Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

5800 прочитания

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


Почистване и сметоизвозване в община Петрич

5 млн. лв.

Община Петрич обяви поръчка за почистването на града и населените места в нея. Изпълнителят трябва да извърши дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, метене и миене на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване в границите на общината. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца. Дейностите, свързани с изпълнение на обществената поръчка, са: събиране и извозване на твърди битови отпадъци; поддържане на територии за обществено ползване - метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти в гр. Петрич; ликвидиране на нерегламентирани сметища след писмена заявка на Възложителя. Участникът трябва да има изпълнена през предходните три години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. За  "Сходна с предмета на поръчката" се счита услуга, свързана със събиране и транспортиране на отпадъци и почистване на територия с население не по-малко от 50 000 жители. Участниците трябва да разполагат и със специализирани машини и транспортни средства, както и с поне една собствена или наета база на територията на община Петрич или в съседна община, която ще използва за обслужване на дейностите по предмета на поръчката, включително предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерния парк. Оферти се приемат до 7 юли.

Ремонт на пътя Русе - Разград и рехабилитация на мост при р. Бели Лом, с. Писанец

5 млн. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за извършване на ремонтно-възстановителни работи на асфалтовата настилка на път І-2 Русе - Разград и рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец. Сред дейностите, свързани с изпълнение на поръчката, са участъците преди и след моста, а също и по протежение на съоръжението, да бъдат преасфалтирани с два пласта асфалтобетон – долен пласт неплътен асфалтобетон за оформяне на наклоните и горен пласт плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум. Отводняването на съоръжението да се осъществява посредством отводнители. Преди и след моста пътното платно да се отводнява посредством напречния и надлъжния наклон на пътя. Срокът за изпълнение е 300 дни. Участниците трябва да са завършили успешно ново строителство или реконструкция или основен ремонт на пътно съоръжение с отвори с големина, не по-малка от 15 м, и с обща дължина, не по-малка от 100 м, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, самостоятелно или като участник в обединение. Участникът следва да има възможност да осигури техническо оборудване за изпълнение на СМР за обществената поръчка. Кандидатът трябва и да разполага с екип за изпълнение на строителството, включващ специалисти с позиции, квалификация и професионален опит, описани в обществената поръчка. Оферти се приемат до 23 юни.

Ремонт и преустройство на Драматичния театър в Пловдив

3.5 млн. лв. 

Министерството на културата обяви поръчка за ремонта и преустройство на Драматичен театър ,,Н. О. Масалитинов" в Пловдив. Дейностите, включени в предмета на поръчката, са по следните части: архитектура; сценична механизация, включително и конструкция; водоснабдяване и канализация; отопление и вентилация; пожароизвестяване и пожарогасене; електроинсталации - разработени следните видове инсталации: електрически табла и захранващи линии, осветителна инсталация, силова инсталация, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация; осветителна техника и оборудване; пожарна безопасност; контролно–измервателни прибори и автоматика; озвучаване. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 дни. Минималният размер на разполагаемия финансов ресурс, с който участниците следва да разполагат, е не по-малко от 1 млн. лв. Кандидатът трябва успешно да е изпълнил минимум 3 договора с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка, за период от 5 години. Участникът трябва да има внедрени следните системи за управление на качеството в строителството според международно признат стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; околната среда в строителството според международно признат стандарт ISO14001:2004 или еквивалент. Срокът за получаване на офертите е 22 юни.

Проектиране и строителство на уширение на път I-1 от края на АМ "Струма", лот 4, до ГКПП Кулата

3.1 млн. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поръчка за проектиране и строителство на уширение на път I-1 от края на АМ "Струма", лот 4, до ГКПП Кулата от км 441+095 /км 438+670 по километраж АМ Струма/до км 442+470 по километраж на път I-1. Пътят е част от Трансевропейски коридор ІV, свързващ страните от Централна Европа през България с Гърция, и е носител е на значителен транспортен трафик. След завършване на участъка Сандански – Кулата целият транспортен трафик, който ползва автомагистралата, ще се влее в двулентов път, което е предпоставка за образуване на задръствания и пътнотранспортни произшествия непосредствено преди ГКПП Кулата. За да се избегнат нежеланите транспортни проблеми, е необходимо да бъде потърсен оптимален вариант за уширение на пътя. Срокът за изпълнение е 40 дни. Участникът трябва да е завършил успешно поне два обекта, сходни с предмета на поръчката (ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или пътища с обща дължина не по-малко от 1.4 км), през последните пет години, считано от крайния срок за подаване на офертите. Да има възможност да осигури машини и техническо оборудване, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, като еднобандажен валяк от 7 до 25 т, багери – 2 бр.; челни товарачи – 2 бр.; булдозери – 2 бр.; грейдери – 2 бр., и др. Кандидатът трябва също да разполага с екип от технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително лица за осигуряване на контрола на качеството. Оферти се приемат до 22 юни.

Почистване на отводнителни канали, дерета, канавки и водостоци в община Варна

1 млн. лв.

Община Варна ще възложи на максимум три изпълнителя почистването и поддържането на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна. Срокът на поръчката е 2 години. При изпълнението й следва да се извършат дейности по почистване и поддържане на участъци от отводнителните канали, дерета, канавки и водостоци в урбанизираните територии на община Варна; почистване, товарене, транспортиране и разтоварване на битови, строителни, едрогабаритни, растителни отпадъци; почистване на коритата на деретата от натрупани земни маси (наноси); прочистване на скатовете на деретата, канавките и каналите от паразитна растителност, храсти и дървета, които пречат на проводимостта им. От участниците се изисква да имат минимум три изпълнени услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Работата по тях трябва да е реализирана през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Освен това изпълнителят трябва да разполага с необходимото техническо оборудване - багери, булдозери, моторни триони, храсторези и др. Трябва да има налични и транспортни средства, с които ще се извозват отпадъците и които трябва да са оборудвани с GPS. Срокът за получаване на оферти е 8 юни.

Строително–монтажни работи на пътна връзка Свиленград - Бургас на пътен възел "Оризово" от автомагистрала "Тракия"

710 хил. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи на пътна връзка Свиленград - Бургас на пътен възел "Оризово" при км 170+790 на магистрала "Тракия". Целта на настоящата обществена поръчка е изграждането на липсващата пътна връзка Свиленград – Бургас на пътен възел "Оризово", осъществяващ пресичането на две нива на АМ "Марица" и АМ "Тракия". Срокът за изпълнение е 40 дни. Основните изисквания към кандидатите са да имат изпълнено строителство или реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа или пътища с еквивалентни характеристики извън Република България с обща дължина не по-малко от 0.764 км през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Да имат възможност да осигурят техническо оборудване, както и оборудване за изпитване и изследване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка, включително акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа, с която ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените видове работи. Кандидатът трябва да има и внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн сертификат). Срокът за получаване на офертите е 10 юни.

Почистване и сметоизвозване в община Петрич

5 млн. лв.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  bramasole avatar :-|
  bramasole

  Браво на правителството, че е намерило пари за театъра в Пловдив! Трябва да са изминали две години от пожара там.

 • 2
  mihaela77 avatar :-|
  mihaela77

  Нагледахме се на шуробаджанащината властваща на управленско ниво, на нива кмет и зам. кмет. Наглостта и безочието е безкрайно. Какво още трябва да излезе наяве, за да се самосезират и да започне детайлно разследване на всички раздадени поръчки. А не да се раздават наляво и надясно на фризьорски салони, баничарници, автосервизи, на шурето, баджанака и 2-я братовчед...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход