ставаме свидетели на пошлата поръчкова система, незаинтересоваността и безхаберието на държавните органи. Жалко е....

 • 10
  julida avatar :-|
  Karamelski

  Първата гнила ябълка падна!! 9 години след като американския посланик описа практиките в някои банки в нота до своето правителство ...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход