Правителството опроверга ефекта на собствената си пенсионна реформа

Увеличените осигуровки ще свиват дефицита на НОИ до 2029 г., след това "дупката" отново започва да расте, показва конвергентната програма на България

Социалният министър Ивайло Калфин все още води разговори с колегата си Петър Москов за проблема с инвалидните пенсии
Социалният министър Ивайло Калфин все още води разговори с колегата си Петър Москов за проблема с инвалидните пенсии    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Социалният министър Ивайло Калфин все още води разговори с колегата си Петър Москов за проблема с инвалидните пенсии
Социалният министър Ивайло Калфин все още води разговори с колегата си Петър Москов за проблема с инвалидните пенсии    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Липсват решение на проблема с инвалидните пенсии и стимул хората да се осигуряват

Промените в пенсионния модел, представени от правителството в края на март, не решават финансовите проблеми на системата в дългосрочен план. Това на практика е доказано от Министерството на финансите в актуализираната конвергентна програма (2015 – 2018 г.), изпратена за съгласуване до Европейската комисия. Там ясно се вижда, че заради решението да се вдигнат осигуровките на работещите ще има свиване на дефицита във фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) до 2029 г. След това обаче ефектът ще започне да изчезва и през 2060 г. той ще е същият, какъвто би бил и без правителствените мерки (виж графиката).

Анализът показва, че пенсиите ще се увеличат в номинална стойност, но ще намаляват като част от доходите на работещите. Всъщност дългосрочната перспектива пред пенсионната система със заложените промени не изглежда никак добра. Населението ще продължи да застарява, броят на пенсионерите ще се увеличава, разходите за пенсии като процент от БВП няма да намалеят значително, а в номинално изражение ще се повишат в пъти. Като инструментариум за изчисленията е използван актюерски модел на Националния осигурителен институт (НОИ) за дългосрочно прогнозиране на фондовете на ДОО.

Къде е проблемът

Конвергентната програма доказва това, което много експерти обясняват – само с механично вдигане на осигурителната тежест за работещите и без мерки за овладяване на разходите и запушването на пробойните в системата (като безконтролното повишаване на инвалидните пенсии) няма как тя да се стабилизира. Финансовото министерство е анализирало два варианта на развитие на пенсионната система - "базов" и вариант "пакет от мерки". В първия случай се използват параметрите на текущото законодателство (в сила към месец април 2015 г.), а във втория – пакетът от мерки на правителството (виж карето).

В него обаче липсват няколко съществени елемента, които биха помогнали на системата да постигне устойчивост в дългосрочен план. На първо място стои нерешен проблемът с огромния брой фиктивни инвалидни пенсии. По този казус здравното и социалното министерства все още не са се разбрали, въпреки че първоначалния план беше това да се случи до края на март. "С министър Москов уточнихме в каква посока ще вървим принципно. Тя ще бъде на разделяне на медицинската експертиза, след това трудова експертиза и по възможност създаване на индивидуален съвет за всеки отделен човек. За да се прецени какви са индивидуалните потребности на всеки човек", коментира в края на миналата седмица социалният министър Ивайло Калфин. Той уточни, че има създадена работна група, която има срок до 22 май да представи програма за работа. Най-дълго според него ще отнеме създаването на стандарти, по които да работят тези комисии.

Друг съществен проблем е липсата на мерки, с които да се стимулират хората да се осигуряват на реалните си доходи. Нещо повече - върви се точно в обратната посока – вдигат се вноските към фондовете на НОИ, а се ограничават възможностите за инвестиране в лични партиди. В момента в КСО е записано, че вноската в универсален пенсионен фонд трябва да се увеличи от 5 на 7% от 2017 г., но правителството предвижда да отмени вдигането за сметка на вноската в НОИ. Според Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ) с това решение стимулите и на входа, и на изхода на пенсионната система ще останат в ущърб на финансовото й състояние – на входа хората нямат никакъв стимул да се осигуряват на пълните си заплати, а на изхода – всичкия стимул да се оттеглят рано в пенсия.

Резултатите от дългосрочната прогноза на правителството показват, че и при двата варианта системата ще остане на дефицит през целия период от 45 години, който в началото на периода е около 2.4% от БВП. В резултат на правителствения пакет от мерки се очаква подобряване на баланса на ДОО, но това ще продължи до 2029 г., когато дефицитът ще достига най-ниските си стойности от около 0.4% от БВП. След което дефицитът на ДОО започва да нараства и в края на прогнозния период е на нива от около 1.5% от БВП. Толкова би бил и без предложените промени.

Мрачни прогнози

В конвергентната програма е изчислен положителният ефект от увеличението на вноските в НОИ – 10.2 млрд. лв. повече приходи в НОИ за периода от 45 години. Ограничаването на възможностите за ранно пенсиониране при работещите първа и втора категория труд, както и въвеждането на изискване за навършена възраст при пенсионирането на служителите от МО и МВР, също ще има положителен ефект върху баланса на ДОО. Те обаче са под въпрос предвид обявените намерения за протести от работещите в сектор "Сигурност".

Положителните фискални ефекти обаче се неутрализират от увеличаващата се продължителност на живота, застаряване на населението и намаление в броя на заетите лица. Към това трябва да се добави очакваното повишение на сивия сектор, който не е ясно до каква степен е отчетен в актюерския доклад. През 2060 г. се предвижда разходите за пенсии да бъдат 9.4% от БВП при 9.9% през 2014 г. В края на периода 100 ще издържат 95 пенсионери при при 80 в момента. И въпреки че според финансовото министерство размерът на пенсиите ще се увеличи заради промените, техният размер спрямо доходите на работещите ще намалява. Според МФ бъдещата адекватност на пенсиите ще зависи до голяма степен от това дали вторият и третият стълб ще бъдат в състояние да подобрят доходите на бъдещите пенсионери.

 

Пакетът от мерки на правителството

- Увеличаване на осигурителните вноски с общо 4.5 процентни пункта в периода 2017 – 2026 г.

- Изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2037 г. на 65 години и след това въвеждане на автоматичен механизъм

- Вдигане на минималния стаж за пенсиониране при обичайни условия на труд с по два месеца годишно до достигане през 2027 г. на 40 години за мъжете и 37 години за жените

- Плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране при недостатъчен осигурителен стаж до 67 години и нарастване на изискуемия осигурителен стаж до достигане на 15 години действителен стаж

- Възможност за отпускане на намалена пенсия на хората, на които не достигат до 12 месеца възраст, като пенсията се намалява пожизнено с по 0.4% за всеки месец недостигаща възраст

- Увеличаване на възрастта за пенсиониране на категорийните работници до достигането на 57-годишна възраст за 1-ва и 62 години за 2-ра категория труд

- Въвеждане на минимална възраст за военнослужещите и държавните служители по Закона за МВР - 52 години и 10 месеца от 1 януари 2016 г. и повишаване с по 2 месеца всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст

- Увеличаване от 1 януари 2017 г. тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии), до достигане на коефициент от 1.5%.