Бизнес климатът в България е лош заради корупция и слаби регулатори

Страната е на 55-о място по конкурентоспособност според класацията на швейцарския институт IMD

България се изкачва едно място нагоре, но остава на дъното на класацията за конкурентноспособност
България се изкачва едно място нагоре, но остава на дъното на класацията за конкурентноспособност    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
България се изкачва едно място нагоре, но остава на дъното на класацията за конкурентноспособност
България се изкачва едно място нагоре, но остава на дъното на класацията за конкурентноспособност    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Администрацията, образованието, здравеопазването и енергийната зависимост остават основни проблеми на България.

България остава сред държавите с най-ниска конкурентоспособност в света и през тази година. Вместо да се подобряват, условията за правене на бизнес са без промяна през последните години и са далеч от нивата им през 2009 г. Това показва Годишникът на световната конкурентоспособност на Института за развитие на управлението в Швейцария (Institute for Management Development – IMD). Страната ни се е изкачила само с едно място в класацията спрямо миналата година– до 55-о от общо 61 икономики, като с по-ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Пред България са и страни като Йордания и Перу. Докладът за пореден път показва слабостите, отчетени и в други водещи международни класации, а именно, че основните предизвикателства остават оптимизирането на работата на публичната администрация, на образованието, засилването на позициите на независимите регулатори, намаляване на енергийната зависимост и енергоемкостта, по-доброто брандиране на страната, както и борбата с корупцията. Българският партньор на проучването е Центърът за изследване на демокрацията.

Стагнация на конкурентоспособността

За първите осем години от членството си в ЕС България не е успяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа, а българската конкурентоспособност се намира в стагнация. Страната остава и далеч от най-доброто си представяне - 38-мо място през 2009 г. Според авторите на доклада това е признак, че "българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, които да се основават на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността", като почти същият извод фигурираше и в доклада за 2014 г. Не се е променило и това, че българската икономика разчита на предимството с ниските цени, което я прави уязвима в случай на по-значими промени в международната конюнктура, добавят още авторите.

Критериите, по които се оценява конкурентоспособността на отделните страни, включват показатели в 4 основни области: икономическа ефективност, правителствени политики, бизнес среда, инфраструктура. Спрямо 2014 г. най-много се влошават реалният лихвен процент по краткосрочните кредити, стабилността на валутния курс, платежният баланс, бюджетният дефицит и държавният дълг. Банковата криза от 2014 г., все още високата безработица и по-високите държавни разходи се отчитат като основни фактори с неблагоприятно влияние върху конкурентоспособността на България. Посочва се, че няма напредък в образованието, цялостната инфраструктура, здравеопазването и опазването на околната среда, а те са дългосрочни фактори за повишаване на конкурентността. Показателите за ефективност на бизнеса, и по-точно нивото на производителност и качеството на управлението, също са сред тези с най-ниски оценки.

Все пак има и една положителна тенденция: най-голямо подобрение спрямо 2014 г. има при показателя "разходи на бизнеса за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)", тоест компаниите започва да отделя повече внимание на иновациите и науката, което е добър знак и влияе добре на конкурентоспособността на българската икономика. Подобрение се вижда и при ръста на реалния БВП, прозрачността на правителствените решения и при стоковите пазари според доклада.

Ефективността на бизнеса е ключовият фактор

Начело на класацията продължават да бъдат САЩ, следвани от Хонконг, Сингапур, Швейцария, Канада, Люксембург и скандинавските държави. Оказва се, че най-важният фактор за конкурентоспособността им е ефективността на бизнеса, смятат от швейцарския институт. Лидерската позиция на САЩ се обяснява точно с това, както и с финансовия им сектор, иновациите и инфраструктурата. Конкурентоспособността на Китай също се покачва леко благодарение на подобренията в образователната система и публичните разходи. От държавите в Централна и Източна Европа Полша, Чехия и Словения се изкачват нагоре в класацията, докато Естония и Латвия слизат надолу, но остават на значително по-предни позиции от България. Всички останали източноевропейски страни са били засегнати от кризата в Русия и Украйна и по-голямата пазарна несигурност, смятат още от IMD.

 

България почти не мърда в световните класации

В края на миналата години за пореден път Институтът за пазарна икономика представи изследването си "България в международните класации". Изводите от него са почти без промяна през последните години - в страната липсва осезаем напредък в подобряването на икономическата среда, на ефективността в публичните услуги, в ограничаването на корупцията. Това води и до липса напредък в подобряването на условията на живот и бизнес в страната. България показва особено слаби резултати в Индекса за възприятие за корупцията, където оценката за страната е под половината от максималната. Особено голям проблем е подкупността в съдебната система, както и зависимостта на съдилищата.