ВАС: Само Велико народно събрание може да промени конституцията

Промените на конституцията нарушават независимостта на съдебната власт, смятат от съда

   ©  ИВАН ГРИГОРОВ
   ©  ИВАН ГРИГОРОВ

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли почти цялостно проекта за изменение на конституцията за това, че те ще създадат предпоставки за капсулиране на съдебната система, ще я поставят под политическа зависимост и ще я отдалечат от върховенството на закона и правовата държава. Това е видно от официалното становище на ВАС, публикувано на страницата на върховното съдилище.

Отрицанието на проекта за промени на конституцията е в две посоки. Първата е че ВАС смята, че само Велико народно събрание може да направи промените, тъй като те засягат формата на държавно управление, според публикуваното становище. Поради това ВАС смята, че разделянето на Висшия съдебен съвет като конституционно учреден орган на две колегии не може да бъде извършено от обикновено НС.

Същевременно ВАС отхвърля и по същество промените, като се спира подробно на формирането на двете колегии във ВСС - на съдиите и на прокурорите (и следователите). Върховният административен съд показва загриженост да не останат прокурорите недостатъчно представени, затова казва  "не" на паритета на прокурорската и парламентарната квота в колегията на прокурорите, трябвало да са повече прокурорите.

Намаляването на мандата на ВСС от 5 на 4 години го изравнява с този на парламента и създава предпоставки за зависимост на съдебната власт и е в нарушение на основните принципи – разделение и независимост на властите, смята още ВАС. И категорично отхвърля и да се вземат решенията във ВСС с явно гласуване и настоява да се запази тайния вот. Посочва се един аргумент:  че явното гласуване ще постави кадровиците в зависимост, особено избраните от парламента. 

Друго "не" съдът дава и за допълнителното правомощие на парламента да изслушва главния прокурор Според ВАС това е излишно, "защото и сега главният прокурор включва тези теми в годишния си доклад, пък и за него няма ограничения да поставя позицията си по чувствителни въпроси".