ВСС просто се счупи

Ръководителят на правната програма на "Отворено общество" Иванка Иванова пред "Капитал"

   ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
   ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ

Иванка Иванова е ръководител на Правната програма на института "Отворено общество". Завършила е право в Софийския университет. Има следдипломна квалификация по социални науки в Школата за докторанти в областта на социалните науки, както и магистърска степен (DEA) от Брюкселския свободен университет. Автор е на редица изследвания за съдебната власт в България. Потърсихме я във връзка с последните събития около Висшия съдебен съвет - поредният провален избор на председател на Софийския апелативен съд, както и за идеите за съдебна реформа.

Миналата седмица Висшият съдебен съвет (ВСС) не избра председател на Софийския апелативен съд и отхвърли кандидатурата на съдия Нели Куцкова. Симптом за какво е това поведение?

Съдиите, прокурорите и административните ръководители на органите на съдебната власт са част от елита в това общество. Те са едни от властимащите – вземат решения за разпределение на ресурсите и имат властта да ги налагат на всички останали. Висшият съдебен съвет е органът, който у нас назначава съдиите, прокурорите и административните ръководители, т.е. ВСС е инструмент за производство на елити. А има най-общо два начина, по които се произвеждат елити. Единият е предмодерният начин за производство на елит, който е съществувал през феодализма в Западна Европа. Тогава елитът се е произвеждал по подразбиране, т.е. без значение на индивидуални качества и заслуги – човек се ражда аристократ, значи е част от елита. Тогава никой не търси и не получава обяснение защо един е в елитна позиция, а друг – не. Следвайки този феодален модел на производство на елит "на тъмно" и "по подразбиране", ВСС утвърди семействеността, връзките и политическите протекции като фактори за "производство" на съдебен елит. В модерните западни общества обаче привилегиите по рождение са премахнати и има друг начин за производство на елит – в закона са определени критерии и правила и всеки, който има по-добро образование, повече опит, заслуги, повече качества от останалите, може да стане част от елита. Например може да стане съдия или председател на съд. В работата на нашия ВСС входът в професията по заслуги и качества е утвърден редом със семействеността, връзките и политическите протекции като един от възможните входове в професия. Работата е там, че между тези два модела на производство на елит има непримирими противоречия и те не могат да съществуват съвместно по мирен начин. За последните 25 години усилието за реформа в работа на ВСС е в посока на премахване на предмодерния начин за производство на елит, т.е. ограничаване на практиките, чрез които ВСС прави на тъмно произволни и необясними назначения, и налагане на модерния начин за производство на елит, при който ВСС взема решения за назначаване на съдия или административен ръководител само въз основа на качествата, опита и заслугите на кандидата. Мина се през сериозна борба, за да се въведе публичност в работата на ВСС, прие се законовата условност, че решенията на ВСС имат мотиви, утвърди се контрола за законност над решенията на ВСС, въведоха се някои гаранции за отговорност и отчетност за членовете на ВСС.

И точно в момента битката е в решителна фаза – инерцията за съхраняване на стария модел на производство на елит и политическите интереси, които са свързани с него, са огромни; една част от политическия елит и една част от ВСС искат да продължават да назначават на тъмно и без мотиви когото си искат за съдия и който им е удобен за административен ръководител. Друга част от политическия елит и една част от самите магистрати искат да наложат на ВСС модерния начин за производство на елит – решенията да се вземат само въз основа на качествата на кандидатите, в рамките на закона, на светло. И от цялото това напрежение миналата седмица ВСС просто блокира, счупи се.

Чухме два аргумента срещу кандидатурата на съдия Куцкова - че е била политически ангажирана и че щяла да раздели гилдията. Конститентна ли ви се струва подобна теза?

Първо, мотивите за едно или друго решение трябва да бъдат формулирани пред съвета по време на заседанието за избор и преди гласуването. Към момента не е излязъл пълният стенографски протокол от заседанието на ВСС на 30 април, но от публикациите в медиите става ясно, че тези две съображения против кандидатурата на съдия Куцкова са изразени от член на ВСС, след като са станали ясни резултатите от гласуването. Тоест те не могат да бъдат мотиви, защото решението е вече взето.

Второ, те не могат да бъдат мотиви на още по-голямо основание – в закона има установени критерии, на които трябва да отговарят кандидатите, и ВСС трябва да мотивира решенията си съобразно това дали кандидатът отговаря на законовите критерии за длъжността или не. Изложените съображения, че ако стане председател на АС - София, съдия Куцкова "ще раздели" гилдията, не са мотиви, защото ВСС не е политически орган, та да съобразява решенията си с някакви вероятни или невероятни бъдещи събития. ВСС трябва само да прецени дали кандидатът отговаря на законовоустановените условия. И ако установи, че има кандидат и той отговаря, ВСС не може да откаже да направи назначението. Такава е логиката, която се прилага при другите държавни органи. За всеки друг държавен орган у нас важи принципът, че ако правните и фактическите условия са налице и някой поиска, органът е длъжен да издаде съответния индивидуален административен акт. ВСС не може да стои над този принцип.

Предложенията за промени в конституцията -  разделянето на ВСС, явното гласуване, директният избор ще решат ли тези проблеми?

Понеже ситуацията е патова, а ВСС - блокиран, единственият изход е политическо действие през промени в конституцията и радикално преуреждане на материята за ВСС. Наскоро излезе третото Информационно табло на ЕС по въпросите на правосъдието и то за пръв път съдържа сравнителна таблица за структурните гаранции за независимост на съда. В него много ясно се вижда, че България е в особено положение спрямо останалите държави - членки на ЕС, по два показателя – във ВСС има твърде малко съдии, които са избрани от самите съдии, и има твърде голяма парламентарна квота. Поотделно двата показателя са налице и в други държави - членки на ЕС, но само в България те съществуват заедно и точно по тази причина ВСС не може да изпълни конституционно установената си функция – върху него има твърде силно политическо влияние и твърде слабо влияние от самите съдии.

Впрочем ГЕРБ вече много се бави с промените в конституцията и искрено се надявам, че обявяването на това намерение не е било просто поредното извинение за печелене на време. За конституционна промяна са необходими поне три месеца, а лятната ваканция и след това местните избори наближават. Тогава Народното събрание трудно ще събере дори кворум за провеждане на заседания, а какво остава за промени в конституцията.

Двама от членовете на съвета - Калин Калпакчиев и Камен Иванов, заявиха намерение да поискат вот на доверие от съдиите, които са ги номинирали. Какъв е вашият коментар на това решение?

Мисля, че точно в момента не са необходими нито индивидуални оставки на членове на ВСС, нито колективна оставка на всички. Ще се вкараме в нови избори при същите правила, а това сме го играли вече няколко пъти и то само по себе си не е реформа. Както ВСС блокира при най-слабия знак за съпротива отвътре в системата, така и парламентът блокира, като за продължителни периоди от време отказва да направи ключови съдебни назначения. Нищо не печелим, ако блокажът се премести от ВСС в парламента.

Важно е да се подчертае друго. У нас каузата на независимостта на съда е толкова трудна за защитаване пред общественото мнение заради огромната непопулярност на съдиите и адвокатите. Специално съдиите у нас стоят на върха на една държавна служба, в която всички останали нямат никаква защита срещу политическа партизанщина. Самата държавна служба стои насред едно общество, в което половината от хората са в ежедневен риск от бедност и социално изключване, всяка година едва събират по 2 млн. лева за лечение на деца (в президентската коледна кампания), обаче току що платиха 3.5 млрд. лева, за да могат няколко големи играчи да си преразпределят една бивша държавна собственост, и съдът реши да гледа делото при закрити врати.

Съдиите и адвокатите периодично се жалят, че обществото не ги третира като елит, но истината е, че елитът се състои от хора, които виждат по-далеч от носа си, т.е. решили са своите проблеми и помагат на другите да решат техните си. За това най-неприемлива е позицията на голямото множество от иначе кадърни съдии и адвокати, които не желаят да се кандидатират за ръководна позиция в системата, не желаят да растат, не желаят да участват в общите органи за управление на професията и не желаят дори едно писмо да напишат до ВСС, в което да изразят някакво мнение по кадровата му политика. Ето тези хора трябва да разберат, че то не е концерт по желание. Правото не може да се прилага без морална ангажираност, а участието им в управлението на общите за професията работи е граждански дълг, който те трябва да изпълнят, за да утвърдят ролята си на елит. Нали разбирате, независимостта на съда не ни трябва в интерес на самите съдии. Само ако изградим йерархията на съдебната система въз основа на качествата и заслугите на работещите в нея, тогава тя ще може да изпълни основната си обществена функция – ще може да възпира политическата власт от закононарушения и ще може да гарантира независимостта и спазването на закона на цялата държавна администрация. И тогава на свой ред цялата държавна администрация ще може да работи, за да защити гражданите от бедност и изключване.