Евтините петрол и евро ще дърпат България напред

През 2015 г., в страната няма да има ръст на нови работни места, смята ЕК

Еврокомисията предвижда още и през тази година дефлацията да доминира, като средно се очаква да е 0.5%
Еврокомисията предвижда още и през тази година дефлацията да доминира, като средно се очаква да е 0.5%    ©  Yves Herman
Еврокомисията предвижда още и през тази година дефлацията да доминира, като средно се очаква да е 0.5%
Еврокомисията предвижда още и през тази година дефлацията да доминира, като средно се очаква да е 0.5%    ©  Yves Herman

Европейската комисия (ЕК) става все по-оптимистична за развитието на българската икономика, като в пролетната си прогноза завиши почти всички показатели. Последните очаквания са брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да нарасне реално с 1% през 2015 г. и с 1.3% през следващата година. И в двата случая има повишение на очакваният – с 0.2 и 0.3 процентни пункта. Този оптимизъм се дължи основно на по-ниските стойности на петрола и еврото, което ще се отрази положително в две направления – повече вътрешно потребление и износ.

Проблеми пред растежа ще има от гледна точка на частното и публичното потребление, като и в двата случая експертите на комисията предвиждат забавяне. И през 2015 г. се очаква средногодишна дефлация, но в края на годината ще има ръст на потребителските цени.

Умерени темпове

През 2014 г. икономиката успя да се възползва от падащите цени на горивата и суровините. Това в крайна сметка се отрази положително на вътрешното потребление и то отчете годишен ръст от 1.7%. Според доклада на ЕК обаче ефектът вече е поизчерпан и през 2015 г. ще станем свители на забавяне в темповете. Частното потребление ще нарасне с 1% (при 2% през миналата година). Негативен ефект ще имат по-слабото увеличение на средните заплати в страната, както и недостатъчният темп на нарастване на заетостта. През миналата година заетостта се повиши с 0.4%, като бяха създадени работни места основно в селското стопанство и търговията. Прогнозата на ЕК за 2015 г. показват почти нулев ръст на новосъздадените работни места. Ще има спад на безработицата до 10.4% през 2015 г. и 9.8% през следващата година. Това според доклада ще се дължи по-скоро на свиващия се брой икономически активни хора, отколкото на реално понижение на хората без работа. Въпреки това и тук има добри новини, тъй като предишната прогноза беше доста по-песимистична.

Еврокомисията предвижда още и през тази година дефлацията да доминира, като средно се очаква да е 0.5%. Прогнозата е през 2016 г. инфлацията отново да се върне до равнище от 1%, когато ефектът от поевтинелите горива изчезне.

Най-добрата новина

Продължаващата слабост на еврото се оказва много добра новина за България. Това ще задвижи западните икономики, които ще започнат да внасят повече. От друга страна България изнася значителна част от продукцията си към държави извън ЕС, с които търгува основно в долари.