Девет предложения за по-добро правосъдие

Министър Христо Иванов обяви реформата за най-амбициозната

Девет предложения за по-добро правосъдие

Кои са най-важните идеи в проекта на правителството за съдебна реформа

8652 прочитания

Министър Христо Иванов обяви реформата за най-амбициозната

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


"В този проект има по нещо, заради което всеки да го намрази." С тези думи високопоставен представител на правосъдното министерство се опита да обобщи възможно най-накратко текстовете за промени в Закона за съдебната власт. Идеите на експертите на Министерството на правосъдието действително са най-мащабната заявка за промяна на нормативния акт, който скицира структурата на съдебната власт, начина на нейното администриране, правилата, по които се оценява работата на магистратите, и т.н. не само от неговото приемане през 2007 г., но и за последните 25 години.

Дългоочакваният проект, заявен още при служебното правителство, беше поставен на обществено обсъждане тази седмица, след като 132 депутата от управляващото мнозинство в парламента внесоха проекта за изменение в конституцията.

Кои са деветте основни акцента в проекта на правосъдното министерство?

1. Гаранции за почтени магистрати

"Когато предишния път имаше конкурс, имаше двама кандидати. Единият беше облечен от горе до долу в "Дзеня". Усещането беше, че носи шестмесечната си заплата на един кат дрехи." С този пример правосъдният министър Христо Иванов наскоро обясни нуждата от ефективен механизъм за контрол над разминаванията между доходите и имуществото на магистратите.

Защото около Съдебната палата може да видите всичко – съдия, който кара взет "назаем" кабриолет "Лексус". Друга негова колежка, която без да се замисли, харчи няколко десетки хиляди лева за рождения ден на детето си и кани известни изпълнители. Трети съдия, който пътува до Азия, за да попълни колекцията си с диаманти. Административен ръководител, който без притеснение декларира закупен от него апартамент в Париж, само на няколкостотин метра от Айфеловата кула, а високопоставен прокурор пък - къща в Испания. На фона на това по-скромно ще звучи придобитият на името на фирма, но ползван от доскорошна съдебна зам.-председателкa апартамент до НДК.   

Всички тези девиации между притежавано и декларираното имущество остават извън радара на сегашните механизми за антикорупционен мониторинг.

Именно това е аргументът в законодателните изменения да се предвиждат сериозни филтри за проверка на почтеността на работещите в системата. Правосъдното министерство предвижда значително разширяване на кръга от обстоятелства, които съдиите и прокурорите ще декларират. Намерението е освен за непълнолетните деца и съпрузите, както беше досега, да бъде подавана и информация за хората, с които магистратите живеят във фактическо съжителство, пълнолетни деца и родители.

Освен сегашното изискване за деклариране на движимо и недвижимо имущество ще се декларират и всякакви предмети (благородни метали, бижута, скъпоценни камъни, произведения на изкуството и нумизматични колекции), ако общата им стойност надхвърля десет хиляди лева.

Друго предложение е да се обвяват задължения под формата на ипотеки, гаранции, включително издадени в полза на трети лица, стоки и услуги на изплащане, ако общата им стойност надхвърля пет хиляди лева, както и подаръци, услуги или други облаги, получени безплатно от физически или юридически лица, включително такива с държавно участие или от държавни институции, ако индивидуалната им стойност надвишава петстотин лева, както и такива, получени под пазарната им стойност, ако разликата до действителната им стойност надхвърля петстотин лева.

Предвижда се и "обнародване" на обучения и пътувания извън страната, ако общата им стойност надвишава 5000 лв., както и други еднократни плащания на стойност над 5000 лв.

Задължително ще бъде за съдиите и прокурорите да обвяват членство в ловни дружинки, спортни клубове и масонски организации (последното е несъвместимо с професията).

Контролът за конфликт на интереси и проверките за почтеност ще останат в мандата на ВСС и инспектората към него.

2. За по-умни магистрати

Ключова промяна в проекта е засилването на ролята на Националния институт на правосъдието, който ще се грижи за укрепване на потенциала, културата и дори психическото равновесие на съдиите и прокурорите.

Проектът предвижда обученията да станат задължителни (в момента немалко съдебни началници ги използват като разменна монета за лоялността на редовите съдии и прокурори, като "изпращат" на обучения само тези, които показват лоялност към ръководството).

Идеята е да бъде създаден индивидуален план за професионално развитие на съдията, прокурора и следователя, който да цели развитие на конкретна компетентност и умения и към преодоляване на недостатъци, които се определят в резултат на оценка на работата му в хода на атестационна, дисциплинарна или друга приложима по закон процедура. Така например, ако някой съдия не може да си изписва делата в срок, може да бъде пратен на обучение за това как да управлява по-добре времето си.

3. Съдията е целият в делото

С тези думи бившият председател на Върховния съд, а после и на Конституционния съд Румен Янков казваше как трябва да бъде оценяван един магистрат – през неговите актове. Именно за връщането на този принцип в атестирането на съдиите и прокурорите са част от промените.

Проектът предвижда премахването на сегашния начин за провеждане на конкурси – с решаване на казуси. Досега това ставаше причина съдиите и прокурорите да излизат в отпуск (или още по-лошото, вместо да си вършат работата), за да учат лекции като студени, а делата, които кандидатстващият за повишаване магистрат е решил, нямаха никакво значение. Идеята е вече повишаването да бъде въз основа на цялостен мониторинг върху цялата работа на съдията въобще.

В същото време атестирането ще се прави не от комисии, избрани на случаен принцип от всички магистрати, а от Централната атестационна комисия, чиито членове ще се избират пряко от редовите магистрати, които ще имат възможност да изпратят в нея тези съдии и прокурори, на които имат най-голямо доверие.

4. Повече съдийска независимост

Предложенията предвиждат сериозно отнемане от правомощията на председателите на съдилищата и прехвърлянето им към общите събрания на съдиите в съответния съд, които ще могат на практика да взимат решения по голяма част от въпросите, които ги засягат – от командироването, през избора на зам.-председателите, формирането на съдебните състави и отделенията и т.н.

Друга промяна предвижда прекратяването на практиката на вечните съдебните началници. Тази седмица ВСС избра съдия Цветанчо Трифонов за пет години начело на районния съд в Козлодуй. Всъщност съдия Трифонов е началник от първия ден, в който е в съдебната система, тъй като в последните 25 години винаги е бил ръководител в съдебната система. Според идеите на правосъдното министерство магистратите ще имат право на само два последователни ръководни мандата, независимо на какво ниво.

Изцяло променена е системата за дисциплинарното производство. Предлага се главният прокурор да внася мотивирано предложение за "сваляне" на функционалния имунитет на разследваните магистрати. Сега е само искане, което не се обосновава задължително. 

5. Разделен и прозрачен ВСС

Представените в понеделник промени в конституцията предвиждат разделянето на висшия кадрови орган на системата на две – съдийска и прокурорска колегия. Идеята е в първата съдиите, избрани от парламента, да са по-малко от тези, избрани от общото събрание на съдиите. Във втората пък ще е обратното - парламентът ще избира повече представители от общото събрание на прокурорите, като по този начин се цели въвеждането на елемент за контрол над работата на държавното обвинение.

ВСС ще бъде подпомаган от три ключови комисии - Комисия по атестирането и конкурсите, Комисия по професионална етика и почтеност и Комисия по дисциплинарната отговорност, които ще се състоят от редови съдии и прокурори, които обаче не са членове на ВСС и се избират с мандат за една година от всички съдии и съответно прокурори в страната.

Заседанията на колегиите и пленума ще са публични и ще се предават пряко в интернет. Гласуването ще е явно, като необходимото мнозинството за вземане на решение ще е повече от половината от присъстващите. Няма да е допустимо да има гласуване "въздържал се".

Отделно от това ВСС ще трябва да мотивира всичките си решения, дори и тогава, когато е отхвърлено нечие предложение.

6. Електронното правосъдие

Промените предвиждат въвеждането на основата за електронно администриране в правосъдието. Предвижда се създаването на единен портал, през който ще могат да се подават и получават съдебни книжа, съобщения и призовки, както и да се осъществява достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри. В този портал ще има достъп и до делата, които са образувани "аналогово", които ще се сканират от съдилищата.

Въвежда се задължение за органите на съдебната власт да използват електронен документооборот помежду си, както и в комуникацията си с други държавни институции.

7. Повече независими прокурори

Има един култов казус, който се разказва от ухо на ухо в Съдебната палата от години и е пример за неформалната власт в държавното обвинение. Редови магистрат, издигнал се впоследствие (ще разберете защо) до зам. главен прокурор, отишъл да докладва до най-високопоставения си началник ключово разследване. Със себе си носел два изготвени акта – постановление за прекратяване на разследването и обвинителен акт. Подал ги на шефа си с думите: "Каквото кажете, шефе."

Една от идеите в проекта е именно насочена към подобни зависимости и цели засилване на механизмите за гарантиране независимостта на отделните прокурори. Вече указанията, които горестоящият прокурор дава на този от по-долната инстанция, може да са само по движението и по действията за разследване, не по въпросите по същество (как да се оценяват доказателствата и как да се реши преписката – дали да се образува, да се прекрати, да се внесе в съда и т.н.). Ако горестоящият прокурор не е съгласен с действията на по-долния, то трябва да изземе делото и да го реши сам. Същото важи и за главния прокурор.

Идеята на тази промяна е да прекрати това, което магистратите наричат привикване на килимчето, когато обвинителите от първоинстанционните прокуратури получават указания от колегите си от горните инстанции (а дори и зам. главните прокурори и самият главен прокурор) за това какво да правят с делото си.

8. Край на прокурорските проверки

Друга идея е отпадането на т.нар. предварителни проверки, които сега прокуратурата правеше, когато в получения сигнал нямаше достатъчно данни, за да образува наказателно производство. В нея прокурорът или избрана от него институция (МВР, ДАНС и т.н.) събира данни – обяснения, доказателства и т.н. И след това отново преценява дали има основание да образува досъдебно производство. Ако това се случи, всички действия, извършени при проверката, трябва да се повторят отново в рамките на образуваното наказателно дело (а ако всичко стигне до съд – още веднъж и пред съдията), в което обясненията се наричат показания, експертната справка – експертиза и т.н.

Всъщност голяма част от известните казуси за корупция и стопански престъпления започват като прокурорски проверки, което е обяснение както за тяхната мудност, така и за липсата на отчетност (защото съвсем безконтролно за обществото прокурорът може да връща проверката милион пъти).

Прокурори, с които разговаряхме, коментираха, че стъпката е в правилната посока, но едва ли ще допринесе до търсения резултат: "Проблемът е, че досъдебното производство е пълно с много действия, които са "плява" и трябва да бъдат изчистени – като се почне от акта по образуване на досъдебно производство, привличането на обвиняем и т.н."

9. Закриване на Върховна административна прокуратура

Може ли прокуратурата да проверява цените на яйцата, качеството на  храните, да инициира отнемането на лицензи, да коригира цените на тока? Може.

И го прави през Върховната административна прокуратура, чиито функции и правомощия не са уточнени ясно в закона. В нея работят около 40 прокурори, като повечето от тях виждаме по съдебните заседания във Върховния административен съд, но рядко някой от тях се различава с нещо по-различно от позицията, че актовете на изпълнителна власт (заповеди, глоби, наредби,уволнения, решения и т.н.) са правилни и трябва да бъдат оставени в сила.

Отделно от това те могат да подават жалби в съда срещу незаконосъобразни актове на държавата – правомощие, което рядко използват.

Идеята е тази структура да бъде закрита и да стане отдел във Върховната касационна прокуратура.

"В този проект има по нещо, заради което всеки да го намрази." С тези думи високопоставен представител на правосъдното министерство се опита да обобщи възможно най-накратко текстовете за промени в Закона за съдебната власт. Идеите на експертите на Министерството на правосъдието действително са най-мащабната заявка за промяна на нормативния акт, който скицира структурата на съдебната власт, начина на нейното администриране, правилата, по които се оценява работата на магистратите, и т.н. не само от неговото приемане през 2007 г., но и за последните 25 години.

Дългоочакваният проект, заявен още при служебното правителство, беше поставен на обществено обсъждане тази седмица, след като 132 депутата от управляващото мнозинство в парламента внесоха проекта за изменение в конституцията.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


10 коментара
 • 1
  nikolavj avatar :-|
  Никола Йорданов

  "Така например, ако някой съдия не може да си изписва делата в срок, може да бъде пратен на обучение за това как да управлява по-добре времето си."
  Препоръчвам преди да бъде изпратен на обучение, да се провери дали съдията има адекватна административна подкрепа. Ако трябва да ходи да търси свидетели, сам да си събира документи и т.н., човекът има нужда от други тип помощ. Аз си изкарвам хляба с обучения, т.е. имам интерес да има повече обучения, но знам и друго. Обучението не решава проблемите на сбърканата структура или на неадекватния ръководител.
  И, БДУ, примерът ми не е измислен, разказа ми го познат съдия.

 • 2
  contra_banda avatar :-|
  contra_banda

  Дилемата е между независимост и контролирана зависимост на съдебната система. Ще бъде доста трудно да се постигне баланс. Успех!

 • 3
  dimko avatar :-|
  dimko

  Кой се спотайва зад Министър Иванов и тази "реформа" ??? ...
  ББ трябва да каже, защото днес не говорим пожар в Пасифика, а така, някой ни набутва на човек от Ла Манча да помагаме ??? ...
  Един провал на това начинание ще е нови 20 години за статуквото ...

 • 4
  zuk_trombon avatar :-P

  "
  Задължително ще бъде за съдиите и прокурорите да обвяват членство в ловни дружинки, спортни клубове и масонски организации (последното е несъвместимо с професията)."
  Сега за настоящите масони те трябва автоматично да си подават отставките защото отказване от масонство не е като да си хвърлиш партийната книжка там правилата са съвсем други. Омертата включва и позволителен билет дори за лъжествидетелстване в съда за да се прикрият истинските масонски интереси. Така че веднъж масон-цял живот масон( точно както веднъж циганин-цял живот циганин). Едрата цаца първа трябва да си подава отставката с неговато "замразено" членство в свинарската ложа. А също и повечето ако не всички членове на висши юридически съвети. И номера с "ама аз си подадох отставката като масон" не трябва да минава. Да хващат пътеката. Знаете ли колко хубаво ще се изчисти съда? Еех размечтах се и аз.

 • 6
  darcas avatar :-|
  Darkman

  Не виждам как тези дребни промени, незнайно защо наричани "реформи", ще доведат до съществена разлика.

 • 7
  kirsner avatar :-|
  kirsner

  "Идеята е тази структура ( Върховна административна прокуратура) да бъде закрита и да стане отдел във Върховната касационна прокуратура.

  Хубава идея, с оглед на ниската натовареност, но съществува потенциален проблем.
  В конституцията е казано:

  Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.

  Чл. 126. (1) Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.

  Т.е. структурата на прокуратурата би трябвало да е следната: Върховна касационнна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни, окръжни, военни и районни прокуратури.

  Ако се промени ЗСВ и Върховна административна прокуратура се закрие и стане част от Върховна касационна прокуратура, има голяма вероятност Конституционния съд да отхвърли тазиу промяна в ЗСВ.

  За това трябва да се промени в Конституцията Чл. 126. (1), а именно:
  От "Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата." да се промени на
  "Структурата на прокуратурата е следната: Върховна касационнна прокуратура, апелативни, окръжни, военни и районни прокуратури."

 • 8
  egaty_registr. avatar :-|
  egaty_registr.

  От юридическите среди, предимно магистратите, ще има изключително противопоставяне. Най-вече заради силното лоби на нищоправещите началници и подчинените им глашатаи, стоящи на завет от години. Ще им е малко, ще им е късо, няма да им стига, не му е сега точно времето, трябва да се изчака и т.н. Само и само да се отложи промяната или поне да се забави. За мен проектът е навременен (дори леко закъсня), ходът е правилен и го подкрепям. Трябва да се почне от някъде. Който може и иска - да каже и покаже повече. Но това начало е добро. Браво!

 • 9
  valdim avatar :-P
  Dimov

  "В този проект има по нещо, заради което всеки да го намрази."
  Под "всеки", човекът е имал предвид "всеки магистрат"...
  Според мен, способните и професионалистите ще спечелят.
  Пожелавам успех на вносителите и дано имат кураж да отстояват предложенията си.
  Нооо, какво ще излезе накрая от НС не знам...

 • 10
  bzm avatar :-|
  bzm

  Първата мярка е да смените министъра. Тя е основната,другото е бла-бла...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход